Насрочени дела
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

 

 СПРАВКА ЗА НАСРОЧЕНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА ОТ 27.01.2023 Г. ДО 03.02.2023 Г.   

 

Вид дело

Номер / година

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик

Насрочване на делото

Зала

1

НОХД

13 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна, Р. М. Г.

Т. И. В., СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ВАРНА ЕАД

Трайчо Георгиев Атанасов

27.01.2023 09:00

№ 109 Наказателно отделение

2

Гражданско дело

2456 / 2022

И. Н. Д.

 

Геновева Илиева

27.01.2023 09:00

№ 103 Гражданско отделение

3

НОХД

759 / 2019

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

С. В. М.

АСЕН ВЛАДИМИРОВ ПОПОВ

27.01.2023 09:30

 

4

Гражданско дело

3084 / 2021

КЕЙРОС ЕООД

ФЕНИКС - ЗПЗ ООД

Геновева Илиева

27.01.2023 09:30

№ 103 Гражданско отделение

5

Търговско дело

203 / 2022

ТОВЕСТРОЙ ООД

Н. С. Ч., Ц. С. Г., К. Л. С., Я. Д. Н., Х. В. Д., Е. Е. И., Н. Ц. П., П. П. П., С. П. П., Д. П. П.

Тони Кръстев

27.01.2023 09:30

№ 105 Търговско отделение

6

Гражданско дело

1686 / 2022

И. В. Г.

Т. Д. И.

Геновева Илиева

27.01.2023 10:00

№ 103 Гражданско отделение

7

Търговско дело

731 / 2021

Г. П. С.

ТОРОВЕ БГ ЕООД, ИВ-ЯН ООД

Тони Кръстев

27.01.2023 10:00

№ 105 Търговско отделение

8

ВЧНД

100 / 2023

М. В. С., Д. П. Д.

 

Яна Панева

27.01.2023 10:00

№ 003 Зала за разпити

9

Търговско дело

11 / 2022

П. А. М.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД

Тони Кръстев

27.01.2023 10:30

№ 105 Търговско отделение

10

Гражданско дело

1004 / 2022

Д. Г. С.

ОБЩИНА ВАРНА

Геновева Илиева

27.01.2023 10:30

№ 103 Гражданско отделение

11

НОХД

78 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна, М. В. С., С. И. С.

Б. Р. М.

Асен Владимиров Попов

27.01.2023 10:30

№ 002 Наказателно отделение

12

Гражданско дело

481 / 2017

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

М. Б. П., З. А. П., Т. К. К., А. Х. К., ТЕРА 4 ЕООД

ИВЕЛИНА ЗЛАТКОВА ВЛАДОВА

27.01.2023 11:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

13

Гражданско дело

2284 / 2020

КПКОНПИ

М. С. З., К. П. П.

Геновева Илиева

27.01.2023 11:00

№ 103 Гражданско отделение

14

Търговско дело

767 / 2022

ПАЛМА ПАРК ЕООД, М. В. П.

 

Радостин Георгиев Петров

27.01.2023 13:25

№ 105 Търговско отделение

15

Търговско дело

179 / 2022

ЕВРОПА-ВН ООД, ФАНТАСТИКО ГРУП ООД

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД

Радостин Георгиев Петров

27.01.2023 13:30

№ 105 Търговско отделение

16

Гражданско дело

2430 / 2022

М. С. А.

И. А. А.

Нейко Симеонов Димитров

27.01.2023 13:30

№ 103 Гражданско отделение

17

Гражданско дело

2271 / 2022

В. В. Д., М. В. Г., Д. К. Д., Р. Г. М.

 

Нейко Симеонов Димитров

27.01.2023 13:30

№ 103 Гражданско отделение

18

Търговско дело

300 / 2022

Банка ДСК АД

М. Т. А.

Радостин Георгиев Петров

27.01.2023 13:45

№ 105 Търговско отделение

19

Търговско дело

471 / 2022

Д. В. С.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

Радостин Георгиев Петров

27.01.2023 14:00

№ 105 Търговско отделение

20

Гражданско дело

1018 / 2021

САНО БЪЛГАРИЯ АД, Ц. В. М.

ПАРТНЕРС КОНСУЛТ ЕООД, ЕЛМОН ГРУП ООД

Нейко Симеонов Димитров

27.01.2023 14:00

№ 103 Гражданско отделение

21

Гражданско дело

1588 / 2022

М. Т. Х.

П. Д. М.

Нейко Симеонов Димитров

27.01.2023 14:00

№ 103 Гражданско отделение

22

Гражданско дело

477 / 2020

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

Ж. Я. В.

