Насрочени дела
Окръжен съд Варна

СПРАВКА ЗА НАСРОЧЕНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА ОТ 10.07.2020Г. ДО 17.07.2020Г.   

 

Вид дело

Номер / година

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик

Насрочване на делото

Зала

1

Гражданско дело

455 / 2020

С. О. А.

ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИВЕЛИНА ЗЛАТКОВА ВЛАДОВА

10.07.2020 09:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

2

НОХД

121 / 2018

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА, ДСИ ПРИ РАЙОНЕН СЪД ВАРНА

А. Я. А.

СТОЯН КОНСТАНТИНОВ ПОПОВ

10.07.2020 09:30

НЗ - 1

3

Гражданско дело

2219 / 2019

Г. П. Б.

ОБЩИНА ВАРНА

ИВЕЛИНА ЗЛАТКОВА ВЛАДОВА

10.07.2020 10:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

4

Гражданско дело

2224 / 2018

А. А. П.

ОБЩИНА ВАРНА, Т. З. В., П. З. Б., В. И. Б., Ч. М. Г.

НЕЙКО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

10.07.2020 13:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

5

Гражданско дело

771 / 2018

ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК

ОБЩИНА ВАРНА

НЕЙКО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

10.07.2020 13:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

6

Търговско дело

1894 / 2019

ЮНИ-В ЕООД

АРСЛАН-2008 ООД

РАДОСТИН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

10.07.2020 14:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

7

Гражданско дело

671 / 2020

К. Х. С.

Р. И. Н.

НЕЙКО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

10.07.2020 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

8

Търговско дело

1945 / 2019

БАЛКАНСКИ ООД

ХАЯ-С ООД

РАДОСТИН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

10.07.2020 14:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

9

Гражданско дело

1154 / 2019

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

Е. П. Ф., Г. Н. П.

НЕЙКО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

10.07.2020 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

10

Гражданско дело

1847 / 2019

Т. С. Б.

С. В. И., З. К. И.

НЕЙКО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

10.07.2020 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

11

Търговско дело

2034 / 2019

ВИ БИ ЕМ ДИ ЛИМИТИД

МЕЛИТА ХОЛИДЕЙЗ ЕООД

РАДОСТИН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

10.07.2020 14:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

12

Търговско дело

1642 / 2019

И. В. М.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД

РАДОСТИН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

10.07.2020 14:45

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

13

Търговско дело

633 / 2019

К. Д. П., ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

СТОЙКОВ БИЛДИНГ ЕООД, И. З. С.

ДИАНА ДИМИТРОВА МИТЕВА

13.07.2020 09:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

14

Въззивно гражданско дело

1123 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

П. М. Р.

КРАСИМИР ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ

13.07.2020 09:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

15

Въззивно гражданско дело

1124 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

С. Г. К.

КРАСИМИР ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ

13.07.2020 09:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

16

Въззивно гражданско дело

1168 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Н. А. М.

НЕВИН РЕДЖЕБОВА ШАКИРОВА

13.07.2020 09:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

17

Въззивно гражданско дело

1152 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

А. Р. И.

НЕВИН РЕДЖЕБОВА ШАКИРОВА

13.07.2020 09:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

18

Въззивно гражданско дело

1055 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Р. И. П.

СВЕТЛА ВЕЛИЧКОВА ПЕНЕВА

13.07.2020 09:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

19

Въззивно гражданско дело

1026 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

И. И. В.

СВЕТЛА ВЕЛИЧКОВА ПЕНЕВА

13.07.2020 09:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

20

Въззивно гражданско дело

1184 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

П. С. С.

КРАСИМИР ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ

13.07.2020 09:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

21

НОХД

60 / 2020

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

С. Н. С.

СТАНЧО РАДЕВ САВОВ

13.07.2020 09:30

НЗ - 1

22

Въззивно гражданско дело

1080 / 2020

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР

В. Д. Р.

НЕВИН РЕДЖЕБОВА ШАКИРОВА

13.07.2020 09:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

23

Въззивно гражданско дело

1092 / 2020

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР

И. Р. Р.

