Насрочени дела
Окръжен съд Варна

Окръжен съд - Варна Справка за насрочени дела за периода от 11.10.2019 г. до 19.10.2019 г.            

 

 

 

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

Гражданско дело No 836/2019, X състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Н.П.К.,
Й.И.К.

Д.З.А.

Докладчик:
ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА

11.10.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

2

Търговско дело No 1272/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

БАНКА ДСК ЕАД

Н.К.К.Б.

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

11.10.2019 10:00

3

Търговско дело No 74/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ИЛТЕКС ЕООД

ТОРОВЕ БГ ЕООД,
Я.Я.К.,
И.П.Р.,
ИВ И ЯН ООД,
ИВ - ЯН ООД

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

11.10.2019 10:00

4

Търговско дело No 219/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

А.С.Д.

ПЕРФЕКТ АУТО ЛУКС ЕООД

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

11.10.2019 10:00

5

Гражданско дело No 64/2019, X състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

С.С.С.

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА

11.10.2019 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

6

Търговско дело No 1821/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

П.Я.Я.,
З.Й.Д.

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

11.10.2019 10:30

7

Гражданско дело No 1230/2018, XII състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Е.А.Е.

Н.А.М.

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

11.10.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

8

Гражданско дело No 2061/2018, XII състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

РОСИНИ -ХРИСТОВ ООД

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

11.10.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

9

Гражданско дело (В) No 1460/2019, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Н.И.В.

Докладчик:
КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ

14.10.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

10

Гражданско дело (В) No 1502/2019, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Я.Л.Я.

Докладчик:
КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ

14.10.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

11

Гражданско дело (В) No 1560/2019, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

К.Л.К.,
Н.Л.О.

Докладчик:
КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ

14.10.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

12

Гражданско дело (В) No 1692/2019, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

К.Х.Й.

Докладчик:
СВЕТЛА В. ПЕНЕВА

14.10.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

13

НОХД No 1367/2018, I състав

Длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Т.И.Д.

Докладчик:
ТРАЙЧО Г. АТАНАСОВ

14.10.2019 9:00 до 13:00

14

НОХД No 702/2019, I състав

Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

И.Д.Б.

Докладчик:
УЛЯНА К. САВАКОВА

14.10.2019 9:00 до 13:00, Зала НЗ - 1

15

Гражданско дело (В) No 1652/2019, I състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Н.А.Н.

Ф.И.С.

Докладчик:
СВЕТЛА В. ПЕНЕВА

14.10.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

16

Гражданско дело (В) No 1773/2019, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

С.А.Д.

Ф.Д.Ш.

Докладчик:
НЕВИН Р. ШАКИРОВА

14.10.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

17

Търговско дело No 1696/2013, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД,
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

ДИ ЕС ДЖЕИЙ-ХЪНЕВСКИ ООД/ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

Докладчик:
ДИАНА СТОЯНОВА

14.10.2019 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

18

Гражданско дело (В) No 1067/2019, I състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Р.Т.Ч.

Д.Л.Д.,
С.Л.Д.

Председател:
СВЕТЛА В. ПЕНЕВА
Докладчик:
КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ

14.10.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

19

Гражданско дело (В) No 1334/2019, I състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Г.С.С.

М.А.Н.

Председател:
КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ
Докладчик:
СВЕТЛА В. ПЕНЕВА

14.10.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

20

Търговско дело No 553/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

В.С.С.

КТМ ЕКС ЕООД

Докладчик:
ДИАНА СТОЯНОВА

14.10.2019 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

21

Търговско дело No 553/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

В.С.С.

КТМ ЕКС ЕООД

Докладчик:
ДИАНА СТОЯНОВА

14.10.2019 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

22

Търговско дело No 1485/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

БИЙ ХАУС ООД,
П.К.Д.,
Д.К.Д.,
М.И.И.

Докладчик:
ДИАНА СТОЯНОВА

14.10.2019 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

23

НОХД No 1367/2018, I състав

Длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Т.И.Д.

Докладчик:
ТРАЙЧО Г. АТАНАСОВ

14.10.2019 13:00 до 17:00, Зала НЗ - 1

24

НОХД No 1113/2019, I състав

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Й.М.Й.

