Насрочени дела
Окръжен съд Варна

Окръжен съд - Варна Справка за насрочени дела за периода от 14.06.2019 г. до 21.06.2019 г.       

 

 

 

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

НОХД No 62/2019, I състав

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

М.Б.Б.

Докладчик:
ДИМО М. ДИМОВ

14.6.2019 9:00 до 17:00, Зала НЗ - 2

2

Търговско дело No 276/2019, I състав

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

КРИС СТРОЙ 90 ЕООД

Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

14.6.2019 9:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

3

Търговско дело No 369/2019, I състав

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

ВЕДЕС 1 ООД

Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

14.6.2019 9:10, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

4

Търговско дело No 401/2019, I състав

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

ОРАН 01 ЕООД

Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

14.6.2019 9:10, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

5

Търговско дело No 1802/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД

И.Н.Д.,
Н.И.Д.

Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

14.6.2019 9:15, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

6

Търговско дело No 285/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ ВАРНА ООД

СТЕПКОРЕКТ МАРК ЕООД

Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

14.6.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

7

Гражданско дело No 1649/2018, X състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Н.К.В.

АПМП ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА СИ-ДЕНТ ЕООД,
С.И.С.

Докладчик:
ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА

14.6.2019 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

8

Търговско дело No 627/2018, I състав

Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН

АУРИГА БЪЛГАРИЯ ЕООД,
В.Л.Б.

ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД,
САНО И ПИ СИ ЕООД/В НЕСЪСТ./

Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

14.6.2019 10:30

9

Търговско дело No 1924/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ТЕМАКС БЪЛГАРИЯ ЕООД

СОЛИД МОНТАЖИ ООД

Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

14.6.2019 10:45, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

10

Търговско дело No 29/2017, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД,
САЦ-ВАРНА ЕООД,
ДЖЕНЕРАЛ СТОК ИНВЕСТМЪНТ ЕООД

СИТИ АУТО ЦЕНТЪР ВАРНА АД

Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

14.6.2019 11:15, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

11

Гражданско дело No 2714/2017, XII състав

Искове по ЗОДОВ

В.Н.Н.

ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

14.6.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

12

Гражданско дело No 2268/2018, XII състав

Облигационни искове от/срещу владелец

В.А.Т.,
Х.А.В.,
А.А.Т.

С.Ц.С.,
Ц.Д.С.,
М.Ц.С.М.

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

14.6.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

13

Търговско дело No 1867/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ОДЕСОС-ЕТ ООД

БЛЯК СИ РИСАЙКЛИНГ ООД

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

14.6.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

14

Търговско дело No 552/2019, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

ИЛТЕКС ЕООД

ТОРОВЕ БГ ЕООД

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

14.6.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

15

Гражданско дело No 83/2016, XII състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Н.Г.П.

Р.Н.Т.,
И.Н.В.,
М.К.К.Г.,
К.К.Ж.,
Н.Д.Б.,
Х.Д.М.,
ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

14.6.2019 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

16

Търговско дело No 1500/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ДАБЪЛТРИЙ ВАРНА ЕАД

АРИАНС ЕООД

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

14.6.2019 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

17

Гражданско дело No 159/2019, XII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Б.Ю.Ю.

М.Ю.Т.

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

14.6.2019 15:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

18

Търговско дело No 1059/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

СИМЕ ЕКО ПРОПЪРТИ ЕООД

КАМУЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД,
Б.Т.С.

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

14.6.2019 15:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

19

Гражданско дело (В) No 903/2019, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

С.Н.П.

Докладчик:
КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ

17.6.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

20

Гражданско дело (В) No 913/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

МОРСКИ ДЮНЕР ЕООД

Докладчик:
КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ

17.6.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

21

Гражданско дело (В) No 946/2019, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Р.Д.С.

Докладчик:
НЕВИН Р. ШАКИРОВА

17.6.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

22

НОХД No 216/2019, I състав

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Й.Р.Р.