СВЕТЛА ВЕЛИЧКОВА ПЕНЕВА

13.07.2020 09:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

24

Въззивно гражданско дело

776 / 2020

Р. В. Д., М. Т. А.

Д. Н. Г., Д. И. Ж.

КРАСИМИР ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ

13.07.2020 09:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

25

Въззивно гражданско дело

1233 / 2020

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР.ВАРНА

И. И. Г.

НЕВИН РЕДЖЕБОВА ШАКИРОВА

13.07.2020 09:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

26

Въззивно гражданско дело

1293 / 2020

К. В. Р.

ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КАСА-ВКСПРИСТАНИЩЕ ВАРНА

НЕВИН РЕДЖЕБОВА ШАКИРОВА

13.07.2020 09:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

27

Търговско дело

1552 / 2019

К. А. М., БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ

К. К. В.

ДИАНА ДИМИТРОВА МИТЕВА

13.07.2020 10:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

28

Въззивно гражданско дело

251 / 2020

ПОЛИМЕРИ ИНВЕСТ АД, Д. И. Г.

А. Н. З.

КРАСИМИР ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ

13.07.2020 10:00

 

29

Въззивно гражданско дело

228 / 2020

Г. П. Р., Д. Г. Ч.

Г. С. Г.

СВЕТЛА ВЕЛИЧКОВА ПЕНЕВА

13.07.2020 10:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

30

НОХД

518 / 2020

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

И. В. В.

ЖУЛИЕТА ГЕОРГИЕВА ШОПОВА

13.07.2020 10:00

НЗ - 2

31

НОХД

1042 / 2018

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

К. Т. Т., Г. Г. М.

ДЕЯН ИВАНОВ ДЕНЕВ

13.07.2020 10:30

НЗ - 1

32

ЧНД

693 / 2020

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЕРМАНИЯ, Окръжна прокуратура - Варна

 

ДЕЯН ИВАНОВ ДЕНЕВ

13.07.2020 13:00

№ 002 Наказателно отделение

33

НОХД

841 / 2019

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

А. Н. В.

ЯНА ПАНЕВА ДИМИТРОВА

13.07.2020 13:30

НЗ - 1

34

Въззивно търговско дело

821 / 2020

Й. Б. Б.

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД, Д. Ц. Б.

МАРИН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ

13.07.2020 13:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

35

Въззивно гражданско дело

917 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Р. С. Д.

КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

13.07.2020 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

36

Въззивно гражданско дело

829 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Н. Т. Д.

КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

13.07.2020 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

37

Въззивно гражданско дело

830 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Ц. С. Я.

КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

13.07.2020 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

38

Въззивно гражданско дело

867 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

М. Д. Г.

МАЯ НЕДКОВА ХРИСТОВА

13.07.2020 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

39

Въззивно гражданско дело

824 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

И. Г. К.

МАЯ НЕДКОВА ХРИСТОВА

13.07.2020 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

40

Въззивно гражданско дело

918 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Г. Д. С.

МАЯ НЕДКОВА ХРИСТОВА

13.07.2020 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

41

Въззивно гражданско дело

914 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Я. А. И.

МАЯ НЕДКОВА ХРИСТОВА

13.07.2020 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

42

Въззивно гражданско дело

309 / 2020

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД

ТОТЕК ЕООД

МАЯ НЕДКОВА ХРИСТОВА

13.07.2020 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

43

Въззивно гражданско дело

934 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Г. Д. Н.

ИВАН СТОЙНОВ

13.07.2020 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

44

Въззивно гражданско дело

731 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

К. И. К.

ИВАН СТОЙНОВ

13.07.2020 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

45

Въззивно гражданско дело

819 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

А. Н. А.

ИВАН СТОЙНОВ

13.07.2020 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

46

Въззивно гражданско дело

717 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Б. Я. Н.

ИВАН СТОЙНОВ

13.07.2020 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

47

Въззивно гражданско дело

691 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД

КАМАН - 1 ЕООД

ИВАН СТОЙНОВ

13.07.2020 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

48

Търговско дело

78 / 2020

М. Й. С.

