Насрочени дела
Окръжен съд Варна

СПРАВКА ЗА НАСРОЧЕНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.03.2021Г. ДО 12.03.2021Г.      

 

Вид дело

Номер / година

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик

Насрочване на делото

Зала

1

НОХД

1393 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна

П. Т. Ф., Ф. И. Ф., Н. И. В.

Красимир Георгиев Гайдаров

01.03.2021 09:00

№ 002 Наказателно отделение

2

НОХД

1454 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна, С. Т. З.

А. К. А.

Иваничка Димитрова Славкова

01.03.2021 09:30

№ 109 Наказателно отделение

3

Търговско дело

192 / 2020

ТУИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

ОФИС ЦЕНТЪР ЕВКСИНОГРАД ЕООД /В ЛИКВИДАЦИЯ/, МПК ИНВЕСТМЪНТ ЕООД

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА ПИСАРОВА

01.03.2021 10:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

4

Търговско дело

266 / 2020

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

ЯЗОН ООД

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА ПИСАРОВА

01.03.2021 10:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

5

НОХД

1202 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна, Р. Б. Л.

К. В. Б., Г. А. К.

Румяна Петрова Петрова

01.03.2021 13:30

№ 002 Наказателно отделение

6

Търговско дело

903 / 2020

М. Г. К.

ЗД "БУЛ ИНС" АД

Мария Кирилова Терзийска

01.03.2021 15:00

№ 105 Търговско отделение

7

НОХД

83 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна

С. К. П., Н. Т. Т., М. Д. Д.

Марин Цвятков Атанасов

02.03.2021 09:00

№ 109 Наказателно отделение

8

НОХД

1322 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна, Д. В. К.

К. Х. Й.

Стоян Константинов Попов

02.03.2021 09:30

№ 002 Наказателно отделение

9

Търговско дело

2084 / 2019

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД ДОБРИЧ

ТРЕЙДФАРМА ЕООД

ЦВЕТА ПАВЛОВА ПАВЛОВА

02.03.2021 10:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

10

НОХД

1447 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна, А. Д. И.

Р. Р. А., О. С. Б., В. Р. Х.

Стоян Константинов Попов

02.03.2021 10:00

№ 109 Наказателно отделение

11

Въззивно гражданско дело

398 / 2021

Н. И. Д., Р. И. Д., П. И. И.

Дирекция "Социално подпомагане" - Провадия

Светла Величкова Пенева

02.03.2021 10:00

№ 103 Гражданско отделение

12

Търговско дело

1025 / 2020

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД

ТУРИСТ ИНВЕСТМЪНТ ЕООД

Цвета Павлова

02.03.2021 10:20

№ 105 Търговско отделение

13

Търговско дело

1324 / 2020

ВТА ООД

 

Цвета Павлова

02.03.2021 11:00

№ 105 Търговско отделение

14

ЧНД

218 / 2021

АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА СОЛУН ГЪРЦИЯ

Б. С. С.

Румяна Петрова Петрова

02.03.2021 11:00

№ 002 Наказателно отделение

15

Търговско дело

1915 / 2019

АУРИГА БЪЛГАРИЯ ЕООД

ЕЛМОН ПРОПЪРТИС ЕАД

ЦВЕТА ПАВЛОВА ПАВЛОВА

02.03.2021 11:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

16

ЧНД

219 / 2021

Министерство на правосъдието Великобритания

 

Асен Владимиров Попов

02.03.2021 12:00

№ 109 Наказателно отделение

17

Търговско дело

589 / 2020

ИВКО ИНДУСТРИ ООД

ЕЛДОМИНВЕСТ ООД

ДАНИЕЛА ДИМОВА ТОМОВА

04.03.2021 09:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

18

НОХД

1106 / 2019

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

К. Ц. Ц.

СТАНЧО РАДЕВ САВОВ

04.03.2021 09:30

НЗ - 1

19

Търговско дело

924 / 2020

А. Д. И.

ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД

Даниела Димова Томова

04.03.2021 10:00

№ 105 Търговско отделение

20

Търговско дело

322 / 2017

УИНД СТРИЙМ ООД

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

ДАНИЕЛА ДИМОВА ТОМОВА

04.03.2021 11:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

21

Гражданско дело

3197 / 2020

В. Д. Т., П. Б. П.

П. Т. И.

Николай Свиленов Стоянов

04.03.2021 11:00

 

22

ЧНД

107 / 2021

Софийски градски съд, В. М. Р.

С. И. С.

Петър Митев

04.03.2021 14:00

№ 002 Наказателно отделение

23

ЧНД

1413 / 2020

ПРОКУРАТУРА НА ЕПАЛАТИВНИЯ СЪД ТРАКИЯ Р ГЪРЦИЯ, П. Д. М.

Г. Д. Ц.

Петър Митев

04.03.2021 14:30

№ 002 Наказателно отделение

24

Търговско дело

1375 / 2020

СТАЙЛКОМ ЕООД

 

Десислава Георгиева Жекова

05.03.2021 09:30

№ 105 Търговско отделение

25

НОХД

1375 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна, А. Д. И.

К. Р. К., С. И. Е.

Трайчо Георгиев Атанасов

05.03.2021 09:30

№ 109 Наказателно отделение

26

Търговско дело

1140 / 2020

Банка ДСК АД

А. Н. Н.

Десислава Георгиева Жекова

05.03.2021 10:00

№ 105 Търговско отделение

27

ЧНД

81 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, Р. М. Г.

С. К. И.

Деян Иванов Денев

05.03.2021 10:00

№ 002 Наказателно отделение

28

Търговско дело

968 / 2014

ВАРНАКОМ ЕООД, Н. К. К., НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ВАНДОМ ООД/ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

ДИАНА СТОЯНОВА

05.03.2021 10:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

29

НОХД

24 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, В. В. Д.

П. И. Я., И. П. И.

Деян Иванов Денев

05.03.2021 10:30

№ 002 Наказателно отделение

30

НОХД

1375 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна, А. Д. И.

К. Р. К., С. И. Е.

Трайчо Георгиев Атанасов

05.03.2021 13:30

№ 109 Наказателно отделение

31

Търговско дело

1333 / 2020

Д. Р. Х.

ФАКТОРЪТ ЕООД

Елина Пламенова Карагьозова

05.03.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

32

НОХД

121 / 2018

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА, ДСИ ПРИ РАЙОНЕН СЪД ВАРНА

А. Я. А.

СТОЯН КОНСТАНТИНОВ ПОПОВ

08.03.2021 10:00

НЗ - 1

33

Въззивно гражданско дело

3666 / 2020

Й. Х. Г., М. Х. Я.

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Мая Недкова

08.03.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

34

Въззивно гражданско дело

70 / 2021

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Н. Ж. Д.

Мая Недкова

08.03.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

35

Въззивно гражданско дело

3713 / 2020

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Б. Е. Ч.

мл.с. Ивалена Орлинова Димитрова

08.03.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

36

Въззивно гражданско дело

3714 / 2020

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

М. П. К.

мл.с. Ивалена Орлинова Димитрова

08.03.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

37

Въззивно гражданско дело

64 / 2021

В. Д. Н.

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Константин Димитров Иванов

08.03.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

38

Въззивно гражданско дело

111 / 2021

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

МОРСКИ ДЮНЕР ЕООД

Константин Димитров Иванов

08.03.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

39

Търговско дело

1316 / 2020

В. Н. Н.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

Мария Кирилова Терзийска

08.03.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

40

Въззивно гражданско дело

2780 / 2020

П. К. Р., Д. Р. Д., М. Р. Д., А. К. Н., Л. Г. Х., Е. Л. Ф., Г. Ф. Ф.

