Насрочени дела
Окръжен съд Варна

Окръжен съд - Варна Справка за насрочени дела за периода от 06.12.2019 г. до 13.12.2019 г.            

  

 

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

НОХД No 853/2019, I състав

Лишаване от живот при професионална непредпазливост

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Р.И.Н.К.

Докладчик:
ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА

6.12.2019 9:00 до 11:00, Зала НЗ - 2

2

ЧНД No 1202/2019, I състав

Производство по чл. 451 от НПК

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРОБАЦИОНЕН СЪВЕТ ДЕВНЯ

Ю.Х.С.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Докладчик:
ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА

6.12.2019 9:00, Зала НЗ - 2

3

НОХД No 841/2019, I състав

Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

А.Н.В.

Докладчик:
ЯНА П. ДИМИТРОВА

6.12.2019 9:30 до 12:00, Зала НЗ - 1

4

Търговско дело No 915/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Д.Р.Г.

ЗК ЛЕВ ИНС АД

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

6.12.2019 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

5

Търговско дело No 497/2019, I състав

Иск за заплащане на дивидент и равностойността на дружествен дял

Е.И.Н.,
Н.И.Н.,
З.И.Н.

НОВОТЕХ-95 ООД

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

6.12.2019 10:00

6

Търговско дело No 1051/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

П.А.П.

БИЗНЕСКОНСУЛТ ООД

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

6.12.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

7

Търговско дело No 1831/2019, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

ДЕЖЕ ЕООД /В ЛИКВИДАЦИЯ/,
Г.П.Г.

 

Докладчик:
РАДОСТИН Г. ПЕТРОВ

6.12.2019 13:20, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

8

Търговско дело No 1581/2019, I състав

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА

БОР РЕСТ ИНВЕСТ ЕООД

Докладчик:
РАДОСТИН Г. ПЕТРОВ

6.12.2019 13:25, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

9

Търговско дело No 1897/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

УП БЪЛГАРИЯ 26 ЕООД

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Докладчик:
РАДОСТИН Г. ПЕТРОВ

6.12.2019 13:45, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

10

Гражданско дело No 2612/2018, XII състав

Вещни искове

В.Т.Т.,
Н.Т.Т.

А.В.С.,
С.Н.В.

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

6.12.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

11

Търговско дело No 1719/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ВГ-5 ЕООД

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Докладчик:
РАДОСТИН Г. ПЕТРОВ

6.12.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

12

Търговско дело No 1726/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ВГ-3 ЕООД

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Докладчик:
РАДОСТИН Г. ПЕТРОВ

6.12.2019 14:15, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

13

Търговско дело No 1098/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ДЪРЖАВАТА ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МРРБ

ОБЩИНА ВЕТРИНО,
ГОЛДЪН ОЛД ЕЙДЖЕС ООД

Докладчик:
РАДОСТИН Г. ПЕТРОВ

6.12.2019 14:20, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

14

Търговско дело No 126/2015, I състав

Производство по несъстоятелност

АЙ ТИ ЕС- ГРУП ООД,
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД,
БУЛ-МАРК ООД,
ЛЕТО ИНВЕСТМЪНТ АД,
ЛЕТО ИНВЕСТМЪНТ АД

В И В СТРОЙ ООД/В НЕСЪСТ./

Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

6.12.2019 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

15

НОХД No 702/2019, I състав

Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

И.Д.Б.

Докладчик:
УЛЯНА К. САВАКОВА

9.12.2019 9:00 до 12:00, Зала НЗ - 1

16

Търговско дело No 1722/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

МАРК 1 ЕООД

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Докладчик:
ДИАНА СТОЯНОВА

9.12.2019 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

17

Търговско дело No 1724/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

УИНД ПАРК КАВАРНА ИИСТ ЕООД

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Докладчик:
ДИАНА СТОЯНОВА

9.12.2019 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

18

Търговско дело No 1729/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

УП БЪЛГАРИЯ 4 ЕООД

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Докладчик:
ДИАНА СТОЯНОВА

9.12.2019 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

19

Търговско дело No 1896/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

УП БЪЛГАРИЯ 3 ЕООД

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Докладчик:
ДИАНА СТОЯНОВА

9.12.2019 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

20

Търговско дело No 905/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

В.Г.К.

ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД

Докладчик:
ДИАНА СТОЯНОВА

9.12.2019 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

21

Търговско дело No 869/2019, I състав

Иск за прекратяване на кооперация по съдебен ред

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

КООПЕРАЦИЯ ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КРЕДИТНА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ СТОПАНИ-КОМЕТА

Докладчик:
ДИАНА СТОЯНОВА

9.12.2019 9:55, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

22

Търговско дело No 254/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

БАНКА ДСК ЕАД

Т.Г.В.

Докладчик:
ДИАНА СТОЯНОВА

9.12.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

23

Търговско дело No 386/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

С.Д.К.

ЕКО БИЛДС ПРОДЖЕКТС 2018 ЕООД,
НЕПТУН - 8 ЕООД

Докладчик:
ДИАНА СТОЯНОВА

9.12.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

24

Търговско дело No 779/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Т.Х.Б.

ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Докладчик:
ДИАНА СТОЯНОВА

9.12.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

25

Търговско дело No 553/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

В.С.С.

КТМ ЕКС ЕООД

Докладчик:
ДИАНА СТОЯНОВА

9.12.2019 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

26

Търговско дело No 888/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

И.В.М.

Докладчик:
МАРИН Г. МАРИНОВ

9.12.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

27

Търговско дело No 345/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Й.Н.П.

ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Докладчик:
МАРИН Г. МАРИНОВ

9.12.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

28

Търговско дело No 432/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

И.В.П.

ЗК ЛЕВ ИНС АД

Докладчик:
МАРИН Г. МАРИНОВ

9.12.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

29

Търговско дело No 579/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ДОБРИН - 371 ЕООД

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА,
ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Докладчик:
МАРИН Г. МАРИНОВ

9.12.2019 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

30

НОХД No 1203/2019, I състав

Лишаване от живот при професионална непредпазливост

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

И.Ж.В.

Докладчик:
ТРАЙЧО Г. АТАНАСОВ

10.12.2019 9:00 до 17:00, Зала НЗ - 1

31

Търговско дело No 1529/2019, II състав

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

БРАЯН ТРЕЙДИНГ ЕООД

Докладчик:
ЦВЕТА П. ПАВЛОВА

10.12.2019 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

32

Търговско дело No 827/2019, II състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Г.П.С.

МИЛИНВЕСТ ЕООД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/,
Б.В.Н.,
Н.Б.В.

Докладчик:
ЦВЕТА П. ПАВЛОВА

10.12.2019 9:45, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

33

Търговско дело No 965/2019, II състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

С.К.М.,
Н.Д.М.,
Х.С.М.

ЗД БУЛ ИНС АД

Докладчик:
ЦВЕТА П. ПАВЛОВА

10.12.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

34

Търговско дело No 1926/2018, II състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

МЕХТРАНСКОМЕРС ООД

СОГАРД ООД

Докладчик:
ЦВЕТА П. ПАВЛОВА

10.12.2019 10:45, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

35

Търговско дело No 1651/2019, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

ЕЛМАТИС ЕООД/В ЛИКВИДАЦИЯ/,
К.К.К.

 

Докладчик:
ЦВЕТА П. ПАВЛОВА

10.12.2019 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

36

Търговско дело No 858/2014, I състав

Производство по несъстоятелност

ДАКС-96 ООД,
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД,
ДАКС-96 ООД,
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

КРИСТАЛ ГЛАС ООД

Докладчик:
ЦВЕТА П. ПАВЛОВА

10.12.2019 11:15, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

37

НОХД No 1369/2019, I състав

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

К.Ж.Н.

Докладчик:
ЯНА П. ДИМИТРОВА

10.12.2019 13:30 до 14:00, Зала НЗ - 2

38

Гражданско дело (В) No 2484/2018, V състав

Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство

Я.П.З.

С.К.Г.,
А.И.Г.,
Р.И.Г.

Председател:
ДЕСПИНА Г. ГЕОРГИЕВА
Докладчик:
ИВАНКА Д. ДРИНГОВА

10.12.2019 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

39

Гражданско дело (В) No 2087/2019, V състав

Искове за трудово възнаграждение

П.Ф.М.

БАУТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Докладчик:
ИВАНКА Д. ДРИНГОВА

10.12.2019 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

40

Гражданско дело (В) No 2111/2019, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

В.Х.И.

Докладчик:
ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА

10.12.2019 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

41

Гражданско дело (В) No 2138/2019, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Т.Н.У.

Докладчик:
ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА

10.12.2019 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

42

Гражданско дело (В) No 894/2019, II състав

Делба

С.И.С.,
Н.С.С.

С.Г.Л.,
Ж.С.В.