Докладчик:
МАЯ В. НАНКИНСКА

17.6.2019 9:00 до 17:00, Зала НЗ - 1

23

Гражданско дело (В) No 2327/2018, I състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

М.С.И.,
Х.Д.Х.

Ю.И.И.

Председател:
КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ
Докладчик:
НЕВИН Р. ШАКИРОВА

17.6.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

24

Гражданско дело (В) No 930/2019, I състав

Искове по ЗУЕС

В.З.Г.

Х.В.С.,
Н.М.М.,
С.М.М.

Докладчик:
НЕВИН Р. ШАКИРОВА

17.6.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

25

Гражданско дело (В) No 933/2019, I състав

Искове по ЗУЕС

М.Н.М.

Х.В.С.,
Н.М.М.,
С.М.М.

Докладчик:
СВЕТЛА В. ПЕНЕВА

17.6.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

26

НОХД No 1369/2018, I състав

Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

С.Д.С.

Докладчик:
НИКОЛАЙ П. НЕНОВ

17.6.2019 9:30 до 17:00, Зала НЗ - 2

27

Гражданско дело (В) No 686/2019, I състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

М.П.Б.,
Г.Х.С.

Г.И.М.,
Х.Д.Н.,
И.Б.И.,
Б.Б.И.,
К.Х.Д.,
В.Д.С.,
А.Д.С.,
В.К.Д.,
К.Д.М.,
И.К.К.,
М.К.П.,
З.Г.Т.,
П.Я.Т.,
К.Т.Т.,
П.П.И.,
С.П.Н.,
А.М.З.,
Р.Н.Г.

Председател:
СВЕТЛА В. ПЕНЕВА
Докладчик:
НЕВИН Р. ШАКИРОВА

17.6.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

28

Гражданско дело (В) No 889/2019, I състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Д.С.С.

Д.В.И.

Докладчик:
СВЕТЛА В. ПЕНЕВА

17.6.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

29

Гражданско дело (В) No 988/2019, I състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

К.Х.Б.

ЧАЙКА АД

Докладчик:
КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ

17.6.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

30

Търговско дело No 194/2019, III състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Г.Я.С.П.,
Я.А.П.,
Т.Я.П.

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

17.6.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

31

Търговско дело No 1059/2017, III състав

Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък

МАСТЕР ПРОДЖЕКТ ЕООД

ТОДЕМ ООД

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

17.6.2019 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

32

Търговско дело No 1532/2018, III състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

П.К.М.,
К.Д.М.,
С.Д.М.

ЗД БУЛ ИНС АД

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

17.6.2019 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

33

Търговско дело No 694/2019, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

ЛИБЕРТИН ЕАД

СМАРТ ДИСТРИБУШЪН ЕООД

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

17.6.2019 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

34

Търговско дело No 687/2017, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

ПЛАНЕКС ЕООД,
ЕЛМА-М-ГРУП АД,
БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД,
ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД

САНО БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

17.6.2019 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

35

Търговско дело No 1999/2018, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

ИВРУН ГРУП ЕООД

 

Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

17.6.2019 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

36

Гражданско дело (В) No 827/2019, IV състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР-ВАРНА

Г.К.П.

Докладчик:
ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА

17.6.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

37

Гражданско дело (В) No 875/2019, IV състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

АЛФА ЛОНГ БИЙЧ ООД

К.А.П.

Докладчик:
КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ

17.6.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

38

Гражданско дело (В) No 897/2019, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

П.Р.М.

В.С.Г.

Докладчик:
ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА

17.6.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

39

Гражданско дело (В) No 935/2019, IV състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Б.К.В.

С.Ц.Р.,
Р.С.Р.

Докладчик:
МАЯ НЕДКОВА

17.6.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

40

Търговско дело No 1960/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

С.Л.М.

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

Докладчик:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА

17.6.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

41

Гражданско дело (В) No 932/2019, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

М.П.П.

Г.К.П.

Председател и докладчик:
ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА

17.6.2019 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

42

Гражданско дело (В) No 955/2019, IV състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД,
МАТИКО 2000 ООД

Д.К.С.

