Насрочени дела
Окръжен съд Варна

Окръжен съд - Варна Справка за насрочени дела за периода от 02.03.2020 г. до 06.03.2020 г.             

 

 

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

НОХД No 25/2020, I състав

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Т.М.В.

Докладчик:
АСЕН В. ПОПОВ

2.3.2020 9:00 до 17:00, Зала НЗ - 2

2

НОХД No 43/2020, I състав

Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта

ВОП

Г.Я.Г.

Докладчик:
ТРАЙЧО Г. АТАНАСОВ

2.3.2020 13:00 до 17:00, Зала НЗ - 1

3

НОХД No 595/2019, I състав

Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

М.О.А.,
И.Г.Г.

Докладчик:
ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА

4.3.2020 9:00 до 12:00, Зала НЗ - 1

4

НОХД No 1426/2019, I състав

Квалифицирани състави на убийство

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

А.В.Г.

Докладчик:
СТАНЧО Р. САВОВ

4.3.2020 9:30 до 17:00, Зала НЗ - 2

5

Търговско дело No 1268/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Г.Д.К.

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД

Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА

4.3.2020 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

6

Търговско дело No 779/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Т.Х.Б.

ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА

4.3.2020 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

7

Търговско дело No 1530/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Р.Г.Т.,
В.Ц.Т.,
К.В.Т.,
Ю.Х.С.

ЗД БУЛ ИНС АД

Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА

4.3.2020 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

8

Търговско дело No 1481/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

М.И.Т.

ЗД БУЛ ИНС АД

Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА

4.3.2020 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

9

НОХД No 134/2020, I състав

Лишаване от живот при професионална непредпазливост

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Н.Д.В.,
Р.Ж.С.,
Т.Х.Й.

Докладчик:
КРАСИМИР Г. ГАЙДАРОВ

4.3.2020 13:00 до 15:30, Зала НЗ - 1

10

Търговско дело (В) No 2093/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

К.А.К.

Председател:
МАРИН Г. МАРИНОВ
Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

4.3.2020 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

11

Търговско дело (В) No 91/2020, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

А.Б.Р.

И.П.Н.

Председател:
ДИАНА Д. МИТЕВА
Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

4.3.2020 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

12

Търговско дело (В) No 140/2020, I състав

Искове по КЗ

ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Л.И.С.

Председател:
МАРИН Г. МАРИНОВ
Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

4.3.2020 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

13

Търговско дело (В) No 168/2020, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Д.С.А.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД

Председател и докладчик:
МАРИН Г. МАРИНОВ

4.3.2020 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

14

Търговско дело (В) No 153/2020, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Л.С.С.,
БАНКА ДСК ЕАД

 

Председател:
МАРИН Г. МАРИНОВ
Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

4.3.2020 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

15

Търговско дело (В) No 7/2020, I състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

М.И.Я.

Председател:
МАРИН Г. МАРИНОВ
Докладчик:
ФИЛИП С. РАДИНОВ

4.3.2020 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

16

Търговско дело (В) No 104/2020, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

А.Б.Р.

И.П.Н.

Председател:
МАРИН Г. МАРИНОВ
Докладчик:
ФИЛИП С. РАДИНОВ

4.3.2020 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

17

Търговско дело No 1536/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

И.Т.П.

ЗЕАД БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ЕАД

Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

5.3.2020 9:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

18

НОХД No 814/2019, I състав

Убийство по чл.115 НК

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Д.А.Х.

Докладчик:
ЯНА П. ДИМИТРОВА

5.3.2020 9:30 до 17:00, Зала НЗ - 1

19

ЧНД No 164/2020, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ГР. ВАРНА

В.С.И.,
ВОП

Докладчик:
АСЕН В. ПОПОВ

5.3.2020 9:30 до 10:30, Зала НЗ - 2

20

Търговско дело No 322/2017, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

УИНД СТРИЙМ ООД

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Докладчик:
ДАНИЕЛА Д. ТОМОВА

5.3.2020 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

21

Търговско дело No 958/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

БУЛЯРД КОРАБОСТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ АД

МЕДУЕЙ МАРИН ЛТД

Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

5.3.2020 13:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

22

Гражданско дело No 767/2019, IX състав

Искове по ЗОДОВ

Л.Р.П.