РУМАТ-СТРОЙИНВЕСТ - МАНЧЕВ И С-ИЕ СД

Мая Недкова

08.03.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

41

Въззивно гражданско дело

3667 / 2020

Б. К. П., С. М. С.

Д. Г. Х.

Константин Димитров Иванов

08.03.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

42

Въззивно гражданско дело

3510 / 2020

С. Е. К.

 

Константин Димитров Иванов

08.03.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

43

Въззивно гражданско дело

3446 / 2020

ОБЩИНА ВАРНА

Д. Х. Т.

Ивалена Орлинова Димитрова

08.03.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

44

Въззивно гражданско дело

3220 / 2020

Д. О. Н.

Прокуратура на Република България

Ивалена Орлинова Димитрова

08.03.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

45

Въззивно гражданско дело

3630 / 2020

И. Р. Е.

С. А. С.

Ивалена Орлинова Димитрова

08.03.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

46

Търговско дело

1046 / 2020

С. М. С., В. М. С.

ЗД "БУЛ ИНС" АД

Мария Кирилова Терзийска

08.03.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

47

Въззивно гражданско дело

1451 / 2020

Х. К. М., И. Н. М.

Й. С. Й.

МАЯ НЕДКОВА ХРИСТОВА

08.03.2021 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

48

Въззивно гражданско дело

1641 / 2020

Й. Д. П., Д. К. П., Н. Д. А.

П. Д. П.

Мая Недкова

08.03.2021 14:30

№ 103 Гражданско отделение

49

Въззивно гражданско дело

3293 / 2020

М. В. Д.

В. Р. Г., Й. И. Г.

Константин Димитров Иванов

08.03.2021 14:30

№ 103 Гражданско отделение

50

Търговско дело

903 / 2020

М. Г. К.

ЗД "БУЛ ИНС" АД

Мария Кирилова Терзийска

08.03.2021 14:30

№ 105 Търговско отделение

51

Търговско дело

1261 / 2020

Х. К. В.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД

Мария Кирилова Терзийска

08.03.2021 15:30

№ 105 Търговско отделение

52

НОХД

64 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, А. Д. И., В. В. Л.

А. Ж. Х.

Яна Панева

09.03.2021 09:30

№ 109 Наказателно отделение

53

Въззивно гражданско дело

176 / 2021

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Г. Н. С.

Златина Иванова Кавърджикова

09.03.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

54

Въззивно гражданско дело

178 / 2021

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Х. М. К.

Иванка Димитрова Дрингова

09.03.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

55

Въззивно гражданско дело

200 / 2021

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

А. Х. К.

Иванка Димитрова Дрингова

09.03.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

56

Въззивно гражданско дело

201 / 2021

ОДМВР - Варна

Х. Ф. Х.

Златина Иванова Кавърджикова

09.03.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

57

Въззивно гражданско дело

182 / 2021

И. А. И.

ОДМВР - Варна

Деспина Георгиева Георгиева

09.03.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

58

Въззивно гражданско дело

183 / 2021

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

З. С. А.

Деспина Георгиева Георгиева

09.03.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

59

Въззивно гражданско дело

194 / 2021

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

М. Д. К.

Деспина Георгиева Георгиева

09.03.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

60

Въззивно гражданско дело

186 / 2021

ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД, М. Д. Д.

 

Галина Чавдарова

09.03.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

61

Въззивно гражданско дело

7 / 2021

С. Г. Б.

ОДМВР - Варна

Иванка Димитрова Дрингова

09.03.2021 13:30

№ 103 Гражданско отделение

62

Въззивно гражданско дело

3700 / 2020

Д. С. Б., Д. С. С.

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

Даниела Димова Томова

09.03.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

63

Въззивно гражданско дело

324 / 2021

С. М. С., Г. П. Н.

ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД

Даниела Димова Томова

09.03.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

64

Въззивно гражданско дело

425 / 2021

РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД

Д. С. С.