Докладчик:
МАЯ НЕДКОВА

17.6.2019 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

43

Търговско дело No 1084/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

П.Г.А.,
Я.Н.С.

НОВА АГРО-1 ЕООД,
П.Н.Г.,
ГРИЙН ТРЕЙД 2009 ООД / В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ /,
А.Б.Р.,
ГРЕЙН СТОР ВАРНА ЕООД,
Г.Я.К.

Докладчик:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА

17.6.2019 15:00

44

Гражданско дело (В) No 743/2019, III състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Р.П.Г.

Н.Г.Г.

Председател и докладчик:
ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА

18.6.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

45

Гражданско дело (В) No 965/2019, III състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Р.В.К.

Председател:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
Докладчик:
ТАНЯ К. НИКОЛОВА

18.6.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

46

Гражданско дело (В) No 898/2019, III състав

Делба

М.М.Р.

Я.М.Р.,
Ф.М.Р.,
Е.М.Х.,
М.М.Г.,
М.М.М.,
М.Р.М.

Председател:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
Докладчик:
ТАНЯ К. НИКОЛОВА

18.6.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

47

Гражданско дело (В) No 1012/2019, III състав

Искове по СК - издръжка, изменение

В.В.В.

В.Б.В.

Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА

18.6.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

48

НОХД No 670/2018, I състав

Получаване на кредит чрез представяне на неверни сведения

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Д.С.М.

Докладчик:
НИКОЛАЙ П. НЕНОВ

18.6.2019 9:30 до 17:00, Зала НЗ - 1

49

Гражданско дело (В) No 904/2019, III състав

Искове за развод и недействителност на брака

В.П.В.

П.Й.К.

Председател:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
Докладчик:
ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА

18.6.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

50

Търговско дело No 1709/2018, I състав

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

Р.П.Ц.,
С.В.И.

КАМЕО 5 ООД

Докладчик:
ЖАНА И. МАРКОВА

18.6.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

51

Търговско дело No 407/2019, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

ЛАРИКС 2006 ООД

 

Докладчик:
ЖАНА И. МАРКОВА

18.6.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

52

НОХД No 1252/2018, I състав

Извършване по занятие на банкови, застрахователни и други финансови сделки без съответно разрешение

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Б.В.А.,
Г.Н.Т.

Докладчик:
СТОЯН К. ПОПОВ

18.6.2019 10:30 до 17:00, Зала НЗ - 2

53

Гражданско дело (В) No 1043/2019, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Ж.И.Ж.

Председател и докладчик:
ДЕСПИНА Г. ГЕОРГИЕВА

18.6.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

54

Търговско дело (В) No 391/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

А.Н.М.

ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД

Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

18.6.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

55

Търговско дело (В) No 590/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

М.К.Д.

БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ

Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
ГАЛИНА ЧАВДАРОВА

18.6.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

56

Търговско дело (В) No 698/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕОС МАТРИКС ЕООД

Ю.А.А.

Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
ГАЛИНА ЧАВДАРОВА

18.6.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

57

Търговско дело (В) No 724/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

Н.Д.П.

Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
ГАЛИНА ЧАВДАРОВА

18.6.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

58

Търговско дело (В) No 729/2019, I състав

Искове по КЗ

В.Р.К.

ЗД БУЛ ИНС АД

Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
ГАЛИНА ЧАВДАРОВА

18.6.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

59

Гражданско дело (В) No 192/2019, V състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД

Г.К.Т.

Докладчик:
ИВАНКА Д. ДРИНГОВА

18.6.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

60

Гражданско дело (В) No 524/2019, V състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Н.Н.Д.,
П.Ж.К.,
И.Н.Д.

Т.М.С.,
К.Й.С.

Председател и докладчик:
ДЕСПИНА Г. ГЕОРГИЕВА

18.6.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

61

Гражданско дело (В) No 824/2019, V състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

М.К.Г.,
Х.Г.Х.,
З.Г.С.

К.М.П.,
М.П.П.,
П.Д.П.

