Структура
Окръжен съд Варна

Окръжният съд се ръководи от Председател, който осъществява общо организационно и административно ръководство на окръжния съд и съответните районни съдилища в района му и представлява окръжния съд.
Гражданско, търговско и наказателно отделение в Окръжния съд се ръководят от заместник председатели.

//You need IE Browser at least IE9 МАРИН МАРИНОВ - етаж втори, кабинет 201 Иваничка Славкова етаж втори, кабинет 202 Мария Терзийска етаж втори, кабинет 201 Росица Станчева етаж втори, кабинет 203 Анелия Бъчварова етаж четвърти, кабинет 401 Красимир Чернев етаж четвърти, кабинет 408