Докладчик:
ДИМО М. ДИМОВ

14.10.2019 13:00 до 14:00, Зала НЗ - 2

25

Гражданско дело (В) No 1300/2019, IV състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

М.И.Н.

Докладчик:
ФИЛИП С. РАДИНОВ

14.10.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

26

Гражданско дело (В) No 1305/2019, IV състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

И.А.И.

Докладчик:
ФИЛИП С. РАДИНОВ

14.10.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

27

Гражданско дело (В) No 1362/2019, IV състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Й.И.П.

Докладчик:
МАЯ НЕДКОВА

14.10.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

28

Гражданско дело (В) No 1530/2019, IV състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Я.Х.Х.

Докладчик:
МАЯ НЕДКОВА

14.10.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

29

Гражданско дело (В) No 1576/2019, IV състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

П.Г.В.

Докладчик:
КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ

14.10.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

30

Гражданско дело (В) No 1588/2019, IV състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

М.С.Ф.

Докладчик:
КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ

14.10.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

31

Гражданско дело (В) No 1385/2019, IV състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

М.Т.М.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА

Докладчик:
МАЯ НЕДКОВА

14.10.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

32

Гражданско дело (В) No 1399/2019, IV състав

Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ УЛ.ЦАР ИВАН СТРАЦИМИР 18

М.И.П.,
И.П.П.,
Д.П.П.

Докладчик:
КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ

14.10.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

33

Гражданско дело (В) No 1514/2019, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

А.Ж.Г.

И.Б.Б.

Докладчик:
КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ

14.10.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

34

Гражданско дело (В) No 1534/2019, IV състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Д.С.Д.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД

Докладчик:
КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ

14.10.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

35

Гражданско дело (В) No 920/2019, IV състав

Делба

Г.С.М.

Л.В.Б.

Председател и докладчик:
КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ

14.10.2019 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

36

Гражданско дело (В) No 1474/2019, IV състав

ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители

И.Л.С.

С.Г. ГРУП ООД,
ТД НА НАП - ВАРНА,
ОБЩИНА ВАРНА

Докладчик:
МАЯ НЕДКОВА

14.10.2019 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

37

Гражданско дело (В) No 1436/2019, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

И.Г.И.

Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА

15.10.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

38

Гражданско дело (В) No 1466/2019, III състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Н.Н.Н.,
Р.Н.Н.

Председател:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА

15.10.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

39

Гражданско дело (В) No 1529/2019, III състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

М.И.Н.

Докладчик:
ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА

15.10.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

40

НОХД No 1081/2019, I състав

Квалифицирани състави на убийство

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Т.Й.Т.

Докладчик:
ДИМО М. ДИМОВ

15.10.2019 9:00 до 13:00, Зала НЗ - 2

41

Гражданско дело (В) No 1277/2019, III състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Е.К.К.,
С.Т.К.

В.Г.Т.,
М.И.Т.

Председател и докладчик:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА

15.10.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

42

Гражданско дело (В) No 1411/2019, III състав

Искове за трудово възнаграждение

С.С.Д.

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 36940 ВАРНА

Председател:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА

15.10.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

43

Гражданско дело (В) No 1691/2019, III състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

СИРИУС 49 ЕООД

Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА

15.10.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

44

Гражданско дело (В) No 1358/2019, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Д.П.П.

А.П.А.

Председател и докладчик:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА

15.10.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

45

Гражданско дело (В) No 1473/2019, III състав

ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители

И.Д.Д.,
П.Д.Д.

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД,
ТД НА НАП - ВАРНА,
А.Т.Д.,
ОБЩИНА АКСАКОВО,
АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

Докладчик:
ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА

15.10.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

46

Гражданско дело (В) No 1250/2019, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

С.Н.Д.

К.А.Д.

Председател и докладчик:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА

15.10.2019 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

47

Гражданско дело (В) No 1664/2019, III състав

Производства по ограничаване и лишаване от родителски права

К.Г.К.

И.П.С.

Председател и докладчик:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА

15.10.2019 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

48

Гражданско дело (В) No 1704/2019, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

С.Ж.Х.

И.Х.К.