Докладчик:
ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА

18.6.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

62

Гражданско дело (В) No 978/2019, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД

БЕЛСИМ ООД

Докладчик:
ИВАНКА Д. ДРИНГОВА

18.6.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

63

Търговско дело (В) No 1942/2018, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Ж.Е.Н.

Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

18.6.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

64

Търговско дело (В) No 170/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Е.Д.Г.

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

Председател:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА
Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

18.6.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

65

Търговско дело (В) No 658/2019, I състав

Искове по КЗ

ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД

П.А.А.

Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

18.6.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

66

Търговско дело (В) No 664/2019, I състав

Искове по КЗ

ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД

И.В.Д.

Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

18.6.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

67

Търговско дело (В) No 681/2019, I състав

Искове по КЗ

АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД

Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

18.6.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

68

Гражданско дело (В) No 305/2019, V състав

ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители

Н.Г.С.

ЕОС МАТРИКС ЕООД

Председател:
ДЕСПИНА Г. ГЕОРГИЕВА
Докладчик:
ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА

18.6.2019 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

69

Гражданско дело (В) No 876/2019, V състав

Искове за обезщетение по чл. 200 КТ

С.М.С.

БУЛКРАФТ ООД

Докладчик:
ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА

18.6.2019 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

70

Търговско дело (В) No 615/2019, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

КНМ ГРУП ЕООД

К.Д.Т.

Председател и докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

18.6.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

71

Гражданско дело (В) No 105/2019, V състав

Искове за развод и недействителност на брака

А.И.Р.

Т.Н.Р.

Председател:
ДЕСПИНА Г. ГЕОРГИЕВА
Докладчик:
ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА

18.6.2019 15:00

72

НОХД No 547/2019, I състав

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

В.И.Г.

Докладчик:
СТОЯН К. ПОПОВ

18.6.2019 15:00 до 16:30, Зала НЗ - 2

73

Гражданско дело (В) No 778/2019, V състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

АНДРЕЕВИ АВТО ООД

М.В.М.

Председател:
ДЕСПИНА Г. ГЕОРГИЕВА
Докладчик:
ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА

18.6.2019 15:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

74

Гражданско дело (В) No 2475/2018, II състав

Делба

А.К.П.

М.К.П.,
Н.Г.П.

Председател:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА
Докладчик:
НИКОЛА Д. ДОЙЧЕВ

19.6.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

75

Гражданско дело (В) No 144/2019, II състав

Облигационни искове между съсобственици

П.И.К.

ИНТЕРЕКО ЕООД

Председател:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА
Докладчик:
НИКОЛА Д. ДОЙЧЕВ

19.6.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

76

Гражданско дело (В) No 810/2019, II състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

КАБАКУМ ИНВЕСТМЪНТ ЕООД

Ж.Т.А.,
Д.Т.Я.

Председател:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА
Докладчик:
НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА

19.6.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

77

Гражданско дело (В) No 921/2019, II състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Г.Т.Ч.,
Т.Й.Ч.

М.А.Д.

Докладчик:
НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА

19.6.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

78

Гражданско дело (В) No 950/2019, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

И.С.А.

Докладчик:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА

19.6.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

79

Гражданско дело (В) No 954/2019, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Д.Я.Д.

Докладчик:
НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА

19.6.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

80

Гражданско дело (В) No 1000/2019, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Й.С.П.

Докладчик:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА

19.6.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

81

Гражданско дело (В) No 2067/2018, II състав

Искове за развод и недействителност на брака

Г.С.Л.

М.В.Т.

Председател и докладчик:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА

19.6.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

82

НОХД No 671/2019, I състав

Извършване по занятие на банкови, застрахователни и други финансови сделки без съответно разрешение

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

И.О.Т.

Докладчик:
ТРАЙЧО Г. АТАНАСОВ

19.6.2019 10:30 до 11:30, Зала НЗ - 2

83

НОХД No 683/2019, I състав

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

А.Т.А.

