Насрочени дела
Окръжен съд Варна

СПРАВКА ЗА НАСРОЧЕНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА ОТ 16.10.2020Г. ДО 23.10.2020Г.   

 

 

Вид дело

Номер / година

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик

Насрочване на делото

Зала

1

НОХД

951 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна, А. Х. К.

П. Л. С.

Жулиета Георгиева Шопова

16.10.2020 09:00

№ 002 Наказателно отделение

2

Гражданско дело

2922 / 2020

Ж. Е. Е., И. Р. Ц., В. Х. Ц.

 

Ивелина Владова

16.10.2020 09:30

№ 103 Гражданско отделение

3

НОХД

628 / 2020

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Е. С. М.

УЛЯНА КУМАНОВА САВАКОВА

16.10.2020 10:00

НЗ - 1

4

Търговско дело

676 / 2020

Б. А. Ш.

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА

16.10.2020 10:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

5

ЧНД

1131 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна, Д. И. И.

Х. М. Х.

Красимир Георгиев Гайдаров

16.10.2020 11:00

№ 002 Наказателно отделение

6

Въззивно гражданско дело

2937 / 2020

АЙЛИС ЕООД

ЗД "БУЛ ИНС" АД

Десислава Георгиева Жекова

16.10.2020 11:00

№ 105 Търговско отделение

7

Търговско дело

50 / 2020

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

ДЕКУМАНУС ООД, СТОЯНОВ-06 ЕООД

ЕЛИНА ПЛАМЕНОВА КАРАГЬОЗОВА

16.10.2020 13:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

8

Гражданско дело

898 / 2020

В. П. П.

Н. М. Д.

НЕЙКО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

16.10.2020 13:30

 

9

Гражданско дело

1598 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна

М. Ц. Ц.

Нейко Симеонов Димитров

16.10.2020 13:30

№ 103 Гражданско отделение

10

Гражданско дело

1748 / 2020

М. Н. М.

 

Нейко Симеонов Димитров

16.10.2020 13:30

№ 103 Гражданско отделение

11

Търговско дело

1059 / 2018

СИМЕ ЕКО ПРОПЪРТИ ЕООД

КАМУЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, Б. Т. С., М. Н. С., К. Т. С., З. М. П., И. М. С., С. Р. Т., Н. Д. В.

ЕЛИНА ПЛАМЕНОВА КАРАГЬОЗОВА

16.10.2020 14:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

12

Търговско дело

1812 / 2019

БАНКА ДСК ЕАД, В. Д. В.

М. М. М.

ЕЛИНА ПЛАМЕНОВА КАРАГЬОЗОВА

16.10.2020 14:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

13

Гражданско дело

2094 / 2019

М. . К.

Д. Г. Д.

НЕЙКО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

16.10.2020 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

14

Търговско дело

1458 / 2019

Г. И. Г., ПРОКРЕДИТ БАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД

В. Й. И.

ЕЛИНА ПЛАМЕНОВА КАРАГЬОЗОВА

16.10.2020 15:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

15

НОХД

1113 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна

Б. . М.

Петър Митев

16.10.2020 15:00

№ 002 Наказателно отделение

16

Търговско дело

303 / 2019

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

В. А. С., Д. Р. С.

ЕЛИНА ПЛАМЕНОВА КАРАГЬОЗОВА

16.10.2020 15:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

17

Гражданско дело

1858 / 2020

А. Г. П.

Ю. Ш. Ю.

Нейко Симеонов Димитров

16.10.2020 15:30

№ 103 Гражданско отделение

18

Търговско дело

67 / 2020

АЛВАС АД

ИВ - ЯН ООД

ЕЛИНА ПЛАМЕНОВА КАРАГЬОЗОВА

16.10.2020 16:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

19

Въззивно гражданско дело

2295 / 2020

Главна дирекция "Национална полиция"

Г. К. К.

Светла Величкова Пенева

19.10.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

20

Въззивно гражданско дело

2182 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Е. К. К.

Светла Величкова Пенева

19.10.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

21

Въззивно гражданско дело

2176 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

С. З. Б.