Председател и докладчик:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА

15.10.2019 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

49

Гражданско дело (В) No 1704/2019, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

С.Ж.Х.

И.Х.К.

Председател и докладчик:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА

15.10.2019 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

50

НОХД No 1002/2019, I състав

Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

В.С.В.

Докладчик:
ДЕЯН И. ДЕНЕВ

15.10.2019 10:30 до 12:00, Зала НЗ - 1

51

Търговско дело No 1005/2019, II състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

А.Р.А.

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

Докладчик:
ЦВЕТА П. ПАВЛОВА

15.10.2019 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

52

Търговско дело No 1132/2012, I състав

Производство по несъстоятелност

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД,
С.С.И.,
ТРАНСИНС ИНДЪСТРИ АД,
АКБ АКТИВ АД,
АКБ КОРПОРАЦИЯ АД,
АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД,
НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД,
ЕКИП ЕООД,
ПОЛИМЕРИ ИНВЕСТ АД/В НЕСЪСТ./,
СИЛА-Х ЕООД,
СТРОЙПРОДУКТ КРАЙЧЕВ СТИЛ ООД,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ПОЛИМЕРИ АД /В НЕСЪСТ/

Докладчик:
ЦВЕТА П. ПАВЛОВА

15.10.2019 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

53

ЧНД No 1003/2019, I състав

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

В.Д.Й.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Докладчик:
ТРАЙЧО Г. АТАНАСОВ

15.10.2019 13:00 до 14:00, Зала НЗ - 1

54

Търговско дело No 1750/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Ч.А.М.

М.В.Д.

Докладчик:
ГАЛИНА ЧАВДАРОВА

15.10.2019 13:00

55

ЧНД No 1083/2019, I състав

Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА,
ПРОКУРАТУРА ХАМБУРГ

С.Д.Й.

Докладчик:
АСЕН В. ПОПОВ

15.10.2019 14:30 до 15:30, Зала НЗ - 1

56

Търговско дело No 1493/2013, I състав

Производство по несъстоятелност

ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ АД,
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ /ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ/ АД,
ЛЕТО ИНВЕСТМЪНТ АД

ЛЕНД ИНВЕСТМЪНТ КЪМПАНИ ЕАД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

Докладчик:
ГАЛИНА ЧАВДАРОВА

15.10.2019 16:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

57

Гражданско дело (В) No 1389/2019, II състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

И.Х.И.

С.К.И.,
Н.И.Н.,
Ж.И.Н.

Докладчик:
ИВАН СТОЙНОВ

16.10.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

58

Гражданско дело (В) No 1437/2019, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

И.Д.С.

Докладчик:
НИКОЛА Д. ДОЙЧЕВ

16.10.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

59

Гражданско дело (В) No 1438/2019, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

В.Т.В.

Докладчик:
ИВАН СТОЙНОВ

16.10.2019 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

60

Гражданско дело (В) No 1006/2019, II състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Г.К.А.,
А.И.И.

А.А.И.

Докладчик:
НИКОЛА Д. ДОЙЧЕВ

16.10.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

61

Гражданско дело (В) No 1156/2019, II състав

Искове за трудово възнаграждение

С.Д.С.

БУЛМИНЕРАЛ АД /В ОТКРИТО ПРОИЗВ. ПО НЕСЪСТ./,
ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД

Председател и докладчик:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА

16.10.2019 9:30

62

Гражданско дело (В) No 1212/2019, II състав

Делба

Н.М.П.

М.Н.П.

Докладчик:
НИКОЛА Д. ДОЙЧЕВ

16.10.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

63

Гражданско дело (В) No 1331/2019, II състав

Искове за трудово възнаграждение

Р.Н.Н.

БУЛМИНЕРАЛ АД /В ОТКРИТО ПРОИЗВ. ПО НЕСЪСТ./

Председател:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА
Докладчик:
НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА

16.10.2019 9:30

64

НОХД No 733/2017, I състав

Квалифицирани състави на рекет - чл.213а, ал.3 НК

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

В.Н.М.,
К.Ж.К.

