Насрочени дела
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

 

 СПРАВКА ЗА НАСРОЧЕНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА ОТ 26.05.2023 Г. ДО 02.06.2023 Г.     

 

Вид дело

Номер / година

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик

Насрочване на делото

Зала

1

Гражданско дело

216 / 2023

Н. В. В., Д. К. Д., Ч. О. С.

 

Геновева Илиева

26.05.2023 09:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

2

Търговско дело

829 / 2022

Л. Д. Н., М. . К.

КЪТ ЕНД КО ЕООД

Десислава Георгиева Жекова

26.05.2023 09:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

3

Търговско дело

734 / 2022

ДОСЕВ ИМПЕКС ЕООД

ББ БИЛДИНГ ЕООД

Десислава Георгиева Жекова

26.05.2023 09:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

4

Гражданско дело

424 / 2023

П. С. Д.

Д. П. Т.

Геновева Илиева

26.05.2023 09:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

5

Наказателно дело от общ характер

452 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна, В. Д. Т.

Б. П. Т.

Яна Панева

26.05.2023 09:30

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

6

Гражданско дело

687 / 2022

Д. Д. Г.

Ц. Г. Г.

Геновева Илиева

26.05.2023 10:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

7

Въззивно частно наказателно дело

638 / 2023

Г. Н. М., В. Х. К.

 

Ерна Якова-Павлова

26.05.2023 10:00

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

8

Търговско дело

644 / 2022

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 - ДЕВНЯ ЕООД

К. В. Д.

Десислава Георгиева Жекова

26.05.2023 10:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

9

Гражданско дело

1043 / 2023

Д. К. Д., И. Т. И., И. З. К.

 

Геновева Илиева

26.05.2023 10:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

10

Гражданско дело

2640 / 2018

КПКОНПИ

Г. Н. Т., Б. В. А.

ГЕНОВЕВА ПЛАМЕНОВА ИЛИЕВА

26.05.2023 11:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

11

Търговско дело

259 / 2022

Я. И. Г.

БОР ЕООД

Десислава Георгиева Жекова

26.05.2023 11:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

12

Частно наказателно дело

667 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна, А. Д. И.

К. Х. Й.

Ерна Якова-Павлова

26.05.2023 11:00

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

13

Частно наказателно дело

670 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна, А. Д. И.

М. Г. П.

Ерна Якова-Павлова

26.05.2023 11:15

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

14

Частно наказателно дело

669 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна, А. Д. И.

С. И. С.

Ерна Якова-Павлова

26.05.2023 11:30

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

15

Частно наказателно дело

668 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна, М. В. Т., М. В. Г.

Д. Н. И.

Ерна Якова-Павлова

26.05.2023 11:45

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

16

Гражданско дело

716 / 2023

М. К. Я.

 

Нейко Симеонов Димитров

26.05.2023 13:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

17

Търговско дело

1079 / 2020

МАРК ТРАНС ЕООД

Nationale-Nederlanden - NN

Елина Пламенова Карагьозова

26.05.2023 14:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

18

Гражданско дело

92 / 2023

М. Р. С., М. В. В.

С. П. В., А. С. Ф., А. С. В.

Нейко Симеонов Димитров

26.05.2023 14:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

19

Гражданско дело

1350 / 2022

Р. Д. Я., ЕТ ОРИОН-ВЕСЕЛА НИКОЛОВА, И. В. К.

РОСА ФЕРОСА ЕООД

Нейко Симеонов Димитров

26.05.2023 14:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

20

Търговско дело

373 / 2022

Е. И. Н., З. И. Н.

НОВОТЕХ-95 ООД

Елина Пламенова Карагьозова

26.05.2023 15:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

21

Гражданско дело

2104 / 2022

Н. Д. И., И. К. И.

И. И. Д., Я. Д. М., Найс Билд ЕООД

Нейко Симеонов Димитров

26.05.2023 15:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

22

Наказателно дело от общ характер

364 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна, Ж. Е. Е., Н. Н. Г., Н. С. Г., В. С. Г.

В. В. К.

Петър Митев

29.05.2023 09:00

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

23

Въззивно гражданско дело

838 / 2023

Д. Й. С., С. С. З.

Д. Ж. А., Б. Ж. А., Е. И. К.

Мирела Огнянова Кацарска

29.05.2023 09:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

24

Въззивно гражданско дело

850 / 2023

С. И. Д., Ю. Г. Д.

П. Р. С., Р. С. И.

Мирела Огнянова Кацарска

29.05.2023 09:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

25

Въззивно гражданско дело

741 / 2023

Прокуратура на Република България

Н. В. В.