Светла Величкова Пенева

19.10.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

22

Въззивно гражданско дело

2389 / 2020

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

С. П. С.

Невин Реджебова Шакирова

19.10.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

23

Въззивно гражданско дело

2408 / 2020

ОДМВР - Варна

Ж. Г. Ж.

Светла Величкова Пенева

19.10.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

24

Въззивно гражданско дело

2445 / 2020

ОДМВР - Варна

П. В. П.

Невин Реджебова Шакирова

19.10.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

25

Въззивно гражданско дело

2432 / 2020

ОДМВР - Варна

С. Е. Е.

Невин Реджебова Шакирова

19.10.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

26

Въззивно гражданско дело

2427 / 2020

ОДМВР - Варна

М. Т. Р.

Невин Реджебова Шакирова

19.10.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

27

НОХД

793 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна, Н. В. В.

Р. В. А., Ю. К. М.

Румяна Петрова Петрова

19.10.2020 09:00

№ 109 Наказателно отделение

28

Въззивно гражданско дело

1974 / 2020

МРРБ

М. М. Х.

Светла Величкова Пенева

19.10.2020 09:30

№ 103 Гражданско отделение

29

Въззивно гражданско дело

2456 / 2020

ОДМВР - Варна

П. И. П.

Невин Реджебова Шакирова

19.10.2020 09:30

№ 103 Гражданско отделение

30

Въззивно гражданско дело

2459 / 2020

ОДМВР - Варна

Г. Д. Г.

Невин Реджебова Шакирова

19.10.2020 09:30

№ 103 Гражданско отделение

31

Въззивно гражданско дело

2550 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Ф. И. Ф.

Красимир Тодоров Василев

19.10.2020 09:30

№ 103 Гражданско отделение

32

Въззивно гражданско дело

2574 / 2020

ОДМВР - Варна

С. К. С.

Красимир Тодоров Василев

19.10.2020 09:30

№ 103 Гражданско отделение

33

Въззивно гражданско дело

1795 / 2020

ОДМВР - Варна

И. А. И.

Красимир Тодоров Василев

19.10.2020 09:30

№ 103 Гражданско отделение

34

Въззивно гражданско дело

2726 / 2020

ГДГП

А. Г. А.

Красимир Тодоров Василев

19.10.2020 09:30

№ 103 Гражданско отделение

35

Въззивно гражданско дело

2693 / 2020

ОДМВР - Варна

Г. Е. К.

Красимир Тодоров Василев

19.10.2020 09:30

 

36

НОХД

792 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна, К. М. К.

П. Ц. Й.

Асен Владимиров Попов

19.10.2020 09:30

№ 002 Наказателно отделение

37

Въззивно гражданско дело

1191 / 2020

П. Т. Д.

Р. М. М.

СВЕТЛА ВЕЛИЧКОВА ПЕНЕВА

19.10.2020 10:00

 

38

Въззивно гражданско дело

2496 / 2020

Община Варна

С. Б. Т.

Светла Величкова Пенева

19.10.2020 10:00

№ 103 Гражданско отделение

39

Въззивно гражданско дело

1130 / 2020

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Я. Б. А.

КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

19.10.2020 13:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

40

Въззивно гражданско дело

1881 / 2020

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

П. Т. Т.

Мая Недкова

19.10.2020 13:30

№ 103 Гражданско отделение

41

Въззивно гражданско дело

2041 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

С. Д. С.

Мая Недкова

19.10.2020 13:30

№ 103 Гражданско отделение

42

Въззивно гражданско дело

2046 / 2020

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Я. П. Ц.

Мая Недкова

19.10.2020 13:30

№ 103 Гражданско отделение

43

Въззивно гражданско дело

1822 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

ЕТ СПЕКТЪР ИВАН ИВАНОВ

Ивелина Митева Събева

19.10.2020 13:30

№ 103 Гражданско отделение

44

Въззивно гражданско дело

1824 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

С. Д. Й.

Ивелина Митева Събева

19.10.2020 13:30

№ 103 Гражданско отделение

45

Въззивно гражданско дело

1861 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

О. С. А.