Докладчик:
ЯНА П. ДИМИТРОВА

16.10.2019 9:30 до 18.10.2019 17:00, Зала НЗ - 1

65

НОХД No 1124/2019, I състав

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

М.Б.В.

Докладчик:
УЛЯНА К. САВАКОВА

16.10.2019 9:30 до 11:00, Зала НЗ - 2

66

Гражданско дело (В) No 1626/2019, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Е.Я.М.

 

Докладчик:
НАТАЛИЯ П. НЕДЕЛЧЕВА

16.10.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

67

Гражданско дело No 806/2016, VI състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

ДЖИ ВИ СИ КОМОДИТИС ИНК

ВИСТАМАР ООД,
СЕНИ ООД

Докладчик:
АТАНАС В. СЛАВОВ

16.10.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

68

ЧНД No 1034/2019, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА

А.В.В.,
ВОП

Докладчик:
ДИМО М. ДИМОВ

16.10.2019 14:00, Зала НЗ - 2

69

Търговско дело (В) No 1020/2019, III състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

КНМ ГРУП ЕООД

К.Д.Т.

Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

16.10.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

70

Търговско дело (В) No 1100/2019, III състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

СТАТ ООД

РИБАРНИКА ЕООД

Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА

16.10.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

71

ЧНД No 985/2019, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ГР. ВАРНА

А.П.С.,
ВОП

Докладчик:
СВЕТЛА В. ДАСКАЛОВА

16.10.2019 14:15 до 14:30, Зала НЗ - 2

72

Гражданско дело No 2069/2018, VI състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

И.К.С.

С.К.С.,
В.Д.С.

Докладчик:
АТАНАС В. СЛАВОВ

16.10.2019 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

73

ЧНД No 1068/2019, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА

С.В.С.,
ВОП

Докладчик:
ИВАНИЧКА Д. СЛАВКОВА

16.10.2019 14:30 до 14:45, Зала НЗ - 1

74

ЧНД No 1074/2019, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА

Т.И.И.,
ВОП

Докладчик:
РУМЯНА П. ПЕТРОВА

16.10.2019 14:30 до 14:45, Зала НЗ - 2

75

Търговско дело (В) No 1191/2019, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Ж.Ж.Ж.

КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Председател:
ДАНИЕЛА И. ПИСАРОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА

16.10.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

76

Търговско дело (В) No 1227/2019, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

К.Й.К.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД

Председател:
ЖАНА И. МАРКОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА

16.10.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

77

Търговско дело (В) No 1261/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Й.П.Т.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД

Председател:
ЖАНА И. МАРКОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА

16.10.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

78

Търговско дело (В) No 1321/2019, I състав

Искове по КЗ

А.И.Ш.

НАЦИОНАЛНО БЮРО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ СДРУЖЕНИЕ

Председател:
ЖАНА И. МАРКОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА

16.10.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

79

Търговско дело (В) No 1337/2019, I състав

Искове по КЗ

Р.Т.С.,
ЗК ЛЕВ ИНС АД

 

Председател:
ЖАНА И. МАРКОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА

16.10.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

80

ЧНД No 1065/2019, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА

А.А.М.,
ВОП

Докладчик:
ДЕЯН И. ДЕНЕВ

16.10.2019 14:45 до 15:00, АПЕЛАТИВНА ЗАЛА

81

ЧНД No 1076/2019, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА

Д.Д.Д.,
ВОП

Докладчик:
РУМЯНА П. ПЕТРОВА

16.10.2019 14:45 до 15:00, Зала НЗ - 2

82

Гражданско дело No 49/2017, VI състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Р.А.Ш.,
Г.М.М.,
М.М.Ш.

МБАЛ СВЕТА АННА-ВАРНА АД

Докладчик:
АТАНАС В. СЛАВОВ

16.10.2019 15:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

83

ЧНД No 1073/2019, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА

Х.Й.К.,
ВОП

Докладчик:
КРАСИМИР Г. ГАЙДАРОВ

16.10.2019 15:00 до 15:15, Зала НЗ - 2

84

ЧНД No 1105/2019, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА

А.П.В.,
ВОП - ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ,
ВОП

Докладчик:
ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА

16.10.2019 15:10, Зала НЗ - 1

85

Търговско дело (В) No 1320/2019, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

П.П.И.