НЕЙКО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

27.01.2023 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

23

Гражданско дело

3774 / 2020

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

Д. Й. К., П. А. Л., А. Д. К., МИ КОСТА ЕООД, МИ КОСТА ИНВЕСТ ЕООД, КВАНТИ - К ЕООД

Нейко Симеонов Димитров

27.01.2023 15:00

№ 103 Гражданско отделение

24

Гражданско дело

2430 / 2021

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

Н. Г. Й.

Нейко Симеонов Димитров

27.01.2023 15:00

№ 103 Гражданско отделение

25

Гражданско дело

2173 / 2022

Д. Г. Н.

М. В. М.

Нейко Симеонов Димитров

27.01.2023 15:30

№ 103 Гражданско отделение

26

Въззивно гражданско дело

2537 / 2022

Х. Я. Г.

Я. Г. Г.

Светла Величкова Пенева

30.01.2023 09:00

№ 103 Гражданско отделение

27

Въззивно гражданско дело

2296 / 2022

Ц. С. С.

ОБЩИНА ВАРНА

Светла Величкова Пенева

30.01.2023 09:30

№ 103 Гражданско отделение

28

НОХД

197 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна, Г. Н. М.

Т. И. Д.

Яна Панева

30.01.2023 09:30

№ 109 Наказателно отделение

29

Въззивно гражданско дело

2555 / 2022

Ц. И. Ж.

И. Д. К., Д. С. К., П. С. К., Б. А. Д.

Красимир Тодоров Василев

30.01.2023 09:30

№ 103 Гражданско отделение

30

Въззивно гражданско дело

2565 / 2022

Д. Й. Й.

И. Й. П., П. Х. П.

Мирела Огнянова Кацарска

30.01.2023 09:30

№ 103 Гражданско отделение

31

Въззивно гражданско дело

2536 / 2022

С. П. Д.

М. Д. П.

Мирела Огнянова Кацарска

30.01.2023 09:30

 

32

Въззивно гражданско дело

500 / 2022

Е. С. П., С. В. П.

Д. Т. С., ЕТ ДИОНИСИЙ - ЕМИЛ ДИМИТРОВ

Светла Величкова Пенева

30.01.2023 10:00

№ 103 Гражданско отделение

33

Въззивно гражданско дело

1034 / 2022

С. В. С., М. В. М.

Ж. С. С.

Светла Величкова Пенева

30.01.2023 10:00

№ 103 Гражданско отделение

34

Търговско дело

110 / 2022

МД 33 ЕООД

ЕМ ДЖИ ЕЙ ИНВЕСТМЪНТС ООД

Диана Колева Стоянова

30.01.2023 10:00

№ 105 Търговско отделение

35

ЧНД

1483 / 2022

Пробационна служба - Варна

Й. И. Т.

Трайчо Георгиев Атанасов

30.01.2023 10:30

№ 002 Наказателно отделение

36

ЧНД

81 / 2023

Министерство на правосъдието Австрия

 

Светлозар Георгиев Георгиев

30.01.2023 13:00

№ 002 Наказателно отделение

37

Въззивно гражданско дело

2374 / 2022

П. С. В., Д. С. П.

Ж. Г. Д., Ж. Б. Ч.

Константин Димитров Иванов

30.01.2023 13:30

№ 103 Гражданско отделение

38

Въззивно гражданско дело

2460 / 2022

В. Б. И.

Д. З. П.

Ивелина Владова

30.01.2023 13:30

№ 103 Гражданско отделение

39

Въззивно гражданско дело

2433 / 2022

Кооперация ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ЗАРЯ"

М. И. Ж.

Константин Димитров Иванов

30.01.2023 13:30

№ 103 Гражданско отделение

40

Въззивно гражданско дело

1661 / 2022

П. Е. Д.

А. Н. Д.

Мая Недкова

30.01.2023 14:00

№ 103 Гражданско отделение

41

Въззивно гражданско дело

2278 / 2022

К. Р. К., Д. Ж. К.

М. В. А.

Ивелина Владова

30.01.2023 14:00

№ 103 Гражданско отделение

42

Въззивно гражданско дело

1943 / 2022

БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД

И. А. Ю.

Константин Димитров Иванов

30.01.2023 14:30

№ 103 Гражданско отделение

43

Въззивно гражданско дело

2032 / 2022

Е. З. М.

ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД

Мая Недкова

30.01.2023 14:30

№ 103 Гражданско отделение

44

НОХД

197 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна, Г. Н. М.

Т. И. Д.

