Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Насрочени дела
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

 

 СПРАВКА ЗА НАСРОЧЕНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА ОТ 22.07.2024 Г. ДО 26.07.2024 Г.      

Вид дело

Номер / година

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик

Насрочване на делото

Зала

1

Търговско дело

865 / 2009

А. Ф. А., А. Е. М., БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД, К. Е. Л., Г. С. С., Д. Д. Д., АКРЕДИТТО ЕООД, ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, ИНТЕГРА КОНСУЛТ ЕООД, КОЕМ ГРУП ЕООД, Л. М. Б., Я. Н. С.

МАРИНА БЛЕК СИЙ РИВИЕРА ООД/ В НЕСЪСТ./

МАРИЯ КИРИЛОВА ТЕРЗИЙСКА

22.07.2024 10:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

2

Частно наказателно дело

900 / 2024

Окръжна прокуратура - Варна

И. В. В.

Яна Панева

22.07.2024 11:30

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

3

Наказателно дело от общ характер

935 / 2024

Окръжна прокуратура - Варна

Ф. С. С.

Светлозар Георгиев Георгиев

22.07.2024 13:00

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

4

Наказателно дело от общ характер

86 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна, Д. Р. Н., П. Д. М., Г. Б. Д., С. Б. Д., Б. В. Д.

И. А. А.

Светлозар Георгиев Георгиев

22.07.2024 13:30

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

5

Наказателно дело от общ характер

869 / 2024

Окръжна прокуратура - Варна, Д. И. И.

И. Д. К., А. А. Д.

Румяна Петрова Петрова

23.07.2024 09:00

№ 002 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, сутерен

6

Наказателно дело от общ характер

1169 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна, Д. И. И., В. В. Д.

Д. Й. Й., Г. Я. Т.

Даниела Михайлова

23.07.2024 09:30

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

7

Търговско дело

164 / 2024

ПАЗАРИ ЕАД

1001 ГОЛД ЕООД

Диана Колева Стоянова

23.07.2024 09:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

8

Търговско дело

873 / 2021

П. Ж. А., М. Ж. А.

ИЗИ КЛУБ ООД

Диана Колева Стоянова

23.07.2024 10:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

9

Търговско дело

316 / 2024

МММ АРОМА ЕООД, Д. Д. Д.

 

Диана Колева Стоянова

23.07.2024 10:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

10

Търговско дело

730 / 2023

М. . Т., Г. . .., ВЛАЕВ И СИЕ ООД

ВЛАЕВ И СИЕ ООД, М. . Т., Г. . ..

Пламен Атанасов Атанасов

23.07.2024 14:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

11

Частно търговско дело

136 / 2024

К. Г. И.

СИ БИ ЕЙ-ГРУП ЕООД - в несъстоятелност

Пламен Атанасов Атанасов

23.07.2024 14:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

12

Въззивно гражданско дело

1322 / 2024

К. С. Б., С. В. Б., К. Д. П., Д. Ж. К.

Д. Й. П.

Весела Гълъбова

24.07.2024 10:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

13

Въззивно гражданско дело

1365 / 2024

Т. И. И.

С. А. И., М. С. И., Й. Т. И.

Златина Иванова Кавърджикова

24.07.2024 10:00

 

14

Въззивно гражданско дело

1358 / 2024

Б. Б. Б., Г. Г. С.

Я. Н. Б.

Красимир Тодоров Василев

24.07.2024 10:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

15

Търговско дело

328 / 2024

П. Г. Б.

БОР ЕООД

Цветелина Георгиева Хекимова

24.07.2024 10:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

16

Търговско дело

57 / 2024

С. К. К.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД, ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

Цветелина Георгиева Хекимова

24.07.2024 11:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

17

Въззивно частно наказателно дело

1018 / 2024

С. А. Д.

 

Яна Панева

24.07.2024 13:00

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

18

Търговско дело

242 / 2024

Окръжна прокуратура - Варна

ВИБРАЛАС ЕООД

Галина Чавдарова

24.07.2024 13:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

19

Търговско дело

87 / 2022

Г. Д. Г.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

Марин Георгиев Маринов

24.07.2024 14:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

20

Наказателно дело от общ характер

1590 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна, Д. В. К.

Д. . К.

Иваничка Димитрова Славкова

25.07.2024 09:00

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

21

Наказателно дело от общ характер

910 / 2024

Окръжна прокуратура - Варна

С. Д. О.

Асен Владимиров Попов

25.07.2024 09:30

№ 002 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, сутерен

22

Наказателно дело от общ характер

1008 / 2024

Окръжна прокуратура - Варна

С. С. С.

Светла Василева Даскалова

25.07.2024 10:00

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

23

Наказателно дело от общ характер

872 / 2024

Окръжна прокуратура - Варна

В. Ц. С.

Светла Василева Даскалова

25.07.2024 10:30

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

 

 

 

 
      Съдът си запазва правото да прави промени в графика.