Ивелина Митева Събева

19.10.2020 13:30

№ 103 Гражданско отделение

46

Въззивно гражданско дело

2101 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД

ЕТ СЕВИ - СЕВДЖИХАН ХАЛИЛ

Константин Димитров Иванов

19.10.2020 13:30

№ 103 Гражданско отделение

47

Въззивно гражданско дело

2194 / 2020

ОДМВР - Варна

Й. Д. Ч.

Константин Димитров Иванов

19.10.2020 13:30

№ 103 Гражданско отделение

48

НОХД

1016 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна

М. Н. М.

Мая Веселинова Нанкинска

19.10.2020 13:30

№ 109 Наказателно отделение

49

Търговско дело

548 / 2020

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

С. С. Х.

МАРИЯ КИРИЛОВА ТЕРЗИЙСКА

19.10.2020 14:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

50

Въззивно гражданско дело

1682 / 2020

ГДГП

М. Н. К.

Ивелина Митева Събева

19.10.2020 14:00

№ 103 Гражданско отделение

51

Въззивно гражданско дело

1652 / 2020

ГДГП

А. Х. Н.

Ивелина Митева Събева

19.10.2020 14:00

№ 103 Гражданско отделение

52

Въззивно гражданско дело

1764 / 2020

ГДГП

Д. К. П.

Ивелина Митева Събева

19.10.2020 14:00

№ 103 Гражданско отделение

53

Въззивно гражданско дело

1735 / 2020

ОДМВР - Варна

М. Г. К.

Ивелина Митева Събева

19.10.2020 14:00

№ 103 Гражданско отделение

54

Въззивно гражданско дело

2028 / 2020

ГДГП

А. П. С.

Мая Недкова

19.10.2020 14:00

№ 103 Гражданско отделение

55

Въззивно гражданско дело

1898 / 2020

ГД Пожарна безопасност и защита на населението

С. Г. Ф.

Ивелина Митева Събева

19.10.2020 14:00

№ 103 Гражданско отделение

56

Въззивно гражданско дело

2851 / 2020

ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД

Я. Г. Я.

Константин Димитров Иванов

19.10.2020 14:00

№ 103 Гражданско отделение

57

Въззивно гражданско дело

21 / 2020

Я. Е. С., А. Е. Я., Ж. М. А.

ОБЩИНА СУВОРОВО, И. Н. И.

ИВЕЛИНА МИТЕВА СЪБЕВА

19.10.2020 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

58

Търговско дело

318 / 2020

ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП ЕООД

С. Д. С., В. С. С.

МАРИЯ КИРИЛОВА ТЕРЗИЙСКА

19.10.2020 14:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

59

Въззивно гражданско дело

1725 / 2020

Н. Д. Н.

Я. С. Г., Н. С. К.

Мая Недкова

19.10.2020 14:30

№ 103 Гражданско отделение

60

Въззивно гражданско дело

1715 / 2020

КНМ ГРУП ЕООД

К. Д. Т.

ИВАЛЕНА ОРЛИНОВА ДИМИТРОВА

19.10.2020 14:30

№ 103 Гражданско отделение

61

Въззивно гражданско дело

1956 / 2020

ОДМВР - Варна

Х. Г. Г.

ИВАЛЕНА ОРЛИНОВА ДИМИТРОВА

19.10.2020 14:30

№ 103 Гражданско отделение

62

Въззивно гражданско дело

1952 / 2020

ГДГП

Г. Т. П.

ИВАЛЕНА ОРЛИНОВА ДИМИТРОВА

19.10.2020 14:30

№ 103 Гражданско отделение

63

Въззивно гражданско дело

2884 / 2020

П. К. П.

Е. Т. Р.

Константин Димитров Иванов

19.10.2020 14:30

№ 103 Гражданско отделение

64

Въззивно гражданско дело

2518 / 2020

ОДМВР - Варна

Д. Г. К.

Ивалена Орлинова Димитрова

19.10.2020 14:30

№ 103 Гражданско отделение

65

Въззивно гражданско дело

2531 / 2020

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

И. Н. М.