Докладчик:
СТОЯН К. ПОПОВ

19.6.2019 10:30 до 11:00, Зала НЗ - 1

84

ЧНД No 611/2019, I състав

Производство по чл. 451 от НПК

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРОБАЦИОНЕН СЪВЕТ ВАРНА

Г.П.П.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Докладчик:
СТАНЧО Р. САВОВ

19.6.2019 11:00 до 11:30, Зала НЗ - 1

85

НОХД No 666/2019, I състав

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

И.И.С.

Докладчик:
РУМЯНА П. ПЕТРОВА

19.6.2019 11:30 до 11:50, Зала НЗ - 1

86

ЧНД No 677/2019, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ГР. ВАРНА

А.Ж.Ж.

Докладчик:
ИВАНИЧКА Д. СЛАВКОВА

19.6.2019 13:45 до 14:00, Зала НЗ - 1

87

Гражданско дело No 1837/2017, VI състав

Искове по ЗУЕС

А.Ж.Й.

Ц.Й.Ж.

Докладчик:
АТАНАС В. СЛАВОВ

19.6.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

88

ЧНД No 567/2019, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА

П.Ц.М.,
ВОП

Докладчик:
КРАСИМИР Г. ГАЙДАРОВ

19.6.2019 14:00 до 14:15, Зала НЗ - 1

89

Търговско дело (В) No 459/2019, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

М.Г.Т.

Т-ИНВЕСТ ЕООД

Председател:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

19.6.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

90

Търговско дело (В) No 572/2019, I състав

Искове по КЗ

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД

Председател:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

19.6.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

91

Търговско дело (В) No 589/2019, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Т.Г.К.

МОСТ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ АД

Председател:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

19.6.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

92

Търговско дело (В) No 616/2019, III състав

Искове по КЗ

ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД

С.С.Х.

Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

19.6.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

93

Търговско дело (В) No 647/2019, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

А.Е.Д.

ЕОС МАТРИКС ЕООД

Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

19.6.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

94

ЧНД No 643/2019, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ГР. ВАРНА

А.П.А.,
ВОП

Докладчик:
МАРИН Ц. АТАНАСОВ

19.6.2019 14:15 до 14:30, Зала НЗ - 1

95

Гражданско дело No 2516/2018, VI състав

Вещни искове

ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МРРБ Ч/З ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

К.М.М.

Докладчик:
АТАНАС В. СЛАВОВ

19.6.2019 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

96

ЧНД No 650/2019, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА

И.Е.Р.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Докладчик:
ДИМО М. ДИМОВ

19.6.2019 14:30 до 14:45, Зала НЗ - 1

97

ЧНД No 649/2019, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА,
ВОП

А.Г.Н.

Докладчик:
ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА

19.6.2019 14:45 до 14:55, Зала НЗ - 1

98

ЧНД No 664/2019, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ГР. ВАРНА

П.З.Б.,
ВОП

Докладчик:
ПЕТЪР МИТЕВ

19.6.2019 14:55 до 15:05, Зала НЗ - 1

99

Гражданско дело No 1715/2018, VI състав

Искове по ЗОДОВ

К.А.Д.

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

Докладчик:
АТАНАС В. СЛАВОВ

19.6.2019 15:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

100

Гражданско дело No 2620/2018, VI състав

Имуществени отношения между съпрузи

В.Г.Д.

В.П.Д.

Докладчик:
АТАНАС В. СЛАВОВ

19.6.2019 15:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

101

ВНОХД No 521/2019, I състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

И.Н.Д.

ВОП

Докладчик:
КРАСИМИР Г. ГАЙДАРОВ

20.6.2019 9:00, Зала НЗ - 1

102

ВНОХД No 532/2019, I състав

Кражба, представляваща опасен рецидив

Р.Х.Ш.

ВОП

Докладчик:
КРАСИМИР Г. ГАЙДАРОВ

20.6.2019 9:00, Зала НЗ - 1

103

ВНОХД No 596/2019, I състав

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА,
ВОП

С.Г.Я.