Докладчик:
ИВАН СТОЙНОВ

11.12.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

43

Гражданско дело (В) No 1353/2019, II състав

ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители

К.Д.Д.

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД,
Д.П.А.

Председател:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА
Докладчик:
ИВАН СТОЙНОВ

11.12.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

44

Гражданско дело (В) No 1786/2019, II състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

П.К.Р.,
Р.Д.Р.,
Д.Р.Д.,
М.Р.Д.

П.А.П.

Докладчик:
ИВАН СТОЙНОВ

11.12.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

45

Гражданско дело (В) No 1891/2019, II състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

К.И.К.

ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД

Докладчик:
НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА

11.12.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

46

Гражданско дело (В) No 2118/2019, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Ц.П.Д.

Докладчик:
НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА

11.12.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

47

Гражданско дело (В) No 2127/2019, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

С.Р.З.

Докладчик:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА

11.12.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

48

НОХД No 121/2018, I състав

Длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА,
ДСИ ПРИ РАЙОНЕН СЪД ВАРНА

А.Я.А.

Докладчик:
НИКОЛАЙ П. НЕНОВ

11.12.2019 9:30 до 14:00, Зала НЗ - 1

49

ЧНД No 1370/2019, I състав

Производство по искания по ЗПИИСРРПОУАС

СЪД ОРАДЯ РУМЪНИЯ

С.Г.В.,
ВОП

Докладчик:
РУМЯНА П. ПЕТРОВА

11.12.2019 9:30 до 10:00, Зала НЗ - 2

50

Гражданско дело (В) No 1867/2019, II състав

Искове за развод и недействителност на брака

Д.К.К.

М.Д.В.К.

Председател и докладчик:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА

11.12.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

51

Гражданско дело (В) No 1985/2019, II състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Г.П.Г.

М.С.Д.

Докладчик:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА

11.12.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

52

ЧНД No 1182/2019, I състав

Производство по чл. 451 от НПК

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРОБАЦИОНЕН СЪВЕТ ВАРНА

П.А.Г.,
ВОП

Докладчик:
СТОЯН К. ПОПОВ

11.12.2019 11:30 до 12:00, Зала НЗ - 2

53

НОХД No 1204/2019, I състав

Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.1 НК

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Н.К.Ч.

Докладчик:
ТРАЙЧО Г. АТАНАСОВ

11.12.2019 13:00 до 15:00, Зала НЗ - 2

54

Гражданско дело No 2472/2018, VI състав

Вещни искове

ОБЩОАРМЕНСКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЕН СЪЮЗ

ОБЩО СДРУЖЕНИЕ НА АРМЕНЦИТЕ ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

Докладчик:
АТАНАС В. СЛАВОВ

11.12.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

55

Гражданско дело No 2472/2018, VI състав

Вещни искове

ОБЩОАРМЕНСКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЕН СЪЮЗ

ОБЩО СДРУЖЕНИЕ НА АРМЕНЦИТЕ ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

Докладчик:
АТАНАС В. СЛАВОВ

11.12.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

56

ЧНД No 1242/2019, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА

А.А.Н.,
ВОП

Докладчик:
КРАСИМИР Г. ГАЙДАРОВ

11.12.2019 14:00 до 14:15, Зала НЗ - 1

57

Търговско дело (В) No 1371/2019, I състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

ХМБ ЕКСПРЕС ООД

СОФТРЕЙД ГРУП ЕООД

Председател:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

11.12.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

58

Търговско дело (В) No 1439/2019, III състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

СМ БГ ЕООД

Г.Г.Г.

Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

11.12.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

59

Търговско дело (В) No 1441/2019, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

К.В.Н.

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

Председател:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

11.12.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

60

Търговско дело (В) No 1571/2019, I състав

Искове по КЗ

ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД

Й.И.С.

Председател:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

11.12.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

61

Търговско дело (В) No 1594/2019, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ

Д.Т.Д.

Председател:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

11.12.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

62

Търговско дело (В) No 1647/2019, I състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД,
ТАНДЕМ-В ООД

 

Председател:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

11.12.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

63

ЧНД No 1361/2019, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА

Н.Х.Г.,
ВОП

Докладчик:
МАЯ В. НАНКИНСКА

11.12.2019 14:15 до 14:30, Зала НЗ - 1

64

Гражданско дело No 2620/2018, VI състав

Имуществени отношения между съпрузи

В.Г.Д.

В.П.Д.