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

МАРИН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ

13.07.2020 14:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

49

Търговско дело

152 / 2020

КРЕДИТ КОМЕРС АД

ТРАНСКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД

МАРИН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ

13.07.2020 14:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

50

ЧНД

704 / 2020

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЕРМАНИЯ, Окръжна прокуратура - Варна

 

МАРИН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ

13.07.2020 14:01

№ 002 Наказателно отделение

51

Въззивно гражданско дело

636 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Х. Е. Р.

ИВЕЛИНА МИТЕВА СЪБЕВА

13.07.2020 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

52

Въззивно гражданско дело

525 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

М. П. Т.

ИВЕЛИНА МИТЕВА СЪБЕВА

13.07.2020 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

53

Въззивно гражданско дело

527 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Д. П. С.

ИВЕЛИНА МИТЕВА СЪБЕВА

13.07.2020 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

54

Въззивно гражданско дело

592 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Й. Н. А.

ИВЕЛИНА МИТЕВА СЪБЕВА

13.07.2020 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

55

Въззивно гражданско дело

566 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

С. Д. П.

ИВЕЛИНА МИТЕВА СЪБЕВА

13.07.2020 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

56

Въззивно гражданско дело

690 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

М. А. К.

ИВЕЛИНА МИТЕВА СЪБЕВА

13.07.2020 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

57

Въззивно гражданско дело

762 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

З. Д. Т.

ИВЕЛИНА МИТЕВА СЪБЕВА

13.07.2020 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

58

Въззивно гражданско дело

801 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

И. В. М.

ИВЕЛИНА МИТЕВА СЪБЕВА

13.07.2020 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

59

Въззивно гражданско дело

962 / 2020

EЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Ц. К. К.

МАЯ НЕДКОВА ХРИСТОВА

13.07.2020 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

60

Въззивно гражданско дело

951 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

М. Й. В.

КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

13.07.2020 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

61

Въззивно гражданско дело

950 / 2020

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Т. М. Т.

КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

13.07.2020 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

62

Въззивно гражданско дело

1023 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

С. З. Д.

КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

13.07.2020 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

63

Въззивно гражданско дело

1008 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Й. П. П.

КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

13.07.2020 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

64

Въззивно гражданско дело

1009 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

В. М. К.

КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

13.07.2020 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

65

Въззивно гражданско дело

931 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

М. К. М.

ИВЕЛИНА МИТЕВА СЪБЕВА

13.07.2020 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

66

Въззивно гражданско дело

935 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Н. И. Г.

ИВЕЛИНА МИТЕВА СЪБЕВА

13.07.2020 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

67

Въззивно гражданско дело

977 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

М. Г. П.

ИВЕЛИНА МИТЕВА СЪБЕВА

13.07.2020 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

68

Въззивно гражданско дело

1002 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Д. Н. Г.

ИВЕЛИНА МИТЕВА СЪБЕВА

13.07.2020 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

69

Търговско дело

496 / 2020

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА

АГРОСЕНДА ЕООД

МАРИН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ

13.07.2020 14:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

70

Търговско дело

127 / 2020

Р. Г. С., ФАКТОРЪТ ЕООД, В. С. С., АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

КОНСОРЦИУМ РЕМИ ГРУП АД

МАРИН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ

13.07.2020 15:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

71

Въззивно гражданско дело

1206 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

К. П. Д.

ЮЛИЯ РУСЕВА БАЖЛЕКОВА

14.07.2020 08:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

72

Въззивно гражданско дело

504 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Г. Г. М.

ТАТЯНА РАЙЧЕВА МАКАРИЕВА

14.07.2020 09:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

73

Въззивно гражданско дело

978 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

П. С. В.

ТАТЯНА РАЙЧЕВА МАКАРИЕВА

14.07.2020 09:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

74

Въззивно гражданско дело

994 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

П. М. И.

ТАТЯНА РАЙЧЕВА МАКАРИЕВА

14.07.2020 09:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

75

Въззивно гражданско дело

1022 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

С. Г. Х.