Ивалена Орлинова Димитрова

19.10.2020 14:30

№ 103 Гражданско отделение

66

ЧНД

1108 / 2020

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЕРМАНИЯ

 

Марин Цвятков Атанасов

19.10.2020 14:30

№ 109 Наказателно отделение

67

Търговско дело

2091 / 2019

Г. Ц. С., К. Д. С., А. А. В.

ЗК УНИКА АД

МАРИЯ КИРИЛОВА ТЕРЗИЙСКА

19.10.2020 15:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

68

Въззивно гражданско дело

2886 / 2020

Д. Ц. Р.

К. Г. Й.

Ивелина Митева Събева

19.10.2020 15:00

№ 103 Гражданско отделение

69

НОХД

1001 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна

С. К. И.

Иваничка Димитрова Славкова

20.10.2020 09:00

№ 109 Наказателно отделение

70

НОХД

1118 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна

В. М. Г.

Уляна Куманова Савакова

20.10.2020 09:00

№ 002 Наказателно отделение

71

НОХД

1002 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна

А. Н. П.

Станчо Радев Савов

20.10.2020 11:00

№ 109 Наказателно отделение

72

Въззивно гражданско дело

2380 / 2020

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД

П. Д. А., Д. П. Д.

Радостин Георгиев Петров

20.10.2020 13:30

№ 105 Търговско отделение

73

Въззивно гражданско дело

2540 / 2020

Т. Е. Т.

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

Радостин Георгиев Петров

20.10.2020 13:30

№ 105 Търговско отделение

74

Въззивно гражданско дело

2552 / 2020

И. П. Б., И. . К.

ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД

Радостин Георгиев Петров

20.10.2020 13:30

№ 105 Търговско отделение

75

Въззивно гражданско дело

2356 / 2020

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ПАРКЪР ЕООД

Галина Чавдарова

20.10.2020 13:30

№ 105 Търговско отделение

76

Въззивно гражданско дело

1663 / 2020

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД, Х. С. К.

 

Галина Чавдарова

20.10.2020 13:30

№ 105 Търговско отделение

77

ЧНД

1023 / 2020

С. Т. З., И. Е. И.

 

Деян Иванов Денев

20.10.2020 13:30

№ 109 Наказателно отделение

78

ЧНД

1105 / 2020

Затвор - Варна

К. М. К.

Румяна Петрова Петрова

20.10.2020 13:45

№ 109 Наказателно отделение

79

Въззивно гражданско дело

2641 / 2020

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД

В. З. Д.

Галина Чавдарова

20.10.2020 14:00

№ 105 Търговско отделение

80

Въззивно гражданско дело

2683 / 2020

К. С. Д., С. Н. Т.

ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД

Радостин Георгиев Петров

20.10.2020 14:00

№ 105 Търговско отделение

81

Въззивно гражданско дело

2760 / 2020

А. И. А., Н. В. И.

УниКредит Булбанк АД

Радостин Георгиев Петров

20.10.2020 14:00

№ 105 Търговско отделение

82

Въззивно гражданско дело

2793 / 2020

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД

Е. Д. Ц.

Даниела Димова Томова

20.10.2020 14:00

№ 105 Търговско отделение

83

ЧНД

1094 / 2020

Затвор - Варна

К. П. К.

Петър Митев

20.10.2020 14:30

№ 109 Наказателно отделение

84

ЧНД

1117 / 2020

Затвор - Варна

Д. П. И.

Петър Митев

20.10.2020 14:40

№ 109 Наказателно отделение

85

ЧНД

1024 / 2020

Затвор - Варна, Г. Б. Ж.

 

Деян Иванов Денев

20.10.2020 14:45

№ 109 Наказателно отделение

86

Въззивно гражданско дело

2469 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

А. Ж. А.

Наталия Панайотова Неделчева

21.10.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

87

Въззивно гражданско дело

2564 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

В. Н. В.

Наталия Панайотова Неделчева

21.10.2020 09:00

 

88

Въззивно гражданско дело

2342 / 2020

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

М. В. К.

Лазар Кирилов Василев

21.10.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

89

Въззивно гражданско дело

2374 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

К. М. С.