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

Председател и докладчик:
ДИАНА Д. МИТЕВА

17.10.2019 9:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

86

Търговско дело (В) No 1330/2019, II състав

Искове за недействителност на правни сделки

БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ

Г.Й.И.

Председател и докладчик:
ДИАНА Д. МИТЕВА

17.10.2019 9:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

87

Търговско дело (В) No 1445/2019, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ

Н.Ж.Д.

Председател и докладчик:
ДИАНА Д. МИТЕВА

17.10.2019 9:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

88

ЧНД No 1054/2019, I състав

Производство по молби за реабилитация

К.Н.М.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Докладчик:
СТАНЧО Р. САВОВ

17.10.2019 9:15 до 9:20, Зала НЗ - 1

89

Търговско дело (В) No 1025/2019, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

А.Б.П.

БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ

Председател и докладчик:
ДИАНА Д. МИТЕВА

17.10.2019 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

90

Търговско дело No 635/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

А.П.Х.

Докладчик:
ДИАНА Д. МИТЕВА

17.10.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

91

Търговско дело No 635/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

А.П.Х.

Докладчик:
ДИАНА Д. МИТЕВА

17.10.2019 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

92

Търговско дело No 941/2019, II състав

Иск за установяване нищожност или недопустимост на вписването, или несъществуване на вписано обстоятелство

С.И.С.

ДУНАЙСКАЯ СТРАНА ООД

Докладчик:
ДИАНА Д. МИТЕВА

17.10.2019 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

93

Гражданско дело No 1418/2019, IX състав

Искове по ЗОДОВ

А.П.С.

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА

17.10.2019 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

94

Гражданско дело No 722/2019, IX състав

Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък

К.Г.М.

И.Г.И.Д.,
Ж.Х.Д.

Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА

17.10.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

95

Гражданско дело No 1109/2019, IX състав

Вещни искове

Г.Т.И.,
А.Т.Д.,
Д.И.Т.,
А.И.М.

П.Й.С.

Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА

17.10.2019 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

96

Гражданско дело No 1728/2018, IX състав

Павлов иск

Х.К.К.

Р.С.П.,
К.Х.К.

Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА

17.10.2019 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

97

Гражданско дело No 2811/2018, IX състав

Облигационни искове между съсобственици

С.К.С.

С.К.И.

Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА

17.10.2019 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

98

Гражданско дело No 1118/2019, IX състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

С.З.Ш.

ОБЩИНА ВАРНА

Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА

17.10.2019 15:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

99

НОХД No 962/2018, I състав

Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи

ВОП

Р.Д.Р.

Докладчик:
ПЕТЪР МИТЕВ

18.10.2019 9:00 до 17:00, Зала НЗ - 2

100

Гражданско дело No 1833/2017, X състав

Облигационни искове от/срещу владелец

ФЕНОМЕН ЕООД

Б.С.Х.,
Л.С.Х.О.

Докладчик:
ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА

18.10.2019 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

101

Търговско дело No 124/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

РУМЕНС ЕООД

ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД

Докладчик:
МИЛА Й. КОЛЕВА

18.10.2019 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

102

Търговско дело No 1763/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

П.И.П.,
И.П.И.,
Н.И.И.,
В.К.Т.

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

18.10.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

103

Търговско дело No 1894/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

УП БЪЛГАРИЯ 6 ЕООД

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

18.10.2019 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

104

Търговско дело No 786/2018, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД,
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД,
М.С.С.

ЛЕНД ЛОГИСТИК ЕООД/В ЛИКВИДАЦИЯ/В ОТКРИТО ПРОИЗВ. ПО НЕСЪСТ./

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

18.10.2019 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

105

Търговско дело No 1172/2019, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

МИЛМЕКС ООД

ГЛОБУЛ ДИСТРИБЮШЪН ГРУП ЕООД

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

18.10.2019 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

106

Търговско дело No 257/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

А.Н.И.,
Г.П.С.

МИЛИНВЕСТ ЕООД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/,
В.Б.М.,
Т.К.О.,
Е.С.М.,
И.К.О.

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

18.10.2019 15:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данните са предварителни. Възможни са промени!