СПРАВКА ЗА НАСРОЧЕНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА ОТ 22.01.2021Г. ДО 29.01.2021Г.     

  

 

Вид дело

Номер / година

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик

Насрочване на делото

Зала

1

НОХД

29 / 2020

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА, В. В. М., К. М. М., В. М. М.

Б. Т. О.

ЖУЛИЕТА ГЕОРГИЕВА ШОПОВА

22.01.2021 09:00

НЗ - 1

2

НОХД

225 / 2020

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

С. Д. Д.

ПЕТЪР МИТЕВ

22.01.2021 09:00

НЗ - 2

3

Търговско дело

918 / 2020

МЕТАЛЕКС ИНВЕСТ ЕООД

ШИПИ 94 ЕООД

Десислава Георгиева Жекова

22.01.2021 09:30

№ 105 Търговско отделение

4

Гражданско дело

1611 / 2020

А. А. А., И. Д. К., П. Д. К.

С. С. С., ТИТА 13 ЕООД

Ивелина Златкова Владова

22.01.2021 10:00

№ 103 Гражданско отделение

5

ВЧНД

66 / 2021

Н. Ж. Х.

 

Красимир Георгиев Гайдаров

22.01.2021 10:00

№ 109 Наказателно отделение

6

Гражданско дело

2554 / 2020

К. С. С.

ОБЩИНА ВАРНА

Ивелина Владова

22.01.2021 11:00

№ 103 Гражданско отделение

7

ЧНД

72 / 2021

 

Д. Н. А.

Красимир Георгиев Гайдаров

22.01.2021 11:00

№ 109 Наказателно отделение

8

ЧНД

42 / 2021

Министерство на правосъдието Австрия, М. В. С.

 

Асен Владимиров Попов

22.01.2021 13:00

№ 002 Наказателно отделение

9

Търговско дело

138 / 2020

С. Р. П.

ЗД БУЛ ИНС АД

ЕЛИНА ПЛАМЕНОВА КАРАГЬОЗОВА

22.01.2021 13:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

10

Търговско дело

1059 / 2018

СИМЕ ЕКО ПРОПЪРТИ ЕООД

М. Н. С., К. Т. С., КАМУЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, Б. Т. С., З. М. П., Н. Д. В., С. Р. Т., И. М. С.

ЕЛИНА ПЛАМЕНОВА КАРАГЬОЗОВА

22.01.2021 13:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

11

Гражданско дело

1687 / 2019

М. И. Ч.

И. К. Г.

НЕЙКО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

22.01.2021 13:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

12

Гражданско дело

1598 / 2020

Д. В. К., С. И. Д., К. М. К., Окръжна прокуратура - Варна

М. Ц. Ц.

Нейко Симеонов Димитров

22.01.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

13

НОХД

1333 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна, Р. Б. Л.

Д. Ж. Д.

Петър Митев

22.01.2021 13:30

№ 002 Наказателно отделение

14

Търговско дело

394 / 2020

Л. К. Ч., Н. . К.

ЗД БУЛ ИНС АД

ЕЛИНА ПЛАМЕНОВА КАРАГЬОЗОВА

22.01.2021 14:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

15

Гражданско дело

520 / 2020

НЕВША ООД

ОНДИН ЕООД, ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

НЕЙКО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

22.01.2021 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

16

Търговско дело

263 / 2020

Е. Е. Н.

ЗК ЛЕВ ИНС АД

ЕЛИНА ПЛАМЕНОВА КАРАГЬОЗОВА

22.01.2021 14:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

17

Гражданско дело

1358 / 2020

ХЕЛЛЕНИКА ООД

ТЕРЕМ КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ ВАРНА ЕООД

НЕЙКО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

22.01.2021 15:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

18

Въззивно гражданско дело

3644 / 2020

Д. Н. И.

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Светла Величкова Пенева

25.01.2021 09:00

№ 103 Гражданско отделение

19

Въззивно гражданско дело

16 / 2021

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

В. Г. Г.

Светла Величкова Пенева

25.01.2021 09:00

№ 103 Гражданско отделение

20

Въззивно гражданско дело

3788 / 2020

ОДМВР - Варна

Р. К. З.

Невин Реджебова Шакирова

25.01.2021 09:00

№ 103 Гражданско отделение

21

Въззивно гражданско дело

51 / 2021

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

З. Г. С.