ТАТЯНА РАЙЧЕВА МАКАРИЕВА

14.07.2020 09:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

76

Въззивно гражданско дело

1172 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

И. И. Г.

СВЕТЛАНА КИРИЛОВА ЦАНКОВА

14.07.2020 09:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

77

Търговско дело

265 / 2020

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

БИЛЕТБЕРИ ЕООД

ЦВЕТА ПАВЛОВА ПАВЛОВА

14.07.2020 09:20

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

78

Търговско дело

568 / 2020

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА

ХРАНИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЛЯТНО ТРАКИЯ ООД

ЦВЕТА ПАВЛОВА ПАВЛОВА

14.07.2020 09:20

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

79

Търговско дело

1915 / 2019

АУРИГА БЪЛГАРИЯ ЕООД

ЕЛМОН ПРОПЪРТИС ЕАД

ЦВЕТА ПАВЛОВА ПАВЛОВА

14.07.2020 09:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

80

Въззивно гражданско дело

822 / 2020

К. С. Р., М. Х. К.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА

ЮЛИЯ РУСЕВА БАЖЛЕКОВА

14.07.2020 09:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

81

Въззивно гражданско дело

1005 / 2020

А. А. Х.

ОБЩИНА ВАРНА

ТАТЯНА РАЙЧЕВА МАКАРИЕВА

14.07.2020 09:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

82

Въззивно гражданско дело

1040 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

В. И. Д.

ЮЛИЯ РУСЕВА БАЖЛЕКОВА

14.07.2020 09:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

83

Въззивно гражданско дело

1207 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Р. Й. М.

СВЕТЛАНА КИРИЛОВА ЦАНКОВА

14.07.2020 09:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

84

ЧНД

699 / 2020

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЕРМАНИЯ, Окръжна прокуратура - Варна

 

СВЕТЛАНА КИРИЛОВА ЦАНКОВА

14.07.2020 09:30

№ 002 Наказателно отделение

85

Въззивно гражданско дело

582 / 2020

А. С. А.

А. С. А., Б. А. А.

ТАТЯНА РАЙЧЕВА МАКАРИЕВА

14.07.2020 10:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

86

Въззивно гражданско дело

164 / 2020

Г. М. М., М. Х. К.

ОБЩИНА ВАРНА

ТАТЯНА РАЙЧЕВА МАКАРИЕВА

14.07.2020 10:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

87

Въззивно гражданско дело

1016 / 2020

ОД НА МВР - ВАРНА

Д. И. Д.

ТАТЯНА РАЙЧЕВА МАКАРИЕВА

14.07.2020 10:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

88

Въззивно гражданско дело

1056 / 2020

В. И. Д.

И. Б. И.

ТАТЯНА РАЙЧЕВА МАКАРИЕВА

14.07.2020 10:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

89

Въззивно гражданско дело

1909 / 2019

Е. Т. Е.

Д. М. Е., Л. Я. Л., С. Т. Т., В. М. Т., Л. Г. Д., К. Л. Л., Г. Н. Д., ОБЩИНА ВАРНА, АН ГРУП БГ ООД, НЮ БИЛДИНГ 2015 ООД, П. Д. Е., К. Р. Х., Л. Н. Е., Н. М. М., В. Б. Б., Д. Л. Я., П. И. Я.

СВЕТЛАНА КИРИЛОВА ЦАНКОВА

14.07.2020 10:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

90

Въззивно гражданско дело

1136 / 2020

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР.ВАРНА

Х. Л. Х.

СВЕТЛАНА КИРИЛОВА ЦАНКОВА

14.07.2020 10:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

91

Въззивно гражданско дело

1037 / 2020

А. Д. Т.

М. С. М., Р. А. Т.

ЮЛИЯ РУСЕВА БАЖЛЕКОВА

14.07.2020 10:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

92

Търговско дело

1257 / 2019

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА

ДЕКОРСТОУН ЕООД, КОРЕКТ КОНТРОЛ 1 ООД

ЦВЕТА ПАВЛОВА ПАВЛОВА

14.07.2020 11:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

93

НОХД

565 / 2020

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Т. К. Ц.