Ирена Николова Петкова

21.10.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

90

Въззивно гражданско дело

2526 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

В. Д. У.

Ирена Николова Петкова

21.10.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

91

Въззивно гражданско дело

2719 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Ф. Н. С.

Наталия Панайотова Неделчева

21.10.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

92

Въззивно гражданско дело

2778 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Б. Д. Д.

Наталия Панайотова Неделчева

21.10.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

93

Въззивно гражданско дело

1929 / 2020

ОДМВР - Варна

Н. В. Д.

ЛАЗАР КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ

21.10.2020 09:30

№ 103 Гражданско отделение

94

Въззивно гражданско дело

2034 / 2020

ОДМВР - Варна

С. И. Д.

ЛАЗАР КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ

21.10.2020 09:30

№ 103 Гражданско отделение

95

Въззивно гражданско дело

1988 / 2020

ОДМВР - Варна

В. Д. П.

Ирена Николова Петкова

21.10.2020 09:30

№ 103 Гражданско отделение

96

Въззивно гражданско дело

1983 / 2020

ОДМВР - Варна

Н. А. Г.

Ирена Николова Петкова

21.10.2020 09:30

№ 103 Гражданско отделение

97

Въззивно гражданско дело

2160 / 2020

Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

З. А. Г.

Лазар Кирилов Василев

21.10.2020 09:30

№ 103 Гражданско отделение

98

Въззивно гражданско дело

2314 / 2020

ОДМВР - Варна

Р. П. Л.

Наталия Панайотова Неделчева

21.10.2020 09:30

№ 103 Гражданско отделение

99

Въззивно гражданско дело

2341 / 2020

ОДМВР - Варна

И. И. З.

Наталия Панайотова Неделчева

21.10.2020 09:30

№ 103 Гражданско отделение

100

Въззивно гражданско дело

2238 / 2020

ГДГП

Д. Н. Д.

Наталия Панайотова Неделчева

21.10.2020 09:30

№ 103 Гражданско отделение

101

Търговско дело

856 / 2020

ВАРНА ДИДЖИТАЛ ЕООД

 

ЖАНА ИВАНОВА МАРКОВА КОЛЕВА

21.10.2020 10:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

102

НОХД

121 / 2018

ДСИ ПРИ РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

А. Я. А.

СТОЯН КОНСТАНТИНОВ ПОПОВ

21.10.2020 10:00

НЗ - 1

103

Въззивно гражданско дело

2161 / 2020

П. М. А.

А. И. Д.

Лазар Кирилов Василев

21.10.2020 10:00

№ 103 Гражданско отделение

104

Въззивно гражданско дело

2179 / 2020

С. С. Д.

А. К. С.

Наталия Панайотова Неделчева

21.10.2020 10:00

№ 103 Гражданско отделение

105

Търговско дело

567 / 2019

БАНКА ДСК ЕАД

Г. Д. П.

ЖАНА ИВАНОВА МАРКОВА КОЛЕВА

21.10.2020 10:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

106

Търговско дело

55 / 2020

ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД

Л. П. Л.

ЖАНА ИВАНОВА МАРКОВА КОЛЕВА

21.10.2020 10:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

107

Въззивно гражданско дело

1752 / 2020

К. Т. Т., Т. В. Т., К. К. Д.

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА МАРИНА ЕАД, А. Б. Д.

ЛАЗАР КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ

21.10.2020 10:30

№ 103 Гражданско отделение

108

Търговско дело

786 / 2019

Д. А. Д., Л. М. Б., АГРОБУЛС ООД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

АГРОБУЛС ООД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/, АГРОСТАНДАРТ-2004 ЕООД

ЖАНА ИВАНОВА МАРКОВА КОЛЕВА

21.10.2020 11:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

109

Търговско дело

1641 / 2019

И. Н. Ж.

ЗК ЛЕВ ИНС АД

ЖАНА ИВАНОВА МАРКОВА КОЛЕВА

21.10.2020 11:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

110

Въззивно гражданско дело

2017 / 2020

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД

Е. М. Ю.