Невин Реджебова Шакирова

25.01.2021 09:00

№ 103 Гражданско отделение

22

Въззивно гражданско дело

3751 / 2020

     

25.01.2021 09:00

№ 103 Гражданско отделение

23

Въззивно гражданско дело

3772 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Д. С. А.

Красимир Тодоров Василев

25.01.2021 09:00

№ 103 Гражданско отделение

24

Въззивно гражданско дело

3678 / 2020

Главна дирекция " Гранична Полиция"

И. В. С.

Красимир Тодоров Василев

25.01.2021 09:00

№ 103 Гражданско отделение

25

НОХД

972 / 2018

ВОП

Т. Е. А., К. В. Ж., К. К. Ж.

ЯНА ПАНЕВА ДИМИТРОВА

25.01.2021 09:30

НЗ - 1

26

Въззивно гражданско дело

2822 / 2020

А. Р. Д.

С. В. Д.

Светла Величкова Пенева

25.01.2021 09:30

№ 103 Гражданско отделение

27

Въззивно гражданско дело

2982 / 2020

К. Т. К.

М. В. К.

Светла Величкова Пенева

25.01.2021 09:30

№ 103 Гражданско отделение

28

Въззивно гражданско дело

3563 / 2020

К. И. И.

Прокуратура на Република България

Красимир Тодоров Василев

25.01.2021 09:30

№ 103 Гражданско отделение

29

Въззивно гражданско дело

3684 / 2020

Л. М. С., М. М. А., А. М. А.

А. А. А., Д. Н. Д.

Невин Реджебова Шакирова

25.01.2021 09:30

№ 103 Гражданско отделение

30

Въззивно гражданско дело

53 / 2021

М. Д. Г.

Е. Р. А.

Невин Реджебова Шакирова

25.01.2021 09:30

№ 103 Гражданско отделение

31

Въззивно гражданско дело

3368 / 2020

Р. Н. В.

Технически университет - Варна

Красимир Тодоров Василев

25.01.2021 10:00

№ 103 Гражданско отделение

32

Въззивно гражданско дело

2768 / 2020

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

П. Г. П.

Мая Недкова

25.01.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

33

Въззивно гражданско дело

2806 / 2020

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

П. Ц. Ш.

Мая Недкова

25.01.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

34

Въззивно гражданско дело

2714 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

В. К. В.

Ивалена Орлинова Димитрова

25.01.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

35

Въззивно гражданско дело

2736 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Д. Ж. П.

Ивалена Орлинова Димитрова

25.01.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

36

Въззивно гражданско дело

2638 / 2020

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ

Н. Р. Д.

Ивалена Орлинова Димитрова

25.01.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

37

Въззивно гражданско дело

2528 / 2020

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

С. Д. П.

Ивелина Митева Събева

25.01.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

38

Въззивно гражданско дело

2626 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Ю. С. К.

Ивелина Митева Събева

25.01.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

39

Въззивно гражданско дело

2676 / 2020

ГД "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма", Главна дирекция "Национална полиция"

Д. Н. П.

Ивелина Митева Събева

25.01.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

40

Въззивно гражданско дело

2831 / 2020

ОДМВР - Варна

П. П. П.

Ивалена Орлинова Димитрова

25.01.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

41

Въззивно гражданско дело

2826 / 2020

ОДМВР - Варна

Д. М. Д.

Ивалена Орлинова Димитрова

25.01.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

42

Въззивно гражданско дело

2737 / 2020

ОДМВР - Варна

М. Г. Т.

Ивелина Митева Събева

25.01.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

43

Въззивно гражданско дело

3069 / 2020

Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР

Н. С. Н.

Константин Димитров Иванов

25.01.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

44

Въззивно гражданско дело

3334 / 2020

К. Н. К.

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Константин Димитров Иванов

25.01.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

45

Въззивно гражданско дело

3285 / 2020

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Г. П. П.

Ивалена Орлинова Димитрова

25.01.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

46

Въззивно гражданско дело

3391 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Д. И. С.

Ивалена Орлинова Димитрова

25.01.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

47

Търговско дело

1178 / 2020

А. И. Д.

СТОБИЛД ИНВЕСТ ЕООД

Мария Кирилова Терзийска

25.01.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

48

Въззивно гражданско дело

3600 / 2020

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Д. Т. С.

Константин Димитров Иванов

25.01.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

49

Въззивно гражданско дело

2602 / 2020

Р. М. С.

Д. И. М.