ИВАНИЧКА ДИМИТРОВА СЛАВКОВА

14.07.2020 11:00

НЗ - 1

94

Въззивно гражданско дело

706 / 2020

К. М. К.

Р. К. К.

ЮЛИЯ РУСЕВА БАЖЛЕКОВА

14.07.2020 11:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

95

НОХД

701 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна

А. М. А.

ЮЛИЯ РУСЕВА БАЖЛЕКОВА

14.07.2020 11:00

№ 002 Наказателно отделение

96

Търговско дело

123 / 2020

Е. М. М.

ЗД ЕВРОИНС АД

ЦВЕТА ПАВЛОВА ПАВЛОВА

14.07.2020 11:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

97

Търговско дело

1673 / 2019

КОЛОС ИВ ООД

МАКСИ КОНСУЛТ ЕООД

ЦВЕТА ПАВЛОВА ПАВЛОВА

14.07.2020 12:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

98

Въззивно гражданско дело

663 / 2020

Д. Н. Б.

И. Д. Б.

ДЕСПИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

14.07.2020 13:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

99

НОХД

134 / 2020

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Н. Д. В., Р. Ж. С., Т. Х. Й.

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ГАЙДАРОВ

14.07.2020 13:00

НЗ - 1

100

Въззивно гражданско дело

929 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Р. И. Г.

ЗЛАТИНА ИВАНОВА КАВЪРДЖИКОВА

14.07.2020 13:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

101

Въззивно гражданско дело

936 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

В. Д. К.

ЗЛАТИНА ИВАНОВА КАВЪРДЖИКОВА

14.07.2020 13:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

102

Въззивно гражданско дело

1039 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

К. К. К.

ДЕСПИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

14.07.2020 13:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

103

Въззивно гражданско дело

1049 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Я. П. Ж.

ДЕСПИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

14.07.2020 13:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

104

Въззивно гражданско дело

1054 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Д. К. И.

ДЕСПИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

14.07.2020 13:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

105

Въззивно гражданско дело

1014 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

М. И. С., Х. С. Х., И. С. Х.

ДЕСПИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

14.07.2020 13:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

106

Търговско дело

1682 / 2019

М. С. П.

ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

ГАЛИНА ЧАВДАРОВА

14.07.2020 13:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

107

Въззивно гражданско дело

1222 / 2020

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.НИКОЛАЕВКА

П. А. И.

ЗЛАТИНА ИВАНОВА КАВЪРДЖИКОВА

14.07.2020 13:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

108

Въззивно гражданско дело

647 / 2020

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР.ВАРНА

Т. С. М.

ДЕСПИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

14.07.2020 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

109

Въззивно гражданско дело

1119 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

И. Т. Т.

ИВАНКА ДИМИТРОВА ДРИНГОВА

14.07.2020 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

110

Въззивно гражданско дело

1091 / 2020

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР.ВАРНА

А. С. М.

ИВАНКА ДИМИТРОВА ДРИНГОВА

14.07.2020 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

111

Въззивно гражданско дело

755 / 2020

Р. А. Н.

В. Е. К., Г. И. И., И. И. И., ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

ЗЛАТИНА ИВАНОВА КАВЪРДЖИКОВА

14.07.2020 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

112

Въззивно гражданско дело

1001 / 2020

В. Д. Д.

П. Д. Б.

ЗЛАТИНА ИВАНОВА КАВЪРДЖИКОВА

14.07.2020 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

113

Въззивно гражданско дело

1775 / 2019

ЛУКС ИМОТИ ВАРНА ЕООД, М. С. Г.

ДЖЕЙ УОТЪР ЕООД

ДЕСПИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

14.07.2020 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

114

Въззивно гражданско дело

1750 / 2019

А. С. А., Г. В. А., А. Г. Ж., Ж. Г. Ж.

С. Г. А.