Красимир Тодоров Василев

29.05.2023 09:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

26

Въззивно гражданско дело

805 / 2023

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

ИНВЕСТ БИЛД - ВАРНА ЕООД

Красимир Тодоров Василев

29.05.2023 09:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

27

Въззивно гражданско дело

819 / 2023

М. Г. Г.

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Красимир Тодоров Василев

29.05.2023 09:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

28

Наказателно дело от общ характер

419 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна, И. К. Б.

Р. М. Ж., Н. Г. М., М. П. А.

Асен Владимиров Попов

29.05.2023 09:30

 

29

Въззивно гражданско дело

851 / 2023

В. Б. Н.

П. М. С.

Светла Величкова Пенева

29.05.2023 09:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

30

Въззивно гражданско дело

422 / 2023

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Д. Б. П., Е. Б. П.

Светла Величкова Пенева

29.05.2023 10:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

31

Търговско дело

792 / 2022

М. А. И.

Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве АД

Ралица Цанкова Райкова

29.05.2023 10:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

32

Въззивно гражданско дело

740 / 2023

П. А. А.

С. . К.

Светла Величкова Пенева

29.05.2023 10:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

33

Въззивно гражданско дело

531 / 2023

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Р. Д. Д.

Светла Величкова Пенева

29.05.2023 10:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

34

Търговско дело

622 / 2022

Б. Ж. К.

Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве АД

Ралица Цанкова Райкова

29.05.2023 10:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

35

Търговско дело

709 / 2021

Ю. Р. Х.

Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве АД

Ралица Цанкова Райкова

29.05.2023 10:15

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

36

Въззивно гражданско дело

1042 / 2023

В. П. Д.

И. С. Д.

Невин Реджебова Шакирова

29.05.2023 11:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

37

Въззивно гражданско дело

690 / 2023

Г. И. М.

К. В. К., Д. Б. К., Т. П. Д.

Мая Недкова

29.05.2023 13:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

38

Въззивно гражданско дело

722 / 2023

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

А. А. М.

Мая Недкова

29.05.2023 13:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

39

Въззивно гражданско дело

687 / 2023

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

АГЛИКА АД

Мая Недкова

29.05.2023 13:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

40

Наказателно дело от общ характер

1406 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна, П. Д. М.

С. Д. И., В. К. П.

Асен Владимиров Попов

29.05.2023 13:30

№ 002 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, сутерен

41

Въззивно гражданско дело

505 / 2023

Х. Н. М.

Р. С. Р., Д. Н. В.

Златина Иванова Кавърджикова

29.05.2023 14:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

42

Въззивно гражданско дело

712 / 2023

П. А. И., К. А. Г., ТЕЦ ВАРНА ЕАД

П. Г. А., Н. Г. А., Г. Г. Г., С. И. А.

Константин Димитров Иванов

29.05.2023 14:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

43

Въззивно гражданско дело

968 / 2023

Н. П. П.

Прокуратура на Република България

Златина Иванова Кавърджикова

29.05.2023 14:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

44

Въззивно гражданско дело

613 / 2023

З. М. В.

А. М. К.

Златина Иванова Кавърджикова

29.05.2023 14:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

45

Въззивно гражданско дело

954 / 2023

С. В. С.

Г. К. К.

Златина Иванова Кавърджикова

29.05.2023 14:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

46

Наказателно дело от общ характер

562 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна, З. А. З.

П. А. П.

Румяна Петрова Петрова

30.05.2023 09:00

№ 002 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, сутерен

47

Частно наказателно дело

549 / 2023

Пробационна служба - Варна

Н. Д. Г.

Светла Василева Даскалова

30.05.2023 09:00

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

48

Наказателно дело от общ характер

1450 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна, Г. Н. М., М. . К., С. . Х.

М. . Ш.

Светла Василева Даскалова

30.05.2023 09:30

№ 109 Наказателно отделение

49

Търговско дело

2084 / 2019

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД ДОБРИЧ

ТРЕЙДФАРМА ЕООД

ЦВЕТА ПАВЛОВА ПАВЛОВА

30.05.2023 10:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

50

Търговско дело

4 / 2023

З. Д. Г.

МАЙ МАРКЕТ АД

Цвета Павлова

30.05.2023 10:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

51

Търговско дело

152 / 2022

С. Г. С., Б. П. М.

СТЕТАС 77 ООД

Цвета Павлова

30.05.2023 11:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

52

Търговско дело

505 / 2022

ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЕАД

Управление на сгради и проекти ЕООД

Цвета Павлова

30.05.2023 11:45

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

53

Търговско дело

620 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна

ОБЩИНСКА АПТЕКА - ЗДРАВЕ ЕООД

Галина Чавдарова

30.05.2023 13:15

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

54

Търговско дело

772 / 2021

Ц. Д. П.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД

Галина Чавдарова

30.05.2023 13:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

55

Въззивно гражданско дело

584 / 2023

В. А. С., В. М. С.