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА

5.3.2020 13:30

23

Търговско дело No 39/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

С.К.С.,
Г.К.С.

ЗД БУЛ ИНС АД

Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

5.3.2020 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

24

Гражданско дело No 116/2018, IX състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

И.С.В.

Н.Р.Б.,
Г.П.Б.,
В.И.Б.,
Х.М.М.,
К.Й.А.,
О.Л.Н.,
М.Г.Г.,
И.Л.В.,
Д.С.В.,
И.Н.,
МЕДИЛИНК-2001 ООД,
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ УЛ.БРЕГАЛНИЦА 28,
П.Ж.Я.

Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА

5.3.2020 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

25

Гражданско дело No 1973/2018, IX състав

Искове по ЗОДОВ

М.Л.Ж.

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА

5.3.2020 14:00

26

Гражданско дело No 1453/2019, IX състав

Искове по ЗОДОВ

К.А.К.

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА

5.3.2020 14:00

27

Търговско дело No 819/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ВАРНА КРЕДИТ ГРУП ООД

М.Н.П.

Докладчик:
СВЕТЛАНА Т. КИРЯКОВА

5.3.2020 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

28

Гражданско дело No 2082/2019, IX състав

Иск за отмяна на решение на общото събрание на сдружение

Д.Д.Д.

КЛУБ НА ГЪЛЪБОВЪДИТЕ НА СПОРТНИ ГЪЛЪБИ - ПОЛЕТ 1986 ВАРНА

Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА

5.3.2020 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

29

НОХД No 29/2020, I състав

Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Б.Т.О.

Докладчик:
ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА

6.3.2020 9:00 до 17:00, Зала НЗ - 1

30

Гражданско дело No 2177/2019, X състав

Запрещение

Д.В.П.

З.И.П.

Докладчик:
ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА

6.3.2020 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

31

Търговско дело No 1132/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

П.С.М.

ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

6.3.2020 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

32

Гражданско дело No 1958/2019, X състав

Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък

Б.И.К.

Р.И.Б.

Докладчик:
ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА

6.3.2020 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

33

Търговско дело No 74/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ИЛТЕКС ЕООД

ТОРОВЕ БГ ЕООД,
Я.Я.К.,
И.П.Р.,
ИВ И ЯН ООД,
ИВ - ЯН ООД

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

6.3.2020 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

34

Търговско дело No 830/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ТД НАП ГР. ВАРНА

КРАМЕР ЦЕНТЪР ЕООД,
КРАМЕР ГРУП АД

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

6.3.2020 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

35

Търговско дело No 1269/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ХАМЗА АЛМУТАУА ЕООД

Х.М.А.

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

6.3.2020 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

36

Гражданско дело No 1208/2019, X състав

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Р.Н.Ц.

Л.А.П.

Докладчик:
ИВЕЛИНА З. ВЛАДОВА

6.3.2020 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

37

Търговско дело No 886/2009, I състав

Производство по несъстоятелност

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД,
МАСТЪР ФИЙД ЕООД,
БРАТЯ АНГЕЛОВИ ООД,
ТЕХРА НАТУРЕЛА ООД,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ,
БИЗНЕСПАРК МАНОЛЕ ООД,
А.Д.Д.,
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ АД,
УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ ЕАД,
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД,
ЕВРОКОМПАКТ ЕООД,
АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

ПТИЦЕКЛАНИЦА АД/ В НЕСЪСТ./

Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

6.3.2020 11:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

38

Гражданско дело No 771/2018, XII състав

Вещни искове

ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК

ОБЩИНА ВАРНА

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

6.3.2020 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

39

Търговско дело No 1084/2019, I състав

Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН

КОНСОРЦИУМ ПБЕС ООД

АЦМ ЕООД,
САНО И ПИ СИ ЕООД/В НЕСЪСТ./

Докладчик:
РАДОСТИН Г. ПЕТРОВ

6.3.2020 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

40

Гражданско дело No 2612/2018, XII състав

Вещни искове

В.Т.Т.,
Н.Т.Т.

А.В.С.,
С.Н.В.

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

6.3.2020 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

41

Търговско дело No 1036/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

В.И.М.

ЗАД АРМЕЕЦ АД

Докладчик:
РАДОСТИН Г. ПЕТРОВ

6.3.2020 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

 

 

 

 Данните са предварителни. Възможни са промени!