Докладчик:
МАЯ В. НАНКИНСКА

20.6.2019 9:00 до 9:30, Зала НЗ - 1

104

ВНОХД No 628/2019, I състав

Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта

И.Т.И.

ВОП

Докладчик:
МАЯ В. НАНКИНСКА

20.6.2019 9:00 до 9:30, Зала НЗ - 1

105

Гражданско дело No 283/2017, XI състав

Вещни искове

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ЖК ПОРТ ПАЛАС,
БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД

ПОРТ ПАЛАС ВАРНА ЕООД

Докладчик:
РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА

20.6.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

106

Гражданско дело No 1270/2016, XI състав

Искове по ЗОПДНПИ

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

К.Ж.К.,
Т.Д.Д.,
С.Ж.К.,
ВИП БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТ ЕООД,
ДЖЪНГЪЛ ООД,
ВАРНА ПАРАДАЙС ООД

Докладчик:
РАЛИЦА Ц. КОСТАДИНОВА

20.6.2019 11:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

107

Търговско дело No 1123/2018, III състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Р.П.С.

Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

20.6.2019 13:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

108

Търговско дело No 1366/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Е.М.Т.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

20.6.2019 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

109

Търговско дело No 1367/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

М.М.Е.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

20.6.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

110

Търговско дело No 1970/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

М.В.Д.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

20.6.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

111

Търговско дело No 1421/2018, I състав

Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН

ЕЛС АД

ВАРНА ПРО АД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

20.6.2019 15:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

112

Гражданско дело No 2629/2018, X състав

Искове по ЗОДОВ

А.Д.Л.,
ВЕДЕС ООД,
ВЕДЕС 1 ООД,
МАКСИТРЕЙД ООД

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

Докладчик:
ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА

21.6.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

113

Гражданско дело No 2789/2017, X състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

АССЕМ ООД

Н.В.К.

Докладчик:
ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА

21.6.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

114

Търговско дело No 721/2017, IV състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Д.Л.П.

ПЪДПЪДЪК БЛЕК СИЙ СЪРВИСИЗ ЕООД,
ТС ШОУ ДЖЪМПИНГ ГМБХ

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

21.6.2019 9:30

115

Търговско дело No 1987/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

И.Н.С.

В.П.П.,
АРСЕНАЛ ЕООД

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

21.6.2019 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

116

Гражданско дело No 1833/2017, X състав

Облигационни искове от/срещу владелец

ФЕНОМЕН ЕООД

Б.С.Х.,
Л.С.Х.О.

Докладчик:
ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА

21.6.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

117

Търговско дело No 74/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ИЛТЕКС ЕООД

ТОРОВЕ БГ ЕООД,
Я.Я.К.,
И.П.Р.,
ИВ И ЯН ООД,
ИВ - ЯН ООД

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

21.6.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

118

Търговско дело No 1487/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

АЙКАРТ КРЕДИТ ЕАД

Ж.Т.К.И.

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

21.6.2019 10:30

119

Търговско дело No 472/2018, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

Н.М.Б.,
Н.В.В.,
К.М.Н.,
Я.И.И.,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ,
СИСТЕМИ ЗА КОРАБНА НАВИГАЦИЯ ЕООД

Е-САР ООД /В ОТКРИТО ПРОИЗВ. ПО НЕСЪСТ./

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

21.6.2019 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

120

Гражданско дело No 2701/2018, XII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

ФЗ ПАНАЙОТОВ И ЩЕРЕВ ООД

Н.А.Д.

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

21.6.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

121

Гражданско дело No 362/2019, XII състав

Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък

Н.И.М.,
В.М.М.,
С.М.М.

К.М.М.

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

21.6.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

122

Гражданско дело No 104/2019, XII състав

Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък

Х.Р.А.

Ж.В.Н.

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

21.6.2019 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

123

Гражданско дело No 2600/2018, XII състав

Искове за недействителност на гражданско-правни сделки

В.Д.К.

Г.Н.Т.,
Р.К.Д.

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

21.6.2019 15:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

 

 

 

 

 

 

Данните са предварителни. Възможни са промени!