Радостин Георгиев Петров

09.03.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

65

Въззивно гражданско дело

1449 / 2020

РОС ОЙЛ ЕООД, Н. А. Г.

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, ЕВРОКАПИТАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕАД

ДЕСПИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

09.03.2021 14:00

 

66

Въззивно гражданско дело

3711 / 2020

ОБЩИНА ВАРНА

Л. Д. М.

Златина Иванова Кавърджикова

09.03.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

67

Въззивно гражданско дело

3641 / 2020

Н. Б. Б., Д. Г. Б., Б. А. Б.

К. С. М., Я. Й. Х.

Иванка Димитрова Дрингова

09.03.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

68

Въззивно гражданско дело

1807 / 2020

К. Я. Б., Л. А. Б.

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, ТД на НАП Варна, ОБЩИНА ВАРНА - ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Деспина Георгиева Георгиева

09.03.2021 14:00

№ 103 Гражданско отделение

69

Въззивно гражданско дело

3732 / 2020

З. И. П.

Я. З. П., С. М. М.

Деспина Георгиева Георгиева

09.03.2021 14:30

№ 103 Гражданско отделение

70

Въззивно гражданско дело

3246 / 2020

А. К. А.

Д. С. Р.

Деспина Георгиева Георгиева

09.03.2021 14:30

№ 103 Гражданско отделение

71

Въззивно гражданско дело

384 / 2021

Н. В. С.

Ж. А. Т.

Златина Иванова Кавърджикова

09.03.2021 14:30

№ 103 Гражданско отделение

72

Въззивно гражданско дело

2623 / 2020

М. Н. А.

И. А. А.

Иванка Димитрова Дрингова

09.03.2021 14:30

№ 103 Гражданско отделение

73

Въззивно гражданско дело

486 / 2021

П. Г. Б.

Е. А. Б., П. П. Б.

Златина Иванова Кавърджикова

09.03.2021 15:00

№ 103 Гражданско отделение

74

Търговско дело

887 / 2020

П. Б. Л.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

Галина Чавдарова

09.03.2021 15:30

№ 105 Търговско отделение

75

Въззивно гражданско дело

257 / 2021

З. Г. М.

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

мл.с. Лазар Кирилов Василев

10.03.2021 09:00

№ 103 Гражданско отделение

76

Въззивно гражданско дело

357 / 2021

В. М. Ц.

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Наталия Панайотова Неделчева

10.03.2021 09:00

№ 103 Гражданско отделение

77

Въззивно гражданско дело

3475 / 2020

В. Г. В.

М. Т. М.

Ирена Николова Петкова

10.03.2021 09:30

№ 103 Гражданско отделение

78

Въззивно гражданско дело

334 / 2021

З. А. А.

НАБА ЙИСТГРУП ООД

Наталия Панайотова Неделчева

10.03.2021 09:30

№ 103 Гражданско отделение

79

Въззивно гражданско дело

355 / 2021

В. В. К.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Наталия Панайотова Неделчева

10.03.2021 09:30

№ 103 Гражданско отделение

80

Въззивно гражданско дело

150 / 2021

Н. Л. П., Н. Г. П.

В. И. И., К. Г. П., ТД НА НАП ВАРНА (0000000300 )

Ирена Николова Петкова

10.03.2021 09:31

№ 103 Гражданско отделение

81

Търговско дело

386 / 2020

С. Х. Х.

ЗД БУЛ ИНС АД

ЖАНА ИВАНОВА МАРКОВА КОЛЕВА

10.03.2021 10:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

82

Въззивно гражданско дело

1006 / 2019

А. И. И., Г. К. А., А. А. И.

А. А. И.

ЛАЗАР КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ

10.03.2021 10:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

83

Въззивно гражданско дело

3642 / 2020

Б. Д. Б., Г. Х. Б.

В. И. И., С. К. Д.

