Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Постановени съдебни актове
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

ВНИМАНИЕ! Поради въвеждането на нова деловодна система в Окръжен съд Варна, постановените актове по дела с номера по-големи от:
  • Наказателни - № 654 / 2020 г.
  • Граждански -  № 1463 / 2020 г.
  • Търговски - № 881 / 2020 г.
ще могат да се достъпват само през Публикувани Съдебни Актове и ЕПЕП
 
Обезличени протоколи от съдебни заседания могат да се достъпват само през ЕПЕП.
 
Ако имате проблем с отварянето на *.tiff файлове, може да използвате:
Онлайн преглед на TIFF файлове.