Яна Панева

31.01.2023 09:30

№ 109 Наказателно отделение

45

Търговско дело

383 / 2022

ПЛАМГЛАС ХОЛДИНГ ГМБХ

БУЛ - ИТ ГЛАС ООД

Диана Колева Стоянова

31.01.2023 09:30

№ 105 Търговско отделение

46

ЧНД

93 / 2023

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НИДЕРЛАНДИЯ

 

Асен Владимиров Попов

31.01.2023 09:30

№ 002 Наказателно отделение

47

Търговско дело

873 / 2021

П. Ж. А., М. Ж. А.

ИЗИ КЛУБ ООД

Диана Колева Стоянова

31.01.2023 10:00

№ 105 Търговско отделение

48

Въззивно гражданско дело

67 / 2023

ОБРЕДИ ЕООД

М. Г. Р.

Николай Свиленов Стоянов

31.01.2023 10:00

№ 103 Гражданско отделение

49

ЧНД

95 / 2023

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЕРМАНИЯ, Окръжна прокуратура - Варна

 

Деян Иванов Денев

31.01.2023 10:00

№ 002 Наказателно отделение

50

Въззивно гражданско дело

143 / 2023

Ж. В. Й., И. И. И., К. С. С.

И. П. И.

Николай Свиленов Стоянов

31.01.2023 10:15

№ 103 Гражданско отделение

51

Търговско дело

258 / 2022

Р. И. Г.

БОР ЕООД

Диана Колева Стоянова

31.01.2023 10:30

№ 105 Търговско отделение

52

ЧНД

101 / 2023

Окръжна прокуратура - Варна

Н. Л. С.

Деян Иванов Денев

31.01.2023 10:30

№ 002 Наказателно отделение

53

Гражданско дело

190 / 2022

Я. Ж. П.

ОБЩИНА ВАРНА

Атанас Василев Славов

31.01.2023 11:00

 

54

ЧНД

94 / 2023

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НИДЕРЛАНДИЯ

 

Трайчо Георгиев Атанасов

31.01.2023 11:00

№ 002 Наказателно отделение

55

Търговско дело

721 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна

КС - 2.0 ЕООД

Галина Чавдарова

31.01.2023 13:15

№ 105 Търговско отделение

56

Търговско дело

649 / 2022

М. М. И.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД

Галина Чавдарова

31.01.2023 13:30

№ 105 Търговско отделение

57

Търговско дело

414 / 2022

А. Х. П.

ЗД "БУЛ ИНС" АД

Галина Чавдарова

31.01.2023 14:00

№ 105 Търговско отделение

58

Търговско дело

772 / 2021

Ц. Д. П.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД

Галина Чавдарова

31.01.2023 14:30

№ 105 Търговско отделение

59

Търговско дело

30 / 2022

А. Л. А., Н. А. Г.

НУР ПИЛЕ ЕООД, КАТАР МЕНИДЖМЪНТ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД

Галина Чавдарова

31.01.2023 15:00

№ 105 Търговско отделение

60

НОХД

13 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна, Р. М. Г.

Т. И. В., СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ВАРНА ЕАД

Трайчо Георгиев Атанасов

01.02.2023 09:00

№ 109 Наказателно отделение

61

НОХД

100 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна, А. Х. К.

Х. К. С.

Марин Цвятков Атанасов

01.02.2023 09:00

№ 109 Наказателно отделение

62

ЧНД

1537 / 2022

Министерство на правосъдието Словакия, Софийски градски съд

 

Деян Иванов Денев

01.02.2023 10:00

№ 109 Наказателно отделение

63

НОХД

1031 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна, С. И. С.

Т. Д. Г.

Деян Иванов Денев

01.02.2023 10:30

№ 109 Наказателно отделение

64

Гражданско дело

1882 / 2022

К. Й. В.

Й. Г. Х.

Атанас Василев Славов

01.02.2023 13:30

№ 103 Гражданско отделение

65

Гражданско дело

105 / 2023

Г. К. М.

 

Атанас Василев Славов

01.02.2023 13:30

№ 103 Гражданско отделение

66

Гражданско дело

2387 / 2022

И. Н. М.

Н. И. Н.

Атанас Василев Славов

01.02.2023 13:45

№ 103 Гражданско отделение

67

Гражданско дело

762 / 2022

УниКредит Лизинг ЕАД

Я. К. Н.

Атанас Василев Славов

01.02.2023 14:00

№ 103 Гражданско отделение

68

Гражданско дело

1173 / 2022

И. Д. И., О. А. И., Д. И. Д.

М. Г. Б., Й. Б. Б.

Атанас Василев Славов

01.02.2023 14:30

№ 103 Гражданско отделение

69

Гражданско дело

1041 / 2022

П. Д. Х.