Мая Недкова

25.01.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

50

Въззивно гражданско дело

2919 / 2020

Прокуратура на Република България, Окръжна прокуратура - Варна

Б. С. Б.

Мая Недкова

25.01.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

51

Въззивно гражданско дело

3172 / 2020

Главна дирекция " Гранична Полиция"

Н. Д. О.

Константин Димитров Иванов

25.01.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

52

Въззивно гражданско дело

3546 / 2020

С. П. Г.

П. С. Г.

Ивелина Митева Събева

25.01.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

53

Въззивно гражданско дело

21 / 2020

Я. Е. С., Ж. М. А., А. Е. Я.

И. Н. И., ОБЩИНА СУВОРОВО

ИВЕЛИНА МИТЕВА СЪБЕВА

25.01.2021 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

54

Въззивно гражданско дело

2384 / 2020

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ - ДОКТОР ЛИСИЧКОВА ЕООД

ТД НА НАП , ДИДЖИТЕЛ ООД

Ивалена Орлинова Димитрова

25.01.2021 14:30

№ 103 Гражданско отделение

55

Въззивно гражданско дело

1950 / 2020

В. И. П., З. В. П., В. В. Д., Т. Д. М., В. Й. В., С. И. Т., Л. Й. К., Д. Й. Д., Т. В. В., А. В. Г., Д. Т. И., П. И. П.

М. З. А., И. Г. И., М. Г. С., С. Г. И., О. Г. И., И. Д. И., Т. П. Т., Д. П. Т., Л. А. И., М. Д. Г., Ц. И. И., А. П. И., К. Т. И., В. Т. И., А. А. А., Г. И. А., Д. Г. К., И. Г. К., Б. Г. С., А. Д. Х.

ИВАЛЕНА ОРЛИНОВА ДИМИТРОВА

25.01.2021 14:30

№ 103 Гражданско отделение

56

Въззивно гражданско дело

3146 / 2020

С. Х. Й.

М. С. Н., Н. Б. Н., Ц. Н. К.

Константин Димитров Иванов

25.01.2021 14:30

№ 103 Гражданско отделение

57

Търговско дело

1046 / 2020

С. М. С., В. М. С.

ЗД "БУЛ ИНС" АД

Мария Кирилова Терзийска

25.01.2021 14:30

№ 105 Търговско отделение

58

Търговско дело

903 / 2020

М. Г. К.

ЗД "БУЛ ИНС" АД

Мария Кирилова Терзийска

25.01.2021 15:00

№ 105 Търговско отделение

59

Въззивно гражданско дело

3289 / 2020

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

И. Г. И.

Юлия Русева Бажлекова

26.01.2021 09:00

№ 103 Гражданско отделение

60

Въззивно гражданско дело

3494 / 2020

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

П. П. Т.

Светлана Кирилова Цанкова

26.01.2021 09:00

№ 103 Гражданско отделение

61

Въззивно гражданско дело

3747 / 2020

     

26.01.2021 09:00

№ 103 Гражданско отделение

62

Въззивно гражданско дело

3712 / 2020

И. М. А., Ф. М. В.

Прокуратура на Република България

Светлана Кирилова Цанкова

26.01.2021 09:00

№ 103 Гражданско отделение

63

Въззивно гражданско дело

3717 / 2020

ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД

Ю. М. К.

Светлана Кирилова Цанкова

26.01.2021 09:00

№ 103 Гражданско отделение

64

НОХД

1420 / 2020

Р. Н. Т., Окръжна прокуратура - Варна

П. З. Ч.

Румяна Петрова Петрова

26.01.2021 09:00

№ 002 Наказателно отделение

65

Въззивно гражданско дело

3292 / 2020

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ

С. И. И.

Юлия Русева Бажлекова

26.01.2021 09:30

№ 103 Гражданско отделение

66

Въззивно гражданско дело

3512 / 2020

И. Я. Р.

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 36940-Варна

Светлана Кирилова Цанкова

26.01.2021 09:30

№ 103 Гражданско отделение

67

Въззивно гражданско дело

3353 / 2020

И. Т. И.

Прокуратура на Република България

Юлия Русева Бажлекова

26.01.2021 10:00

№ 103 Гражданско отделение

68

Въззивно гражданско дело

3547 / 2020

Н. Д. А.

И. Х. И.

Светлана Кирилова Цанкова

26.01.2021 10:00

№ 103 Гражданско отделение

69

Гражданско дело

3352 / 2020

В. З. Р.

