Архив предходни години
Окръжен съд Варна

smal15 посещения на съдии от Окръжен съд Варна влязоха в учебната програма на осем варненски училища през първия учебен срок –

...

Варненският окръжен съд призна Ц.Г. от Варна за виновен в това, че на

...

Магистрати и съдебни служители от Окръжен съд Варна, както и  студенти  -

...

За първи път тази година стажанти по право по проект "Студентски практики" участваха

...

75 срещи между спорещи в съда страни се проведоха през 2016 г. в Центъра по медиация

...