Лазар Кирилов Василев

10.03.2021 10:00

№ 103 Гражданско отделение

84

Търговско дело

957 / 2020

КОВИТРА БЪЛГАРИЯ ЕООД

ЕВРОДИЗАЙН ЕООД

Жана Иванова Маркова

10.03.2021 10:00

№ 105 Търговско отделение

85

Въззивно гражданско дело

2899 / 2020

Я. И. Я.

Н. И. Г.

Ирена Николова Петкова

10.03.2021 10:00

№ 103 Гражданско отделение

86

Въззивно гражданско дело

442 / 2021

ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕАД

Е. К. М.

Наталия Панайотова Неделчева

10.03.2021 10:00

№ 103 Гражданско отделение

87

Търговско дело

1576 / 2019

ОБЩИНА ДЕВНЯ

4Б СОЛАР ЕАД

ЖАНА ИВАНОВА МАРКОВА КОЛЕВА

10.03.2021 10:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

88

Търговско дело

429 / 2020

Ц. В. М.

САНО БЪЛГАРИЯ АД/В НЕСЪСТ./, ГЕНПЕ ЕООД, АЦМ ЕООД

ЖАНА ИВАНОВА МАРКОВА КОЛЕВА

10.03.2021 10:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

89

НОХД

110 / 2021

Окръжна прокуратура - Варна, В. Д. Т.

В. Г. Й.

Мая Веселинова Нанкинска

10.03.2021 11:00

№ 109 Наказателно отделение

90

ЧНД

203 / 2021

Затвор - Варна

Д. Г. С.

Уляна Куманова Савакова

10.03.2021 13:30

№ 109 Наказателно отделение

91

Гражданско дело

1806 / 2019

ВРАТЦАТА ЕООД

ВИТА 2014 ЕООД

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

10.03.2021 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

92

Въззивно гражданско дело

261 / 2021

НХ 1 ЕООД

А. Л. К.

Елина Пламенова Карагьозова

10.03.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

93

Въззивно гражданско дело

282 / 2021

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АСЕТ ИНШУРЪНС" АД

И. Е. И.

Ралица Цанкова Костадинова

10.03.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

94

Въззивно гражданско дело

274 / 2021

КНМ ГРУП ЕООД

К. Д. Т.

Мария Кирилова Терзийска

10.03.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

95

Въззивно гражданско дело

3265 / 2020

В. М. С., В. А. С.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД

Ралица Цанкова Костадинова

10.03.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

96

ЧНД

184 / 2021

Затвор - Варна, Окръжна прокуратура - Варна, Б. Н. С.

 

Красимир Георгиев Гайдаров

10.03.2021 14:00

№ 109 Наказателно отделение

97

Въззивно гражданско дело

418 / 2021

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

А. М. А.

Мария Кирилова Терзийска

10.03.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

98

Въззивно гражданско дело

406 / 2021

МАРЛА ЕООД

Мустанг 2015 ЕООД

Елина Пламенова Карагьозова

10.03.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

99

ЧНД

204 / 2021

Затвор - Варна

А. Д. А.

Станчо Радев Савов

10.03.2021 14:15

№ 109 Наказателно отделение

100

Въззивно гражданско дело

406 / 2021

МАРЛА ЕООД

Мустанг 2015 ЕООД

Елина Пламенова Карагьозова

10.03.2021 14:30

№ 105 Търговско отделение

101

Гражданско дело

1120 / 2019

Ж. А. Ш.

ОБЩИНА - ВАРНА

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

10.03.2021 15:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

102

Гражданско дело

1099 / 2020

Г. Д. И., С. Д. В., В. Г. И., П. Г. И.

А. Д. Г., К. В. С.

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

10.03.2021 15:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

103

НОХД

225 / 2020

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

С. Д. Д.

ПЕТЪР МИТЕВ

11.03.2021 09:00

НЗ - 2

104

Търговско дело

690 / 2008

СТИЛ ТАК ООД/В НЕСЪСТ./, ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД СОФИЯ, ТУРИСТТИЙМ ЕООД, Я. Н. С.