Цветелина Георгиева Хекимова

21.10.2020 13:00

№ 105 Търговско отделение

111

Въззивно гражданско дело

2642 / 2020

Т. Н. Т., БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А. ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

В. Б. Н.

Светлана Тодорова Кирякова

21.10.2020 13:30

№ 105 Търговско отделение

112

Въззивно гражданско дело

1465 / 2020

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ВАРНА ЕООД

НЗОК

Даниела Илиева Писарова

21.10.2020 13:30

№ 105 Търговско отделение

113

Въззивно гражданско дело

2449 / 2020

М. Д. Г.

А1 България ЕАД

Цветелина Георгиева Хекимова

21.10.2020 13:30

№ 105 Търговско отделение

114

Въззивно гражданско дело

2382 / 2020

СОФКОНСУЛТ ООД

Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве АД

Цветелина Георгиева Хекимова

21.10.2020 13:30

№ 105 Търговско отделение

115

Гражданско дело

1422 / 2018

ОБЩОАРМЕНСКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЕН СЪЮЗ

СДРУЖЕНИЕ ОБЩ АРМЕНСКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЕН СЪЮЗ

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

21.10.2020 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

116

Въззивно гражданско дело

1785 / 2020

О. Н. Т., И. Г. К.

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

Даниела Илиева Писарова

21.10.2020 14:00

№ 105 Търговско отделение

117

Въззивно гражданско дело

1997 / 2020

М. Т. В., А. И. А.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД

Даниела Илиева Писарова

21.10.2020 14:00

№ 105 Търговско отделение

118

Въззивно гражданско дело

2085 / 2020

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

М. В. К., РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД

Светлана Тодорова Кирякова

21.10.2020 14:00

№ 105 Търговско отделение

119

Въззивно гражданско дело

2304 / 2020

Е. Г. Е., П. П. Ц.

Банка ДСК АД

Даниела Илиева Писарова

21.10.2020 14:00

№ 105 Търговско отделение

120

ЧНД

1104 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна

Е. Х. К.

Асен Владимиров Попов

21.10.2020 14:00

№ 109 Наказателно отделение

121

Гражданско дело

2211 / 2019

Ж. Д. Ж.

А. Р. П., В. Д. Ж.

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

21.10.2020 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

122

Гражданско дело

1492 / 2020

М. А. Т.

ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП ЕООД

Атанас Василев Славов

21.10.2020 14:30

№ 103 Гражданско отделение

123

Гражданско дело

1492 / 2020

М. А. Т.

ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП ЕООД

Атанас Василев Славов

21.10.2020 14:30

№ 103 Гражданско отделение

124

Въззивно гражданско дело

2285 / 2020

ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Я. Р. К.

Светлана Тодорова Кирякова

21.10.2020 14:30

№ 105 Търговско отделение

125

Въззивно гражданско дело

2247 / 2020

Б. А. Д., З. К. Й.

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

Светлана Тодорова Кирякова

21.10.2020 14:30

№ 105 Търговско отделение

126

Гражданско дело

418 / 2020

М. А. Н., М. Д. К.

М. Ж. И., В. В. И.

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

21.10.2020 15:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

127

Търговско дело

940 / 2019

ОСТ ТРЕЙДИНГ ЕООД, В. И. Г.

ЛОДЖИСТИКС ТРАНСПОРТ ЕООД

ДАНИЕЛА ДИМОВА ТОМОВА

22.10.2020 09:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

128

Търговско дело

77 / 2020

Е. Х. А.

ЗД БУЛ ИНС АД

ДАНИЕЛА ДИМОВА ТОМОВА

22.10.2020 09:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

129

Търговско дело

2009 / 2019

Л. И. В.

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД, ЕОС МАТРИКС ЕООД

ДАНИЕЛА ДИМОВА ТОМОВА

22.10.2020 10:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

130

Гражданско дело

135 / 2020

М. Б. Б.

М. Д. В., Д. К. К., Д. К. Б., С. А. Д., М. Х. Б., В. Д. В.