ИВАНКА ДИМИТРОВА ДРИНГОВА

14.07.2020 15:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

115

Въззивно гражданско дело

1782 / 2019

СИСТ ПЕТРОВИ ЕООД

Р. Г. Б., ТРЕВЕКС ООД, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

ЗЛАТИНА ИВАНОВА КАВЪРДЖИКОВА

14.07.2020 15:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

116

Въззивно гражданско дело

1107 / 2020

ЕНЕРГО - ПРО ПРОДАЖБИ АД

С. М. И.

НАСУФ ИСМАЛ

15.07.2020 09:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

117

Въззивно гражданско дело

1141 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

С. К. Ц.

НАСУФ ИСМАЛ

15.07.2020 09:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

118

Въззивно гражданско дело

1019 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

И. М. А.

ИРЕНА НИКОЛОВА ПЕТКОВА

15.07.2020 09:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

119

Въззивно гражданско дело

1145 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Е. Г. П.

ИРЕНА НИКОЛОВА ПЕТКОВА

15.07.2020 09:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

120

Въззивно гражданско дело

997 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

М. Ц. Д.

ИРЕНА НИКОЛОВА ПЕТКОВА

15.07.2020 09:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

121

Въззивно гражданско дело

1048 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Н. Л. Л.

ИРЕНА НИКОЛОВА ПЕТКОВА

15.07.2020 09:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

122

Въззивно гражданско дело

1201 / 2020

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Н. К. Г.

НАТАЛИЯ ПАНАЙОТОВА НЕДЕЛЧЕВА

15.07.2020 09:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

123

Въззивно гражданско дело

1230 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Д. Р. Р.

НАТАЛИЯ ПАНАЙОТОВА НЕДЕЛЧЕВА

15.07.2020 09:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

124

НОХД

134 / 2020

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Н. Д. В., Р. Ж. С., Т. Х. Й.

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ГАЙДАРОВ

15.07.2020 09:00

НЗ - 1

125

Въззивно гражданско дело

1279 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Б. С. И., П. Н. П., Т. Н. Т.

НАТАЛИЯ ПАНАЙОТОВА НЕДЕЛЧЕВА

15.07.2020 09:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

126

Въззивно гражданско дело

1278 / 2020

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Д. М. В.

НАТАЛИЯ ПАНАЙОТОВА НЕДЕЛЧЕВА

15.07.2020 09:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

127

Въззивно гражданско дело

1021 / 2020

С. Й. Д.

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

НАСУФ ИСМАЛ

15.07.2020 09:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

128

Въззивно гражданско дело

296 / 2020

ОБЩИНА - ВАРНА

Т. И. Т.

НАСУФ ИСМАЛ

15.07.2020 09:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

129

Въззивно гражданско дело

1030 / 2020

ВАЙН СЕЛЕКТ ЕООД

П. И. Д., Г. Г. Л., Н. Г. К.

НАТАЛИЯ ПАНАЙОТОВА НЕДЕЛЧЕВА

15.07.2020 09:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

130

Въззивно гражданско дело

1262 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

А. А. Н.

НАСУФ ИСМАЛ

15.07.2020 09:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

131

Въззивно гражданско дело

1287 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

И. В. П.

НАСУФ ИСМАЛ

15.07.2020 09:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

132

Въззивно търговско дело

678 / 2020

ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД

Й. Д. Й.

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА ПИСАРОВА

15.07.2020 10:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

133

Въззивно търговско дело

603 / 2020

КОРОНА РЕЗИДЪНС-А21 ЕООД

БИЛДИНГ МАСТЪРС ЕООД

СВЕТЛАНА ТОДОРОВА КИРЯКОВА

15.07.2020 10:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

134

Въззивно търговско дело

772 / 2020

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

И. Т. Я.

ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ХЕКИМОВА

15.07.2020 10:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

135

Въззивно търговско дело

755 / 2020

Н. К. Т., М. К. М.

МОГО БЪЛГАРИЯ ЕООД

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА ПИСАРОВА

15.07.2020 10:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

136

НОХД

662 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна

Г. Й. М.

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА ПИСАРОВА

15.07.2020 10:00

№ 002 Наказателно отделение

137

Въззивно търговско дело

2007 / 2019

Д. М. К.