СТИЛ ТАК ООД/В НЕСЪСТ./

ДИАНА ДИМИТРОВА МИТЕВА

11.03.2021 09:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

105

ВНОХД

113 / 2021

С. А. Я.

 

Уляна Куманова Савакова

11.03.2021 09:30

№ 109 Наказателно отделение

106

ВНОХД

67 / 2021

С. Т. З., М. К. Г.

 

Станчо Радев Савов

11.03.2021 09:30

№ 109 Наказателно отделение

107

Гражданско дело

1906 / 2020

В. П. М.

Д-М-С ЕООД

Николай Свиленов Стоянов

11.03.2021 09:45

№ 103 Гражданско отделение

108

Търговско дело

1887 / 2019

Х. Н. С., Й. К. М.

ЗД БУЛ ИНС АД

ДИАНА ДИМИТРОВА МИТЕВА

11.03.2021 10:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

109

Гражданско дело

2624 / 2020

В. Г. А.

Я. П. В.

Николай Свиленов Стоянов

11.03.2021 10:00

№ 103 Гражданско отделение

110

ВНОХД

1100 / 2020

С. Т. З., Й. В. Н.

 

Станчо Радев Савов

11.03.2021 10:00

№ 109 Наказателно отделение

111

ВНЧХД

70 / 2021

Г. Х. М., М. А. П.

 

Румяна Петрова Петрова

11.03.2021 10:15

№ 109 Наказателно отделение

112

Гражданско дело

3650 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна

Е. Н. Й.

Николай Свиленов Стоянов

11.03.2021 10:20

№ 103 Гражданско отделение

113

Търговско дело

543 / 2019

Г. В. П.

ЗАД АРМЕЕЦ АД

ДИАНА ДИМИТРОВА МИТЕВА

11.03.2021 10:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

114

Гражданско дело

3196 / 2020

В. Д. Т., З. Т. Р.

Н. Й. Р.

Николай Свиленов Стоянов

11.03.2021 10:45

№ 103 Гражданско отделение

115

ВНЧХД

86 / 2021

Ю. И. Й., Я. А. И.

 

Уляна Куманова Савакова

11.03.2021 11:00

№ 109 Наказателно отделение

116

Гражданско дело

3197 / 2020

В. Д. Т., П. Б. П.

П. Т. И.

Николай Свиленов Стоянов

11.03.2021 11:00

№ 103 Гражданско отделение

117

Търговско дело

1914 / 2019

СДРУЖЕНИЕ МУЗИКАУТОР

ОБЩИНА ВАРНА

ДИАНА ДИМИТРОВА МИТЕВА

11.03.2021 11:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

118

Гражданско дело

2865 / 2020

П. К. Д.

Й. Ж. Д.

Мирела Огнянова Кацарска

11.03.2021 13:00

№ 103 Гражданско отделение

119

Гражданско дело

162 / 2020

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

Й. Д. Х.

МИРЕЛА ОГНЯНОВА КАЦАРСКА

11.03.2021 13:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

120

ВНОХД

692 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна, М. В. С., З. А. З., В. Д. Т., А. Ю. Б., Д. А. Б., В. А. Д.

 

Красимир Георгиев Гайдаров

11.03.2021 13:30

№ 109 Наказателно отделение

121

ВНОХД

702 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна, Г. Н. М., Р. Н. Т., Т. С. Т., В. Д. Т., И. П. Т., М. Б. В.

И. П. Т., М. Б. В.

Трайчо Георгиев Атанасов

11.03.2021 13:30

№ 109 Наказателно отделение

122

Търговско дело

1205 / 2020

МАКОН ГРУП ЕООД

СПОРТ ИНВЕСТ БГ ООД

Светлана Тодорова Кирякова

11.03.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

123

ВНОХД

32 / 2021

С. Т. З., З. А. М.