Д. Д. М.

Мирела Огнянова Кацарска

26.01.2021 10:00

 

70

Въззивно гражданско дело

3318 / 2020

Ц. К. К.

Д. К. В.

Светлана Кирилова Цанкова

26.01.2021 10:30

№ 103 Гражданско отделение

71

ВЧНД

59 / 2021

Ж. И. К.

 

Марин Цвятков Атанасов

26.01.2021 13:00

№ 109 Наказателно отделение

72

Въззивно гражданско дело

3031 / 2020

ОДМВР - Варна

К. И. К.

Златина Иванова Кавърджикова

26.01.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

73

Въззивно гражданско дело

3025 / 2020

ОДМВР - Варна

Ж. А. П.

Златина Иванова Кавърджикова

26.01.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

74

Въззивно гражданско дело

3088 / 2020

ОДМВР - Варна, ГД "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма"

И. Д. П.

Златина Иванова Кавърджикова

26.01.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

75

Въззивно гражданско дело

3003 / 2020

Главна дирекция " Гранична Полиция"

К. М. М.

Златина Иванова Кавърджикова

26.01.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

76

Въззивно гражданско дело

2948 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

А. Г. З.

Златина Иванова Кавърджикова

26.01.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

77

Въззивно гражданско дело

2332 / 2020

ОДМВР - Варна

К. М. М.

Златина Иванова Кавърджикова

26.01.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

78

Въззивно гражданско дело

2461 / 2020

ГДГП

С. С. С.

Златина Иванова Кавърджикова

26.01.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

79

Въззивно гражданско дело

2405 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Н. П. К.

Златина Иванова Кавърджикова

26.01.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

80

Въззивно гражданско дело

2825 / 2020

ОДМВР - Варна

Т. В. Т.

Златина Иванова Кавърджикова

26.01.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

81

Въззивно гражданско дело

2560 / 2020

ОДМВР - Варна

М. М. П.

Златина Иванова Кавърджикова

26.01.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

82

Въззивно гражданско дело

3583 / 2020

ОДМВР - Варна

Р. К. К.

Иванка Димитрова Дрингова

26.01.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

83

Въззивно гражданско дело

3511 / 2020

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

П. Г. П.

Иванка Димитрова Дрингова

26.01.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

84

Въззивно гражданско дело

3651 / 2020

ОДМВР - Варна

А. П. Г.

Иванка Димитрова Дрингова

26.01.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

85

Въззивно гражданско дело

2871 / 2020

Р. Н. Ч.

С. И. С.

Златина Иванова Кавърджикова

26.01.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

86

Въззивно гражданско дело

3386 / 2020

Р. С. Н.

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

Иванка Димитрова Дрингова

26.01.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

87

Въззивно гражданско дело

1449 / 2020

РОС ОЙЛ ЕООД, Н. А. Г.

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, ЕВРОКАПИТАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕАД

ДЕСПИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

26.01.2021 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

88

Въззивно гражданско дело

3271 / 2020

ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ АД

Ч. И. А.

Деспина Георгиева Георгиева

26.01.2021 14:30

№ 103 Гражданско отделение

89

Въззивно гражданско дело

2992 / 2020

С. Т. Д.

М. Х. Д., Й. Т. Д.

Деспина Георгиева Георгиева

26.01.2021 14:30

№ 103 Гражданско отделение

90

Въззивно гражданско дело

3060 / 2020

Прокуратура на Република България

М. А. А.

Деспина Георгиева Георгиева

26.01.2021 14:30

№ 103 Гражданско отделение

91

НОХД

509 / 2018

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Р. М. Р., Г. Л. Т., Н. Я. Д.

ПЕТЪР МИТЕВ

27.01.2021 09:00

НЗ - 2

92

Въззивно гражданско дело

3664 / 2020

К. С. Я.

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Наталия Панайотова Неделчева

27.01.2021 09:00

№ 103 Гражданско отделение

93

Въззивно гражданско дело

3631 / 2020

А. Н. К.

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Наталия Панайотова Неделчева

27.01.2021 09:00

№ 103 Гражданско отделение

94

Въззивно гражданско дело

2530 / 2020

Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП)

И. Д. И.

Лазар Кирилов Василев

27.01.2021 09:30

№ 103 Гражданско отделение

95

Въззивно гражданско дело

2548 / 2020

Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП)

Т. Т. Т.