ОБЩИНА ВАРНА

Деспина Георгиева Георгиева

30.05.2023 14:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

56

Въззивно гражданско дело

604 / 2023

Б. Н. З.

П. П. Б., Х. Д. Ц.

Ивелина Владова

30.05.2023 14:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

57

Въззивно гражданско дело

804 / 2023

Ж. С. В., А. Д. В.

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ ЕАД

Ивелина Владова

30.05.2023 14:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

58

Въззивно гражданско дело

565 / 2023

И. С. И., А. А. И.

Г. Б. А.

Деспина Георгиева Георгиева

30.05.2023 14:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

59

Въззивно гражданско дело

527 / 2023

ЕТ ДОМ - ИГНАТ РАДЕНКОВ, НОВО ФИНАНС ООД

ТД НА НАП ВАРНА (0000000300 ), ОБЩИНА ВАРНА

Деспина Георгиева Георгиева

30.05.2023 14:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

60

Въззивно гражданско дело

2391 / 2022

Р. Л. Д.

К. Г. Д.

Златина Иванова Кавърджикова

30.05.2023 15:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

61

Въззивно гражданско дело

2274 / 2022

Г. И. И., М. Г. И.

М. Н. Д., Д. Г. В., Н. Н. А., В. Ж. С., В. Ж. Г., З. Г. Г., М. Г. Г., Н. Г. Г.

Златина Иванова Кавърджикова

30.05.2023 15:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

62

Наказателно дело от общ характер

564 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна, З. А. З., Н. Ю. Ю., Б. И. Р., К. М. И., Г. М. И., Т. М. И.

К. Х. П.

Петър Митев

31.05.2023 09:00

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

63

Наказателно дело от общ характер

109 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна, Ж. Е. Е.

А. П. Т.

Станчо Радев Савов

31.05.2023 09:30

№ 002 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, сутерен

64

Въззивно гражданско дело

2318 / 2022

АУРА ТРЕЙДИНГ ЕООД

ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА

Пламен Атанасов Атанасов

31.05.2023 09:45

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

65

Търговско дело

463 / 2022

ОНТАРИО БГ ЕООД

Кооперация ПРОИЗВОДСТВЕНА ПОТРЕБИТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "СРАЦИМИР"

Цветелина Георгиева Хекимова

31.05.2023 10:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

66

Търговско дело

425 / 2014

ЮНИОНБАНК ЕАД /ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД/, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, С.Г.ГРУП ЕАД

МАНАУС-КОМЕРС ООД / В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ХЕКИМОВА

31.05.2023 10:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

67

Търговско дело

716 / 2022

ЕВРО ФУУД ЕНД ФРУТ ЕООД

 

Цветелина Георгиева Хекимова

31.05.2023 10:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

68

Търговско дело

257 / 2022

И. Г. Г., Р. И. Г., Я. И. Г.

БОР ЕООД

Цветелина Георгиева Хекимова

31.05.2023 11:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

69

Търговско дело

625 / 2022

Й. В. Й.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД

Цветелина Георгиева Хекимова

31.05.2023 11:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

70

Въззивно гражданско дело

498 / 2023

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД

А. С. А.

Тони Кръстев

31.05.2023 13:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

71

Въззивно гражданско дело

746 / 2023

М. И. П.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД

Десислава Георгиева Жекова

31.05.2023 13:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

72

Гражданско дело

1041 / 2022

П. Д. Х.

Д. В. И.

Атанас Василев Славов

31.05.2023 13:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

73

Въззивно гражданско дело

786 / 2023

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

М. Ц. Л.

Тони Кръстев

31.05.2023 13:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

74

Въззивно гражданско дело

812 / 2023

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД

ДУКАТО 78 ЕООД

Тони Кръстев

31.05.2023 13:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

75

Въззивно гражданско дело

811 / 2023

Т. Т. Г.

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Десислава Георгиева Жекова

31.05.2023 13:30

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

76

Гражданско дело

476 / 2023

Х. Р. Ч., К. Ж. Р.

А. С. А., Д. Х. Ч.

Атанас Василев Славов

31.05.2023 13:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

77

Гражданско дело

97 / 2017

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

М. . М., Д. Д. М., Р. . М., ДОНМАРЕ ООД

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

31.05.2023 14:00

 

78

Въззивно гражданско дело

573 / 2023

Т. А. В.

ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД, ФАЙНЕНШЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Тони Кръстев

31.05.2023 14:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

79

Частно наказателно дело

477 / 2023

Затвор - Варна

С. А. П.

Деян Иванов Денев

31.05.2023 14:00

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

80

Въззивно гражданско дело

922 / 2023

Ц. Д. Д.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

Десислава Георгиева Жекова

31.05.2023 14:00

№ 105 Търговско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

81

Частно наказателно дело

573 / 2023

Затвор - Варна

А. С. А.