 

Трайчо Георгиев Атанасов

11.03.2021 13:50

№ 109 Наказателно отделение

124

Гражданско дело

1273 / 2020

Р. К. У., С. Р. У.

С. Д. Б.

МИРЕЛА ОГНЯНОВА КАЦАРСКА

11.03.2021 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

125

Гражданско дело

1273 / 2020

Р. К. У., С. Р. У.

С. Д. Б.

МИРЕЛА ОГНЯНОВА КАЦАРСКА

11.03.2021 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

126

НОХД

1453 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна

С. С. М.

Петър Митев

11.03.2021 14:00

№ 002 Наказателно отделение

127

Търговско дело

1083 / 2020

Е. Б. Р.

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

Светлана Тодорова Кирякова

11.03.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

128

ВНАХД

176 / 2021

С. С. К.

 

Ерна Якова-Павлова

11.03.2021 14:00

№ 109 Наказателно отделение

129

Търговско дело

86 / 2020

Д. С. Г.

ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД

СВЕТЛАНА ТОДОРОВА

11.03.2021 14:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

130

ВНОХД

121 / 2021

В. Д. И., М. Р. И.

 

Трайчо Георгиев Атанасов

11.03.2021 14:30

№ 109 Наказателно отделение

131

Търговско дело

1879 / 2019

Г. Г. К., А. Л. Н., ТЕЛЕМОНД ООД /В ЛИКВИДАЦИЯ/

ТЛК БЪЛГАРИЯ ООД, КОМИДА ЕООД, ТЕЛЕМОНД ООД /В ЛИКВИДАЦИЯ/

ТОНИ КРЪСТЕВ

12.03.2021 09:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

132

НОХД

1095 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна, Ж. Е. Е.

С. Г. И.

Станчо Радев Савов

12.03.2021 09:30

№ 109 Наказателно отделение

133

Търговско дело

960 / 2020

Л. И. А.

ЗД "БУЛ ИНС" АД

Тони Кръстев

12.03.2021 10:00

№ 105 Търговско отделение

134

Търговско дело

60 / 2012

АЛФА БАНК А.Е.-АЛФА БАНК АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО, ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ /ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ/ АД, ЕОС МАТРИКС ЕООД, ЕОС СЪРВИСИС ООД, В. С. С.

ОДИСЕЙ 96 ЕООД/ В НЕСЪСТ./

РАДОСТИН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

12.03.2021 13:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

135

ЧНД

152 / 2021

А. Х. К., Г. И. Г.

 

Асен Владимиров Попов

12.03.2021 13:00

№ 109 Наказателно отделение

136

Гражданско дело

896 / 2020

В. С. К.

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НЕЙКО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

12.03.2021 13:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

137

Търговско дело

885 / 2020

И. Т. К.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

Радостин Георгиев Петров

12.03.2021 13:30

№ 105 Търговско отделение

138

Гражданско дело

189 / 2020

КООПТЪРГОВИЯ АД

ОБЩИНА ВАРНА

НЕЙКО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

12.03.2021 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

139

Търговско дело

1132 / 2020

Н. И. Н.

НОВОТЕХ-95 ООД

Радостин Георгиев Петров

12.03.2021 14:00

№ 105 Търговско отделение

140

Гражданско дело

1358 / 2020

ХЕЛЛЕНИКА ООД

ТЕРЕМ КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ ВАРНА ЕООД

НЕЙКО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

12.03.2021 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

141

Търговско дело

1258 / 2020

А. Х. В.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД

Радостин Георгиев Петров

12.03.2021 14:30

№ 105 Търговско отделение

142

Гражданско дело

985 / 2020

Т. Т. К.

Е. И. Г.

НЕЙКО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

12.03.2021 15:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

143

Търговско дело

99 / 2021

СЪМЪР РИТЕЙЛ ЕООД

 

Радостин Георгиев Петров

12.03.2021 15:00

№ 105 Търговско отделение

 

 

     Съдът си запазва правото да прави промени в графика.