Лазар Кирилов Василев

27.01.2021 09:30

№ 103 Гражданско отделение

96

Въззивно гражданско дело

3417 / 2020

ОДМВР - Варна

С. М. С.

Красимир Тодоров Василев

27.01.2021 09:30

№ 103 Гражданско отделение

97

НОХД

1399 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна

З. Г. И.

Асен Владимиров Попов

27.01.2021 09:30

№ 109 Наказателно отделение

98

Въззивно гражданско дело

296 / 2020

ОБЩИНА - ВАРНА

Т. И. Т.

ЛАЗАР КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ

27.01.2021 10:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

99

Търговско дело

1548 / 2017

МОССТРОЙ ВАРНА АД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

ИНФИНИТ УЕЛТ КЕПИТЪЛ ИНК

ЖАНА ИВАНОВА МАРКОВА КОЛЕВА

27.01.2021 10:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

100

Търговско дело

429 / 2020

Ц. В. М.

САНО БЪЛГАРИЯ АД/В НЕСЪСТ./, ГЕНПЕ ЕООД, АЦМ ЕООД

ЖАНА ИВАНОВА МАРКОВА КОЛЕВА

27.01.2021 10:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

101

Въззивно гражданско дело

2298 / 2020

С. А. Ш.

Е. Е. Х.

Наталия Панайотова Неделчева

27.01.2021 10:00

№ 103 Гражданско отделение

102

Въззивно гражданско дело

3611 / 2020

Т. П. И., Д. А. П., Д. А. И., К. А. М.

И. К. В., И. Б. Ф.

Наталия Панайотова Неделчева

27.01.2021 10:00

№ 103 Гражданско отделение

103

Търговско дело

158 / 2020

С. Т. Н.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

ЖАНА ИВАНОВА МАРКОВА КОЛЕВА

27.01.2021 10:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

104

Търговско дело

1911 / 2019

Д. С. П., С. К. Л.

ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

ЖАНА ИВАНОВА МАРКОВА КОЛЕВА

27.01.2021 10:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

105

НОХД

1425 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна

Р. А. К.

Иваничка Димитрова Славкова

27.01.2021 10:30

№ 109 Наказателно отделение

106

Въззивно гражданско дело

3502 / 2020

К. Д. К.

С. Й. Г.

Лазар Кирилов Василев

27.01.2021 10:30

№ 103 Гражданско отделение

107

Въззивно гражданско дело

3475 / 2020

В. Г. В.

М. Т. М.

Ирена Николова Петкова

27.01.2021 10:30

№ 103 Гражданско отделение

108

Търговско дело

1066 / 2020

КАНАРИНИ ЕООД, А. Л. А.

НУР ПИЛЕ ЕООД

Жана Иванова Маркова

27.01.2021 11:00

№ 105 Търговско отделение

109

ВЧНД

1465 / 2020

В. Д. Т., М. Р. К.

 

Румяна Петрова Петрова

27.01.2021 11:30

№ 109 Наказателно отделение

110

Въззивно гражданско дело

3438 / 2020

КНМ ГРУП ЕООД, ПИ МАРКЕТ ЕООД

Интейк ЕООД

Светлана Тодорова Кирякова

27.01.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

111

Въззивно гражданско дело

3590 / 2020

К. Б. А.

ЕОС МАТРИКС ЕООД

Светлана Тодорова

27.01.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

112

Въззивно гражданско дело

3575 / 2020

ЕОС МАТРИКС ЕООД

Н. А. С.

Светлана Тодорова Кирякова

27.01.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

113

Въззивно гражданско дело

3566 / 2020

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД

Й. К. А.

Светлана Тодорова Кирякова

27.01.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

114

Гражданско дело

2906 / 2020

М. Г. П., М. С. А.

М. И. Н.

Атанас Василев Славов

27.01.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

115

Гражданско дело

2472 / 2018

ОБЩИНА ВАРНА, ОБЩОАРМЕНСКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЕН СЪЮЗ

ОБЩО СДРУЖЕНИЕ НА АРМЕНЦИТЕ ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

27.01.2021 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

116

Гражданско дело

2069 / 2018

И. К. С.

В. Д. С., С. К. С.

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

27.01.2021 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

117

Въззивно гражданско дело

3428 / 2020

КНМ ГРУП ЕООД

К. Д. Т.

