Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Структура
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Окръжният съд се ръководи от Председател, който осъществява общо организационно и административно ръководство на окръжния съд и съответните районни съдилища в района му и представлява окръжния съд.
Гражданско, търговско и наказателно отделение в Окръжния съд се ръководят от заместник председатели.

//You need IE Browser at least IE9 МАРИН МАРИНОВ - етаж втори, кабинет 201 Иваничка Славкова етаж втори, кабинет 206 Мария Терзийска етаж втори, кабинет 201 Ирена Петкова етаж втори, кабинет 203 Мирослава Славчева етаж четвърти, кабинет 401 Румен Вичев етаж четвърти, кабинет 406