Насрочени дела
Окръжен съд Варна

Окръжен съд - Варна Справка за насрочени дела за периода от 12.08.2019 г. до 30.08.2019 г.         

   

 

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

Гражданско дело (В) No 1143/2019, I състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Я.Х.Л.

В.Л.Н.

Председател и докладчик:
СВЕТЛА В. ПЕНЕВА

13.8.2019 9:00

2

Гражданско дело (В) No 1379/2019, II състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Ж.Ф.Д.

Ф.П.Д.

Докладчик:
ИВАН СТОЙНОВ

13.8.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

3

ЧНД No 909/2019, I състав

Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НИДЕРЛАНДИЯ

Й.Р.Т.,
ВОП

Докладчик:
МАРИН Ц. АТАНАСОВ

14.8.2019 10:00 до 10:30, Зала НЗ - 1

4

Гражданско дело No 1422/2018, VI състав

Вещни искове

ОБЩОАРМЕНСКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЕН СЪЮЗ

СДРУЖЕНИЕ ОБЩ АРМЕНСКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЕН СЪЮЗ

Докладчик:
АТАНАС В. СЛАВОВ

14.8.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

5

Гражданско дело No 2472/2018, VI състав

Вещни искове

ОБЩОАРМЕНСКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЕН СЪЮЗ

ОБЩО СДРУЖЕНИЕ НА АРМЕНЦИТЕ ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

Докладчик:
АТАНАС В. СЛАВОВ

14.8.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

6

НОХД No 802/2019, I състав

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

П.И.Х.

Докладчик:
МАРИН Ц. АТАНАСОВ

20.8.2019 9:00 до 10:30, Зала НЗ - 1

7

НОХД No 840/2019, I състав

Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.1 НК

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Д.Р.А.

Докладчик:
ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА

21.8.2019 9:00 до 12:00, Зала НЗ - 1

8

Търговско дело No 1260/2016, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

ИНФИНИТ УЕЛТ КЕПИТЪЛ ИНК,
КОНСОРЦИУМ РЕМИ ГРУП АД,
ЕКО МАК ВИЛИДЖ ЕООД,
ЛОДЖИКАЛ АДВАНС КОНСТРАКШЪН ЕООД,
Р.Т.С.,
ОБЩИНА ВАРНА,
К.Н.К.,
Е.А.С.,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ,
Л.АРХ ЧОНЕВА ЕООД,
АГЕНЦИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ООД,
БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЕАД,
КОМИНВЕСТ АД,
В.А.Х.,
БУЛ ИНВЕСТ ГРУП 1 ЕООД

МОССТРОЙ ВАРНА АД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

Докладчик:
ДИАНА Д. МИТЕВА

21.8.2019 9:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

9

Търговско дело No 1116/2019, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

ГАБРИЕЛА ЕООД/ В ЛИКВИДАЦИЯ/,
Г.П.Г.

 

Докладчик:
ДИАНА Д. МИТЕВА

21.8.2019 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

10

Търговско дело No 701/2017, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

МАРИ ХАУС ЕООД,
Р.И.Е.,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ИНГЛИШ ВИЛИДЖ ООД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

21.8.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

11

Търговско дело No 786/2018, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД,
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД,
М.С.С.

ЛЕНД ЛОГИСТИК ЕООД/В ЛИКВИДАЦИЯ/

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

21.8.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

12

Гражданско дело (В) No 1459/2019, III състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Д.И.Р.

БУЛБЕЛ СТРОЙ ЕООД

Председател:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА

27.8.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

13

НОХД No 789/2019, I състав

Квалифицирани състави на убийство

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

С.Р.Д.

Докладчик:
ДИМО М. ДИМОВ

27.8.2019 10:00 до 12:00, Зала НЗ - 1

14

НОХД No 809/2019, I състав

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

С.С.П.,
Г.В.М.

Докладчик:
ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА

28.8.2019 9:00 до 11:00, Зала НЗ - 1

15

Търговско дело No 1153/2019, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

СТАРС 4141 ЕООД

 

Докладчик:
ЖАНА И. МАРКОВА

28.8.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

16

НОХД No 1367/2018, I състав

Длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Т.И.Д.

Докладчик:
ТРАЙЧО Г. АТАНАСОВ

30.8.2019 9:00 до 17:00, Зала НЗ - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данните са предварителни. Възможни са промени!