Даниела Илиева Писарова

27.01.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

118

Въззивно гражданско дело

3363 / 2020

БАДИМЕКС - ДИМОВ И С-ИЕ ООД, БИЛДРИНГ ЕООД

 

Даниела Илиева Писарова

27.01.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

119

Въззивно гражданско дело

3635 / 2020

ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

К. Д. Ч.

Даниела Илиева Писарова

27.01.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

120

Гражданско дело

483 / 2020

Е. Й. А.

Р. Г. Н.

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

27.01.2021 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

121

Гражданско дело

2923 / 2020

М. Н. Д.

Д. П. Н.

Атанас Василев Славов

27.01.2021 14:30

№ 103 Гражданско отделение

122

Въззивно гражданско дело

3131 / 2020

И. И. К.

АПС БЕТА България ЕООД

Цветелина Георгиева Хекимова

27.01.2021 14:30

№ 105 Търговско отделение

123

Въззивно гражданско дело

3191 / 2020

Ж. П. Ж.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД

Цветелина Георгиева Хекимова

27.01.2021 14:30

№ 105 Търговско отделение

124

Въззивно гражданско дело

3523 / 2020

Й. М. Б.

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

Цветелина Георгиева Хекимова

27.01.2021 14:30

№ 105 Търговско отделение

125

НОХД

1306 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна

Д. С. М.

Петър Митев

27.01.2021 14:30

№ 109 Наказателно отделение

126

Гражданско дело

1430 / 2020

П. Х. П.

Д. С. Л.

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

27.01.2021 15:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

127

Търговско дело

1820 / 2011

СИБАНК ЕАД, Т. Д. И., БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД, НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, ОРИЗАРНА ПАЗАРДЖИК ООД, ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

ГРИНУИЧ 2011/БИВШЕ ЕСО КОМЕРС/ ЕООД В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

ДИАНА ДИМИТРОВА МИТЕВА

28.01.2021 09:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

128

ВЧНД

1367 / 2020

Д. С. М.

 

Деян Иванов Денев

28.01.2021 09:00

№ 109 Наказателно отделение

129

ВНОХД

1418 / 2020

ТО-Провадия при Районна прокуратура - Варна

Д. П. Н.

Марин Цвятков Атанасов

28.01.2021 09:00

№ 109 Наказателно отделение

130

ВНОХД

1426 / 2020

И. М. Д.

 

Деян Иванов Денев

28.01.2021 09:00

№ 109 Наказателно отделение

131

ВНОХД

1410 / 2020

С. И. А.

 

Деян Иванов Денев

28.01.2021 09:00

№ 109 Наказателно отделение

132

ВЧНД

1470 / 2020

Г. М. Г.

 

Марин Цвятков Атанасов

28.01.2021 09:00

№ 109 Наказателно отделение

133

ВНОХД

15 / 2021

Районна прокуратура - Варна

Н. Р. С.

Деян Иванов Денев

28.01.2021 09:00

№ 109 Наказателно отделение

134

ВЧНД

4 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, Ц. Н. Н.

А. В. К.

Деян Иванов Денев

28.01.2021 09:00

№ 109 Наказателно отделение

135

ВНОХД

1380 / 2020

П. С. П., М. Н. М., Д. С. А.

 

Ивелина Диянова Чавдарова

28.01.2021 09:15

№ 109 Наказателно отделение

136

Търговско дело

722 / 2020

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

З. Р. М.

ДИАНА ДИМИТРОВА МИТЕВА

28.01.2021 09:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

137

Гражданско дело

728 / 2020

В. М. Д., М. Т. Т.

В. Е. Т., Е. Д. Т.

НИКОЛАЙ СВИЛЕНОВ СТОЯНОВ

28.01.2021 09:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

138

НОХД

1269 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна

Т. К. А., К. Т. А.

Станчо Радев Савов

28.01.2021 09:30

№ 109 Наказателно отделение

139

ВНОХД

1369 / 2020

Б. С. И.

 

Ивелина Диянова Чавдарова

28.01.2021 09:30

№ 109 Наказателно отделение

140

Търговско дело

904 / 2020

Е. Т. Р.

ЗД "БУЛ ИНС" АД

Диана Димитрова Митева

28.01.2021 10:00

№ 105 Търговско отделение

141

Гражданско дело

1532 / 2020

П. Г. М.

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Николай Свиленов Стоянов

28.01.2021 10:00

№ 103 Гражданско отделение

142

Гражданско дело

1623 / 2020

Ж. М. Н., С. М. Н.