Яна Панева

31.05.2023 14:15

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

82

Гражданско дело

3170 / 2020

УниКредит Булбанк АД

С. К. Н., К. С. Н., Н. С. Н.

Атанас Василев Славов

31.05.2023 14:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

83

Частно наказателно дело

627 / 2023

Затвор - Варна

С. И. С.

Иваничка Димитрова Славкова

31.05.2023 14:30

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

84

Частно наказателно дело

626 / 2023

Затвор - Варна

К. С. К.

Стоян Константинов Попов

31.05.2023 14:45

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

85

Гражданско дело

2140 / 2019

СТАРА СОКС ЕООД

С. К. Н., К. С. Н., Н. С. Н.

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

31.05.2023 15:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

86

Гражданско дело

190 / 2022

Я. Ж. П.

ОБЩИНА ВАРНА

Атанас Василев Славов

31.05.2023 16:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

87

Гражданско дело

267 / 2022

М. Л. Ж., В. М. Т., П. Т. Т.

И. Й. М.

Михаил Михайлов

01.06.2023 09:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

88

Гражданско дело

1328 / 2022

ХОЛИДЕЙ ИНВЕСТ ЕООД

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Михаил Михайлов

01.06.2023 09:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

89

Наказателно дело от общ характер

672 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна

Ж. Р. И., П. С. М.

Деян Иванов Денев

01.06.2023 09:30

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

90

Наказателно дело от общ характер

1541 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна, С. И. С., Д. Д. Р., Е. Н. Р., Д. Е. Н.

Я. Д. С., М. Й. М., И. К. К.

Деян Иванов Денев

01.06.2023 10:00

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

91

Гражданско дело

2575 / 2021

И. Г. С., А. Ч. Н.

Р. И. Б., Х. Й. С.

Михаил Михайлов

01.06.2023 10:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

92

Гражданско дело

1892 / 2022

Я. Х. М.

ФОР БИЛД ООД, ИВАНОВИ ГРУП ВАРНА ООД

Михаил Михайлов

01.06.2023 10:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

93

Наказателно дело от общ характер

540 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна

И. Р. Р.

Трайчо Георгиев Атанасов

01.06.2023 10:30

№ 002 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, сутерен

94

Гражданско дело

1296 / 2019

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО, М. А. А.

Г. Н. Ч., Г. Д. Ч.

МИХАИЛ ПЕТКОВ МИХАЙЛОВ

01.06.2023 11:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

95

Гражданско дело

501 / 2018

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

С. А. Г., Д. С. Г., С. С. А., Д. С. А.

МИХАИЛ ПЕТКОВ МИХАЙЛОВ

01.06.2023 11:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

96

Частно наказателно дело

663 / 2023

Министерство на правосъдието Австрия

 

Румяна Петрова Петрова

01.06.2023 11:30

№ 002 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, сутерен

97

Гражданско дело

1820 / 2021

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

М. Г. Т.

Деница Славова

01.06.2023 13:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

98

Гражданско дело

880 / 2022

Д. И. И., Р. Б. Л., Н. В. В., Д. В. К., С. Н. Н.

А. П. К.

Геновева Илиева

02.06.2023 08:45

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

99

Гражданско дело

288 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна

Г. Й. Г.

Геновева Илиева

02.06.2023 09:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

100

Гражданско дело

2509 / 2022

Н. В. В., Н. Х. Н.

Х. Н. Н.

Геновева Илиева

02.06.2023 09:30

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

101

Гражданско дело

2282 / 2022

Й. И. Н., Е. К. В., М. Д. Д.

ОП " ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА", ОБЩИНА ВАРНА

Геновева Илиева

02.06.2023 10:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

102

Наказателно дело от общ характер

100 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна, А. Х. К., М. В. Т.

Х. К. С.

Яна Панева

02.06.2023 10:00

№ 002 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, сутерен

103

Гражданско дело

675 / 2023

Д. Ж. М., В. И. Т.

Д. Д. М.

Михаил Михайлов

02.06.2023 10:00

 

104

Гражданско дело

850 / 2020

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

М. М. А.

ГЕНОВЕВА ПЛАМЕНОВА ИЛИЕВА

02.06.2023 11:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

105

Наказателно дело от общ характер

1031 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна, С. И. С.

Т. Д. Г.

Деян Иванов Денев

02.06.2023 11:00

№ 109 Наказателно отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

106

Гражданско дело

97 / 2023

В. Г. Я.

С. А. С., Д. Д. С.

Геновева Илиева

02.06.2023 11:00

№ 103 Гражданско отделение гр.Варна, пл. Независимост № 2, ет.1

 

 

 

    Съдът си запазва правото да прави промени в графика.