Докладчик:
АТАНАС В. СЛАВОВ

11.12.2019 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

65

ЧНД No 1362/2019, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ГР. ВАРНА

С.С.Б.,
ВОП

Докладчик:
ЯНА П. ДИМИТРОВА

11.12.2019 14:30 до 14:45, Зала НЗ - 1

66

Търговско дело (В) No 1191/2019, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Ж.Ж.Ж.

КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Председател:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА

11.12.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

67

Търговско дело (В) No 1342/2019, III състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

ДЖАО ВЕЙ ООД

С.Б.Д.

Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

11.12.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

68

Търговско дело (В) No 1565/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

П.И.В.,
ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

Председател:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА

11.12.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

69

Търговско дело (В) No 1612/2019, III състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Т.В.Н.

К.С.А.,
ВАСО 2000 ЕООД

Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

11.12.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

70

Търговско дело (В) No 1686/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

Ц.Д.Д.,
Р.К.К.

Председател:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА

11.12.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

71

Търговско дело (В) No 1782/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

П.А.К.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ" АД

Председател:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА

11.12.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

72

ЧНД No 1372/2019, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ГР. ВАРНА

А.Ч.П.,
ВОП

Докладчик:
РУМЯНА П. ПЕТРОВА

11.12.2019 14:45 до 15:00, Зала НЗ - 1

73

Гражданско дело No 2287/2017, VI състав

Вещни искове

Г.К.Г.,
Е.К.Г.,
П.Н.Г.

Г.А.Д.

Докладчик:
АТАНАС В. СЛАВОВ

11.12.2019 15:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

74

Гражданско дело No 728/2019, VI състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Х.Д.М.А.

К.В.

Докладчик:
АТАНАС В. СЛАВОВ

11.12.2019 15:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

75

ЧНД No 1360/2019, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ГР. ВАРНА

М.Д.А.,
ВОП

Докладчик:
СТОЯН К. ПОПОВ

11.12.2019 15:00 до 15:15, Зала НЗ - 1

76

Гражданско дело No 1076/2019, XI състав

Имуществени отношения между съпрузи

Т.И.Т.

Л.Т.Т.

Докладчик:
РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА

12.12.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

77

НОХД No 509/2018, I състав

Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Р.М.Р.,
Г.Л.Т.,
Н.Я.Д.

Докладчик:
ПЕТЪР МИТЕВ

12.12.2019 9:00 до 17:00, Зала НЗ - 2

78

ВНОХД No 951/2019, I състав

Съставяне на официален документ с невярно съдържание

В.К.М.,
А.Р.А.,
В.Я.Б.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Председател:
МАЯ В. НАНКИНСКА
Докладчик:
ТРАЙЧО Г. АТАНАСОВ

12.12.2019 9:00, Зала НЗ - 1

79

Търговско дело No 552/2018, II състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ПРОЕКТ 65 ЕООД

ТРАКИЯ СТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД

Докладчик:
ДИАНА Д. МИТЕВА

12.12.2019 9:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

80

Гражданско дело No 909/2019, XI състав

Искове по ЗОПДНПИ

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

К.В.Ж.,
А.Р.П.Ж.

Докладчик:
РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА

12.12.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

81

ВНОХД No 1243/2019, I състав

Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта

Г.Й.Д.

ВОП

Докладчик:
МАЯ В. НАНКИНСКА

12.12.2019 9:30 до 10:00, Зала НЗ - 1

82

Търговско дело No 302/2019, II състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ТАНДЕМ-В ООД

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Докладчик:
ДИАНА Д. МИТЕВА

12.12.2019 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

83

Търговско дело No 65/2019, II състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Е.С.Д.

ЗД БУЛ ИНС АД

Докладчик:
ДИАНА Д. МИТЕВА

12.12.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

84

Гражданско дело No 595/2019, XI състав

Имуществени отношения между съпрузи

П.Н.Т.

В.Ж.А.

Докладчик:
РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА

12.12.2019 10:15, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

85

Гражданско дело No 911/2018, XI състав

Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък

З.В.А.

Л.Е.Я.