Д. Н. Д.

Николай Свиленов Стоянов

28.01.2021 10:30

№ 103 Гражданско отделение

143

Търговско дело

744 / 2020

М. М. П., Д. П. Д., М. П. Д.

ЕЛИТ-ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ ЕООД

ДИАНА ДИМИТРОВА МИТЕВА

28.01.2021 11:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

144

Гражданско дело

859 / 2019

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Т. Д. Д., Т. И. Д., П. Т. Д.

МИРЕЛА ОГНЯНОВА КАЦАРСКА

28.01.2021 13:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

145

Гражданско дело

2235 / 2017

ДИМОВ КЪМПАНИ ЕООД В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, Р. П. Т.

Е. П. К., В. А. К.

МИРЕЛА ОГНЯНОВА КАЦАРСКА

28.01.2021 13:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

146

Търговско дело

499 / 2020

ГРИЙН ПЛАНЕТ ЕООД

МАЛИНЕЛИ ООД

СВЕТЛАНА ТОДОРОВА КИРЯКОВА

28.01.2021 13:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

147

ВНЧХД

1373 / 2020

Н. К. Й., С. Й. И.

 

Стоян Константинов Попов

28.01.2021 13:30

№ 109 Наказателно отделение

148

ВНОХД

1156 / 2020

А. Х. К., А. . М.

 

Яна Панева

28.01.2021 13:30

№ 109 Наказателно отделение

149

ВНОХД

1266 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна, С. Ц. Д.

 

Стоян Константинов Попов

28.01.2021 13:30

№ 109 Наказателно отделение

150

ВНОХД

1442 / 2020

Върховен касационен съд, Окръжна прокуратура - Шумен, Окръжна прокуратура - Варна, С. Г. В., М. В. А., Н. А. Г., Д. Н. Д.

 

Асен Владимиров Попов

28.01.2021 13:30

№ 109 Наказателно отделение

151

Търговско дело

1205 / 2020

МАКОН ГРУП ЕООД

СПОРТ ИНВЕСТ БГ ООД

Светлана Тодорова Кирякова

28.01.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

152

ВНОХД

1441 / 2020

Я. П. Я.

 

Яна Панева

28.01.2021 14:00

№ 109 Наказателно отделение

153

Гражданско дело

2294 / 2018

М. Х. Б., Г. Н. Б.

И. Ж. В.

МИРЕЛА ОГНЯНОВА КАЦАРСКА

28.01.2021 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

154

Гражданско дело

1886 / 2019

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Р. К. А., ЕВРО КОМФОРТ ЕООД, Р. О. А.

МИРЕЛА ОГНЯНОВА КАЦАРСКА

28.01.2021 15:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

155

НОХД

1381 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна

Г. И. К.

Жулиета Георгиева Шопова

29.01.2021 09:00

№ 109 Наказателно отделение

156

Търговско дело

898 / 2020

Ж. Б. Р., М. Ц. М.

ЗД "БУЛ ИНС" АД

Тони Кръстев

29.01.2021 09:30

№ 105 Търговско отделение

157

Търговско дело

960 / 2020

Л. И. А.

ЗД "БУЛ ИНС" АД

Тони Кръстев

29.01.2021 10:00

№ 105 Търговско отделение

158

НОХД

1417 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна

Д. Л. П.

Деян Иванов Денев

29.01.2021 10:00

№ 002 Наказателно отделение

159

Търговско дело

1061 / 2020

С. Ю. Ш.

СОД-ВАРНА АД

Тони Кръстев

29.01.2021 10:30

№ 105 Търговско отделение

160

НОХД

950 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна, А. К. А., Р. Ю. Ч.

А. В. А., Б. В. А.

Станчо Радев Савов

29.01.2021 13:00

№ 109 Наказателно отделение

161

Гражданско дело

3021 / 2020

В. А. В.

В. С. К.

Нейко Симеонов Димитров

29.01.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

162

Търговско дело

885 / 2020

И. Т. К.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

Радостин Георгиев Петров

29.01.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

163

Гражданско дело

189 / 2020

КООПТЪРГОВИЯ АД

ОБЩИНА ВАРНА

НЕЙКО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

29.01.2021 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

164

Гражданско дело

912 / 2020

Р. С. В.

МБАЛ СВЕТА АННА-ВАРНА АД

НЕЙКО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

29.01.2021 15:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

 

    Съдът си запазва правото да прави промени в графика.