НИКОЛАЙ СВИЛЕНОВ СТОЯНОВ

22.10.2020 10:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

131

Търговско дело

322 / 2017

УИНД СТРИЙМ ООД

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

ДАНИЕЛА ДИМОВА ТОМОВА

22.10.2020 10:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

132

НОХД

1042 / 2018

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

К. Т. Т., Г. Г. М.

ДЕЯН ИВАНОВ ДЕНЕВ

22.10.2020 10:30

НЗ - 1

133

Търговско дело

670 / 2019

БЕРЬОЗКА ТРЕЙДИНГ ООД

СОГАРД ООД

ДАНИЕЛА ДИМОВА ТОМОВА

22.10.2020 11:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

134

Търговско дело

2042 / 2019

Т. Ж. А., С. И. А., К. Ж. А.

ЗАД АРМЕЕЦ АД

СВЕТЛАНА ТОДОРОВА КИРЯКОВА

22.10.2020 13:00

 

135

Гражданско дело

605 / 2020

И. Г. В.

Б. Д. Л.

МИРЕЛА ОГНЯНОВА КАЦАРСКА

22.10.2020 13:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

136

Търговско дело

1174 / 2019

Й. С. С., Г. С. С., З. М. Й.

ЗК ЛЕВ ИНС АД

СВЕТЛАНА ТОДОРОВА КИРЯКОВА

22.10.2020 13:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

137

Гражданско дело

1940 / 2019

М. Л. Ж., В. Т. К., Д. И. Д., Д. П. А.

Н. Г. К.

МИРЕЛА ОГНЯНОВА КАЦАРСКА

22.10.2020 13:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

138

Гражданско дело

1680 / 2020

Р. И. Д.

И. С. И.

Мирела Огнянова Кацарска

22.10.2020 14:00

№ 103 Гражданско отделение

139

Търговско дело

996 / 2017

А. П. Х., ЗД БУЛ ИНС АД

С. И. Д.

СВЕТЛАНА ТОДОРОВА КИРЯКОВА

22.10.2020 14:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

140

Гражданско дело

1149 / 2020

Е. Н. Д.

Л. Г. Д.

МИРЕЛА ОГНЯНОВА КАЦАРСКА

22.10.2020 15:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

141

Търговско дело

2105 / 2019

Я. Р. Д.

ТРИОТУРИСТ ЕООД

СВЕТЛАНА ТОДОРОВА КИРЯКОВА

22.10.2020 15:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

142

Търговско дело

45 / 2019

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

М. В. Д., С. Р. Д.

ТОНИ КРЪСТЕВ

23.10.2020 09:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

143

Гражданско дело

956 / 2019

И. Н. С., Д. Г. Ж., М. Л. Ж., М. Х. К., В. Н. Б., Ц. С. Д., Н. П. С., Д. М. Д., Д. И. Е.

М. Д. Ж.

ИВЕЛИНА ЗЛАТКОВА ВЛАДОВА

23.10.2020 09:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

144

Гражданско дело

1591 / 2019

ЕКОПРИНТ ГЛАС ООД

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

ИВЕЛИНА ЗЛАТКОВА ВЛАДОВА

23.10.2020 10:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

145

Търговско дело

120 / 2020

ТБ ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Н. И. Д.

ТОНИ КРЪСТЕВ

23.10.2020 10:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

146

Гражданско дело

767 / 2020

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

М. Х. Х., Х. Н. Х.

ИВЕЛИНА ЗЛАТКОВА ВЛАДОВА

23.10.2020 10:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

147

Търговско дело

945 / 2020

НАП ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ, Я. Н. С.

ФРЕЯ-ВАРНА ООД

Тони Кръстев

23.10.2020 10:30

№ 105 Търговско отделение

148

Гражданско дело

714 / 2020

Г. М. К.

Е. Д. Л.

ИВЕЛИНА ЗЛАТКОВА ВЛАДОВА

23.10.2020 11:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

149

Гражданско дело

2396 / 2019

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ХАН АСПАРУХ

ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МРРБ, ДЪРЖАВАТА

ИВЕЛИНА ЗЛАТКОВА ВЛАДОВА

23.10.2020 11:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

 

 

  Съдът си запазва правото да прави промени в графика.