Докладчик:
РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА

12.12.2019 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

86

Търговско дело No 894/2011, I състав

Производство по несъстоятелност

ХУХАКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД,
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД,
БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД,
К.П.,
Д.А.Х.П.,
ТРИ ИН ЕООД,
М.К.П.Ф.,
А.Ф.,
Ю.Л.Т.,
М.А.Г.,
М.Н.,
Е.С.Т.,
Д.М.Г.,
Д.Л.Р.С.,
Р.П.У.,
А.С.К.,
М.Б.,
Д.Б.,
Т.Г.Х.,
Л.А.Х.,
Д.Л.,
О.Л.,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ-СОФИЯ,
Е.М.О.,
К.М.Т.О.,
ТЕМПЪЛ КОРТ ДЕВЕЛОПМЪНТ ООД,
М.Д.Н.П.,
С.Г.Х.,
Л.Ч.П.К.,
У.Х.К.,
Р.К.М.,
С.К.К.,
Я.У.Х.,
С.Д.Б.,
Й.Р.,
Н.Д.Г.,
Д.Г.,
М.А.Ф.,
М.Г.,
Г.Б.-Д.Д. ЕТ,
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД,
ДЖЕЙМС ПАРСЪНС ЕООД,
ЕБОРА ТРЕЙДИНГ ООД,
МАНГЛЕ ИНВЕСТМЪНТ ООД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/,
МАНГЛЕ ОУВЪРСИЙС ООД,
МАНГЛЕ ВИКТОРИЯ ООД,
ФИНКА ДОН АМАРО ЕООД,
ЕСДАБЕ ООД,
ЛОХИСТИКА И ДИСТРИБУСИОН ООД,
ЛУМЕН ПАСИС ООД,
С.Х.Р.М.,
ЛЪКИ 2006 ЕООД,
БРИЗ ПРОПЪРТИС ЕООД,
Е.А.К.,
Д.Т.,
В.Б.,
Ф.Д.,
Е.П.О.,
С.Д.М.,
Ж.Г.,
Д.М.Т.,
М.Т.Е.,
Х.К.Б.С.,
Д.М.К.,
Д.Д.К.,
АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД,
ПРОДЖЕКТ ПРОПЪРТИ ЕООД

МАНГЛЕ БЪЛГАРИЯ ДИВЕЛОПМЪНТС ЕООД/В НЕСЪСТ./

Докладчик:
ДИАНА Д. МИТЕВА

12.12.2019 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

87

Гражданско дело No 211/2019, XI състав

Вещни искове

С.И.А.,
Е.А.Х.,
М.А.А.,
А.А.С.

ИНВЕСТБАНК АД

Докладчик:
РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА

12.12.2019 11:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

88

ЧНД No 1186/2019, I състав

Производство по молби за реабилитация

К.Б.П.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Докладчик:
ТРАЙЧО Г. АТАНАСОВ

12.12.2019 11:00 до 11:30, Зала НЗ - 1

89

Търговско дело No 1271/2016, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

АУРИГА БЪЛГАРИЯ ЕООД,
БОН МАРИН ХОЛДИНГ АД,
БОН МАРИН ЛОДЖИСТИК ООД,
НИС-1 ООД,
ДЯЯН ЕООД,
ТЕМПО ТРАНС ЕООД,
МИЛКОС ИНЖЕНЕРИНГ ООД,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ,
ТЕХНИК ЕНЕРДЖИ ЕООД,
ТИСЕНКРУП МАТИРИАЛС БЪЛГАРИЯ ООД,
КОМЕРСИАЛ ЕООД,
МЕТАЛИК АД,
ОБЩИНА БРЕЗНИК,
СПС ТАУЪР ООД

БУЛМИНЕРАЛ АД /В ОТКРИТО ПРОИЗВ. ПО НЕСЪСТ./

Докладчик:
ДИАНА Д. МИТЕВА

12.12.2019 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

90

Гражданско дело No 1357/2019, XI състав

Искове по ЗОДОВ

Х.Р.И.

ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Докладчик:
РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА

12.12.2019 11:15, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

91

АНД No 1254/2019, I състав

Производства по чл. 83а от ЗАНН

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

ДИС РЕМОНТ ЕООД

Докладчик:
ТРАЙЧО Г. АТАНАСОВ

12.12.2019 11:40 до 12:30, Зала НЗ - 1

92

ВНЧХД No 926/2019, I състав

Лека телесна повреда без разстройство на здравето

В.Й.Ш.,
М.С.Д.

 

Председател:
ИВАНИЧКА Д. СЛАВКОВА
Докладчик:
ЯНА П. ДИМИТРОВА

12.12.2019 13:20 до 13:30, Зала НЗ - 1

93

ВНОХД No 1085/2019, I състав

Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери, особено тежък случай или опасен рецидив

И.З.К.

ВОП

Председател и докладчик:
ИВАНИЧКА Д. СЛАВКОВА

12.12.2019 13:30, Зала НЗ - 1

94

ВНОХД No 1188/2019, I състав

Средна телесна повреда

Б.Д.В.,
Р.О.Х.

ВОП

Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. ГЕОРГИЕВ

12.12.2019 13:30, Зала НЗ - 1

95

ВНОХД No 1256/2019, I състав

Квалифицирани състави на телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДЕВНЯ,
А.Д.А.,
Д.А.Д.,
П.Д.А.,
К.В.П.,
Г.К.П.,
М.И.П.,
ВОП

 

Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. ГЕОРГИЕВ

12.12.2019 13:30, Зала НЗ - 1

96

Търговско дело No 1346/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ИНВЕСТБАНК АД

З.Ж.Т.

Докладчик:
ПЛАМЕН А. АТАНАСОВ

12.12.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

97

Търговско дело No 1547/2019, II състав

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА

КЕРЧЕВ ПЛАСТ ЕООД

Докладчик:
ПЛАМЕН А. АТАНАСОВ

12.12.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

98

Гражданско дело No 722/2019, IX състав

Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък

К.Г.М.

И.Г.И.Д.,
Ж.Х.Д.

Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА

12.12.2019 14:00

99

Гражданско дело No 725/2019, IX състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Ф.Г.Г.

Д.М.П.,
Т.М.П.

Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА

12.12.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

100

ВНОХД No 1263/2019, I състав

Кражба, представляваща опасен рецидив

И.А.И.,
М.Ж.Ж.

ВОП

Председател:
ИВАНИЧКА Д. СЛАВКОВА
Докладчик:
ЯНА П. ДИМИТРОВА

12.12.2019 14:00, Зала НЗ - 1

101

Търговско дело No 1734/2018, II състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ВГ-1 ЕООД

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Докладчик:
ПЛАМЕН А. АТАНАСОВ

12.12.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

102

Търговско дело No 1384/2019, II състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

В.В.С.

ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
ПЛАМЕН А. АТАНАСОВ

12.12.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

103

Търговско дело No 485/2019, II състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Р.Н.К.

ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
ПЛАМЕН А. АТАНАСОВ

12.12.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

104

Търговско дело No 1105/2019, II състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Н.Н.Д.,
С.В.Д.,
Г.С.В.,
Г.С.В.,
Н.Х.С.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ОЛИМПИК АД, РЕПУБЛИКА КИПЪР

Докладчик:
ПЛАМЕН А. АТАНАСОВ

12.12.2019 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

105

Търговско дело No 1413/2019, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

АГРОБЛОК ЕООД,
БАНКА ДСК ЕАД,
ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД

ФРЕЯ-ВАРНА ООД

Докладчик:
ПЛАМЕН А. АТАНАСОВ

12.12.2019 15:30

106

Гражданско дело No 1355/2019, X състав

Вещни искове

М.Г.С.Н.,
С.Г.Н.

ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛСТВО ЕООД

Докладчик:
ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА

13.12.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

107

Гражданско дело No 1208/2019, X състав

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Р.Н.Ц.

Л.А.П.

Докладчик:
ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА

13.12.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

108

НОХД No 1266/2019, I състав

Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.1 НК

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

В.К.М.

Докладчик:
ПЕТЪР МИТЕВ

13.12.2019 10:00 до 10:45, Зала НЗ - 1

109

Гражданско дело No 927/2019, X състав

Вещни искове

Т.В.Г.

П.Д.П.,
Д.А.П.

Докладчик:
ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА

13.12.2019 11:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

110

Гражданско дело No 1407/2018, XII състав

Павлов иск

К.Д.И.

С.И.С.,
Р.И.Л.

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

13.12.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

111

Гражданско дело No 362/2019, XII състав

Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък

Н.И.М.,
В.М.М.,
С.М.М.

К.М.М.

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

13.12.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

112

Гражданско дело No 569/2019, XII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

П.Д.Б.

К.Ц.Ж.

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

13.12.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

113

Гражданско дело No 777/2019, XII състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Е.Н.Й.

Г.И.А.

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

13.12.2019 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

114

Търговско дело No 786/2018, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД,
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД,
М.С.С.

ЛЕНД ЛОГИСТИК ЕООД/В ЛИКВИДАЦИЯ/В ОТКРИТО ПРОИЗВ. ПО НЕСЪСТ./

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

13.12.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

 

 

 

 Данните са предварителни. Възможни са промени!