ЕВРОШОП БГ ЕООД, Д. Р. М., Р. Р. М., Д. Х. М.

ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ХЕКИМОВА

15.07.2020 10:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

138

Въззивно търговско дело

741 / 2020

ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД

И. Г. Г.

СВЕТЛАНА ТОДОРОВА КИРЯКОВА

15.07.2020 10:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

139

Въззивно търговско дело

740 / 2020

Н. К. Й., БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.КЛОН БЪЛГАРИЯ

И. С. Д.

СВЕТЛАНА ТОДОРОВА КИРЯКОВА

15.07.2020 10:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

140

Въззивно търговско дело

736 / 2020

Й. Д. Х.

ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

СВЕТЛАНА ТОДОРОВА КИРЯКОВА

15.07.2020 10:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

141

Търговско дело

1830 / 2019

УП БЪЛГАРИЯ 4 ЕООД

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА ПИСАРОВА

15.07.2020 11:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

142

Гражданско дело

187 / 2020

И. Т. Б.

Т. С. Б.

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

15.07.2020 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

143

ЧНД

604 / 2020

НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ВАРНА

И. Д. И.

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ГАЙДАРОВ

15.07.2020 14:00

НЗ - 1

144

Гражданско дело

270 / 2018

МБИЛДИНГ ЕООД

С. Д. С., А. К. Б., В. С. С., Е. С. В., Т. С. Я., З. С. А., Н. С. С., З. Д. М., Л. Д. С., Й. С. В., П. А. С., З. А. К., Т. К. Б., И. А. М., А. А. Д., Д. А. М., Д. Б. С., Л. Б. Х., С. С. Л., Е. С. Л., М. И. М., Г. И. К., З. С. Х., Г. С. К., А. Д. Д., В. Д. С., ОБЩИНА ВАРНА

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

15.07.2020 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

145

Гражданско дело

1399 / 2018

Д. В. Я.

Й. Д. И., М. Г. Д., Б. Д. Д.

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

15.07.2020 15:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

146

Гражданско дело

1218 / 2019

С. Т. В., Т. Г. В.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

15.07.2020 15:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

147

ВЧНД

596 / 2020

Г. А. Х., ВОП

 

МАРИН ЦВЯТКОВ АТАНАСОВ

16.07.2020 09:00

НЗ - 1

148

ВНОХД

512 / 2020

А. Р. А.

 

СТОЯН КОНСТАНТИНОВ ПОПОВ

16.07.2020 13:30

НЗ - 1

149

ВЧНД

517 / 2020

К. Н. Р.

С. А. П., С. Г. Д.

СТОЯН КОНСТАНТИНОВ ПОПОВ

16.07.2020 13:30

НЗ - 1

150

Гражданско дело

2228 / 2019

Н. Н. П.

М. Ж. П.

ДАНИЕЛА СВЕТОЗАРОВА ХРИСТОВА

16.07.2020 13:30

 

151

Търговско дело

586 / 2020

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА

ХИДРОРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

ПЛАМЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

16.07.2020 13:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

152

Търговско дело

569 / 2020

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА

ГОПОЛИ ЕООД

ПЛАМЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

16.07.2020 13:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

153

Търговско дело

542 / 2020

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА

ЖЕЧЕВИ ЕООД

ПЛАМЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

16.07.2020 13:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

154

ВЧНД

601 / 2020

С. А. И.

 

СТОЯН КОНСТАНТИНОВ ПОПОВ

16.07.2020 13:45

НЗ - 1

155

Гражданско дело

523 / 2020

М. С. К.

Д. П. П., Ж. П. С.

ДАНИЕЛА СВЕТОЗАРОВА ХРИСТОВА

16.07.2020 14:00

 

156

Търговско дело

1558 / 2019

К. А. П.

БИЗНЕСКОНСУЛТ ООД

ПЛАМЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

16.07.2020 14:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

157

ВНОХД

131 / 2020

ВОП, Т. Н. В., РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА

 

ЯНА ПАНЕВА ДИМИТРОВА

16.07.2020 14:00

НЗ - 1

158

Търговско дело

1617 / 2019

Р. Т. П.