Д. В. И.

Атанас Василев Славов

01.02.2023 15:00

№ 103 Гражданско отделение

70

Гражданско дело

2372 / 2022

П. С. И., И. А. И.

Р. И. И.

Атанас Василев Славов

01.02.2023 16:00

№ 103 Гражданско отделение

71

НОХД

1258 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна, Д. Р. Н.

М. Н. К.

Иваничка Димитрова Славкова

02.02.2023 09:30

№ 109 Наказателно отделение

72

Гражданско дело

1683 / 2022

К. М. К., С. Н. Д.

С. Д. С.

Михаил Михайлов

02.02.2023 09:40

№ 103 Гражданско отделение

73

Гражданско дело

1505 / 2021

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО, К. П. К.

Л. Д. М.

Михаил Михайлов

02.02.2023 10:00

№ 103 Гражданско отделение

74

Гражданско дело

1877 / 2019

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

С. Д. С., ФОРС 98 ЕООД

НИКОЛАЙ СВИЛЕНОВ СТОЯНОВ

02.02.2023 10:15

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

75

Гражданско дело

1877 / 2019

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

С. Д. С., ФОРС 98 ЕООД

НИКОЛАЙ СВИЛЕНОВ СТОЯНОВ

02.02.2023 10:20

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

76

Гражданско дело

2226 / 2020

КПКОНПИ

Ц. И. С.

Михаил Михайлов

02.02.2023 10:40

№ 103 Гражданско отделение

77

Гражданско дело

795 / 2021

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО, В. П. М., К. Х. М.

К. М. М., КРИТИЕ ООД

Михаил Михайлов

02.02.2023 11:00

№ 103 Гражданско отделение

78

Гражданско дело

2575 / 2021

И. Г. С., А. Ч. Н.

Р. И. Б., Х. Й. С.

Михаил Михайлов

02.02.2023 11:30

№ 103 Гражданско отделение

79

Гражданско дело

2573 / 2021

С. Г. П.

К. . Ф.

Деница Славова

02.02.2023 13:30

№ 103 Гражданско отделение

80

НОХД

1420 / 2022

Окръжна прокуратура - Варна, П. . М.

Р. Н. Б.

Румяна Петрова Петрова

02.02.2023 13:30

№ 002 Наказателно отделение

81

Гражданско дело

1501 / 2022

А. П. П.

П. А. П., Т. З. П., А. А. П.

Деница Славова

02.02.2023 15:00

№ 103 Гражданско отделение

82

Гражданско дело

588 / 2021

В. О. М.

Ю. Х. Б.

Деница Славова

02.02.2023 16:00

№ 103 Гражданско отделение

83

НОХД

622 / 2020

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Х. Г. Г., К. Р. К.

ПЕТЪР МИТЕВ

03.02.2023 09:30

НЗ - 2

84

Търговско дело

284 / 2022

БУЛГАРГАЗ ЕАД

ТЕЦ ВАРНА ЕАД

Десислава Георгиева Жекова

03.02.2023 10:00

№ 105 Търговско отделение

85

Гражданско дело

136 / 2022

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

К. И. Г., Ж. С. Г., И. К. Г.

Геновева Илиева

03.02.2023 10:00

№ 103 Гражданско отделение

86

Гражданско дело

967 / 2019

М. С. Х.

П. Д. Я.

ИВЕЛИНА ЗЛАТКОВА ВЛАДОВА

03.02.2023 10:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

87

Търговско дело

504 / 2022

Т. К. П.

ПЕНЕМАТ ООД

Десислава Георгиева Жекова

03.02.2023 10:30

№ 105 Търговско отделение

88

Търговско дело

787 / 2022

СОЛАР ЕНЕРДЖИ 1 ООД/ в ликвидация/, Е. . ..

 

Елина Пламенова Карагьозова

03.02.2023 13:15

№ 105 Търговско отделение

89

Търговско дело

1548 / 2019

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД, СУПЕРВАЙЗЕР ЕООД

ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЕАД

ЕЛИНА ПЛАМЕНОВА КАРАГЬОЗОВА

03.02.2023 13:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

90

Търговско дело

1161 / 2020

ВИКИ 2005 ЕООД

СИ-ТРАНС ЕООД

Елина Пламенова Карагьозова

03.02.2023 14:00

№ 105 Търговско отделение

91

Търговско дело

359 / 2021

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД, А. Н. Д., К. Х. М.

М. М. В., Д. А. В.

Елина Пламенова Карагьозова

03.02.2023 15:00

№ 105 Търговско отделение

  Съдът си запазва правото да прави промени в графика.