НАЦИОНАЛНО БЮРО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ СДРУЖЕНИЕ

ПЛАМЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

16.07.2020 14:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

159

Гражданско дело

1118 / 2019

С. З. Ш.

ОБЩИНА ВАРНА

ДАНИЕЛА СВЕТОЗАРОВА ХРИСТОВА

16.07.2020 14:30

 

160

ВНЧХД

690 / 2020

П. Д. Ж., Е. В. М.

 

ДАНИЕЛА СВЕТОЗАРОВА ХРИСТОВА

16.07.2020 14:30

№ 109 Наказателно отделение

161

Гражданско дело

1977 / 2019

ГЕКО 16 ООД

ТЕРМСТРОЙ - 96 ООД

ДАНИЕЛА СВЕТОЗАРОВА ХРИСТОВА

16.07.2020 15:00

 

162

Търговско дело

1413 / 2019

В. А. Д., НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, Я. Н. С., АГРОБЛОК ЕООД, БАНКА ДСК ЕАД, ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД

ФРЕЯ-ВАРНА ООД

ПЛАМЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

16.07.2020 15:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

163

Гражданско дело

2080 / 2019

С. К. К., И. К. Д.

М. К. Д.

ДАНИЕЛА СВЕТОЗАРОВА ХРИСТОВА

16.07.2020 15:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

164

НОХД

1367 / 2018

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА, Й. Д. С., П. А. Т., П. Я. П.

Т. И. Д.

ТРАЙЧО ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

17.07.2020 10:00

НЗ - 1

165

Търговско дело

1018 / 2018

ГОГО 92 М ЕООД, БЛАСТ БИЛИД ЕООД, СОЖЕЛИЗ- БЪЛГАРИЯ ЕООД, В. М. И., НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, Я. Н. С., Д. Д. П., ГРЕЙНБГ ЕООД, Ф ПЛЮС С-АГРО ООД, Ж. К. К., И. Г. И., БИО ПЕТРОЛ ЕООД, ППЗК ЗОРА, Ф ПЛЮС С АГРО ООД, НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ-СОФИЯ, ОТП ЛИЗИНГ ЕООД, БЛАСТ БИЛИТ ЕООД В ЛИКВИДАЦИЯ, М. Н. М.

 

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА

17.07.2020 10:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

166

Търговско дело

1189 / 2019

А. Н. Д., К. Х. М., КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/, НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, Г. П. С.

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/, ПЕРФЕКТ ООД/ В ОТКРИТО ПРОИЗВ. ПО НЕСЪСТ./, ПЕРФЕКТ ООД

ЕЛИНА ПЛАМЕНОВА КАРАГЬОЗОВА

17.07.2020 13:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

167

Търговско дело

1458 / 2019

ПРОКРЕДИТ БАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД

В. Й. И.

ЕЛИНА ПЛАМЕНОВА КАРАГЬОЗОВА

17.07.2020 13:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

168

Търговско дело

1568 / 2019

ОЛИВА АД

АГРОПРЕСТИЖ ЕООД, Д. Б. Д.

ЕЛИНА ПЛАМЕНОВА КАРАГЬОЗОВА

17.07.2020 14:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

169

Търговско дело

303 / 2019

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Д. Р. С., В. А. С.

ЕЛИНА ПЛАМЕНОВА КАРАГЬОЗОВА

17.07.2020 14:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

170

Търговско дело

1677 / 2019

Р. Х. В.

ЗК ЛЕВ ИНС АД

ЕЛИНА ПЛАМЕНОВА КАРАГЬОЗОВА

17.07.2020 14:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

171

Търговско дело

512 / 2020

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СОФИЯ

АДОРО ХОЛИДЕЙС ЕООД

ЕЛИНА ПЛАМЕНОВА КАРАГЬОЗОВА

17.07.2020 15:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

172

Търговско дело

67 / 2020

АЛВАС АД

ИВ - ЯН ООД

ЕЛИНА ПЛАМЕНОВА КАРАГЬОЗОВА

17.07.2020 15:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА