Насрочени дела
Окръжен съд Варна

СПРАВКА ЗА НАСРОЧЕНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА ОТ 23.11.2020Г. ДО 27.11.2020Г.     

 

 

Вид дело

Номер / година

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик

Насрочване на делото

Зала

1

Въззивно гражданско дело

3103 / 2020

Главна дирекция " Гранична Полиция"

Т. А. Ш.

Светла Величкова Пенева

23.11.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

2

Въззивно гражданско дело

3097 / 2020

Главна дирекция " Гранична Полиция"

Е. Р. А.

Светла Величкова Пенева

23.11.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

3

Въззивно гражданско дело

3052 / 2020

Главна дирекция " Гранична Полиция"

К. С. Г.

Светла Величкова Пенева

23.11.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

4

Въззивно гражданско дело

3144 / 2020

ОДМВР - Варна

И. Ц. Ц.

Красимир Тодоров Василев

23.11.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

5

Въззивно гражданско дело

3161 / 2020

Главна дирекция " Гранична Полиция"

М. И. Т.

Невин Реджебова Шакирова

23.11.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

6

Въззивно гражданско дело

3225 / 2020

Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР

Д. Д. Т.

Красимир Тодоров Василев

23.11.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

7

Търговско дело

266 / 2020

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

ЯЗОН ООД

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА ПИСАРОВА

23.11.2020 09:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

8

НОХД

972 / 2018

ВОП

К. К. Ж., К. В. Ж., Т. Е. А.

ЯНА ПАНЕВА ДИМИТРОВА

23.11.2020 09:30

НЗ - 1

9

Въззивно гражданско дело

2972 / 2020

Д. С. Д.

Н. Д. Д.

Светла Величкова Пенева

23.11.2020 09:30

№ 103 Гражданско отделение

10

Въззивно гражданско дело

2982 / 2020

К. Т. К.

М. В. К.

Светла Величкова Пенева

23.11.2020 09:30

№ 103 Гражданско отделение

11

Въззивно гражданско дело

2838 / 2020

Н. К. Н., М. К. Н., В. Й. К.

ОРИОН ИНВЕСТМЪНТ ООД, Кооперация ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Красимир Тодоров Василев

23.11.2020 09:30

№ 103 Гражданско отделение

12

Въззивно гражданско дело

3121 / 2020

ОБЩИНА ВАРНА

Д. К. Р., И. Д. Р.

Невин Реджебова Шакирова

23.11.2020 09:30

№ 103 Гражданско отделение

13

Търговско дело

608 / 2020

И. Е. В.

ЗД БУЛ ИНС АД

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА ПИСАРОВА

23.11.2020 10:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

14

Въззивно гражданско дело

897 / 2020

В. Й. С.

М. Ю. С.

СВЕТЛА ВЕЛИЧКОВА ПЕНЕВА

23.11.2020 10:00

 

15

Търговско дело

951 / 2020

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД

Н. Й. С., СПИЙД АВТО ЕООД

Даниела Илиева Писарова

23.11.2020 10:00

№ 105 Търговско отделение

16

Въззивно гражданско дело

2511 / 2020

Д. П. К.

БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД

Невин Реджебова Шакирова

23.11.2020 10:00

№ 103 Гражданско отделение

17

Въззивно гражданско дело

1650 / 2020

СОФАВТО ООД, Соф.Ам.Лизинг ООД, В. Г. Б., В. Г. В., И. В. С., Г. М. С., С. Г. Б.

И. Щ. Ц., ОБЩИНА АКСАКОВО, ТД НА НАП ВАРНА (0000000300 ), ЕРА - 5 ООД

Невин Реджебова Шакирова

23.11.2020 10:00

№ 103 Гражданско отделение

18

Търговско дело

1001 / 2015

БАУМИКС-БГ АД, ЕОС МАТРИКС ЕООД

БУЛ КОЛ ЕООД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА ПИСАРОВА

23.11.2020 11:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

19

НОХД

1208 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна

К. П. П.

Красимир Георгиев Гайдаров

23.11.2020 11:00

№ 109 Наказателно отделение

20

Търговско дело

917 / 2020

ФОРУМ ТРАНС ООД

ГРАНЕКС ЕООД

Марин Георгиев Маринов

23.11.2020 14:00

№ 105 Търговско отделение

21

Въззивно гражданско дело

2406 / 2020

ОДМВР - Варна

И. Д. Д.

Светлана Кирилова Цанкова

24.11.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

22

Въззивно гражданско дело

2357 / 2020

Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП)

Г. К. К.

Светлана Кирилова Цанкова

24.11.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

23

Въззивно гражданско дело

2294 / 2020

Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП)

Х. Г. Х.

Юлия Русева Бажлекова

24.11.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

24

Въззивно гражданско дело

2347 / 2020

ГДПБЗН

Р. Д. Р.

Светлана Кирилова Цанкова

24.11.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

25

Въззивно гражданско дело

2301 / 2020

Прокуратура на Република България

М. К. П.

Юлия Русева Бажлекова

24.11.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

26

Въззивно гражданско дело

2546 / 2020

Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП)

С. Т. П.

Светлана Кирилова Цанкова

24.11.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

27

Въззивно гражданско дело

2807 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Х. С. Д.

Даниела Светозарова Христова

24.11.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

28

Въззивно гражданско дело

2858 / 2020

ОДМВР - Варна

М. С. М.

Даниела Светозарова Христова

24.11.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

29

НОХД

841 / 2019

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

А. Н. В.

ЯНА ПАНЕВА ДИМИТРОВА

24.11.2020 09:30

НЗ - 2

30

НОХД

121 / 2018

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА, ДСИ ПРИ РАЙОНЕН СЪД ВАРНА

А. Я. А.

СТОЯН КОНСТАНТИНОВ ПОПОВ

24.11.2020 09:30

НЗ - 1

31

Въззивно гражданско дело

2517 / 2020

ОДМВР - Варна

Д. И. Д.

Юлия Русева Бажлекова

24.11.2020 09:30

№ 103 Гражданско отделение

32

Въззивно гражданско дело

2509 / 2020

ГД ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ

С. Ч. Я.

Юлия Русева Бажлекова

24.11.2020 09:30

 

33

Въззивно гражданско дело

2562 / 2020

ОДМВР - Варна

Г. С. Т.

Светлана Кирилова Цанкова

24.11.2020 09:30

№ 103 Гражданско отделение

34

Въззивно гражданско дело

2419 / 2020

ГД ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ

В. Д. П.

Юлия Русева Бажлекова

24.11.2020 09:30

 

35

Въззивно гражданско дело

2470 / 2020

ОДМВР - Варна

Г. Н. С.

Юлия Русева Бажлекова

24.11.2020 09:30

№ 103 Гражданско отделение

36

Въззивно гражданско дело

2823 / 2020

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Б. С. Б.

Даниела Светозарова Христова

24.11.2020 09:30

№ 103 Гражданско отделение

37

Търговско дело

200 / 2020

БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ, И. Т. И.

П. С. С.

ЦВЕТА ПАВЛОВА ПАВЛОВА

24.11.2020 10:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

38

Въззивно гражданско дело

2604 / 2020

ОДМВР - Варна

И. Г. Х.

Светлана Кирилова Цанкова

24.11.2020 10:00

№ 103 Гражданско отделение

39

Въззивно гражданско дело

2465 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Г. К. Г.

Юлия Русева Бажлекова

24.11.2020 10:00

№ 103 Гражданско отделение

40

Въззивно гражданско дело

2612 / 2020

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

СЪНТРЪСТ ЕООД

Светлана Кирилова Цанкова

24.11.2020 10:00

№ 103 Гражданско отделение

41

Въззивно гражданско дело

2558 / 2020

М. Х. Щ.

Н. П. Г.

Даниела Светозарова Христова

24.11.2020 10:00

№ 103 Гражданско отделение

42

Търговско дело

1257 / 2019

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА

ДЕКОРСТОУН ЕООД, КОРЕКТ КОНТРОЛ 1 ООД

ЦВЕТА ПАВЛОВА ПАВЛОВА

24.11.2020 10:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

43

Въззивно гражданско дело

2636 / 2020

А. Н. Р., С. Н. Р.

М. П. К., В. П. К.

Юлия Русева Бажлекова

24.11.2020 10:30

 

44

Въззивно гражданско дело

2539 / 2020

В. И. Д.

И. Б. И.

Даниела Светозарова Христова

24.11.2020 10:30

№ 103 Гражданско отделение

45

Въззивно гражданско дело

2802 / 2020

К. С. Р.

Министерство на правосъдието, ГД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА

Даниела Светозарова Христова

24.11.2020 10:30

№ 103 Гражданско отделение

46

Въззивно гражданско дело

3201 / 2020

СОК КАМЧИЯ ЕАД, ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЮРИЙ ГАГАРИН” ЕООД

М. К. Ш.

Даниела Светозарова Христова

24.11.2020 10:30

№ 103 Гражданско отделение

47

Въззивно гражданско дело

2521 / 2020

Д. В. Д.

Р. В. Д.

Светлана Кирилова Цанкова

24.11.2020 10:30

№ 103 Гражданско отделение

48

Търговско дело

677 / 2019

ВЪРШЕЦ МИЛК ЕООД, Г. П. С.

МАНГЛЕ ИНВЕСТМЪНТ ООД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/, С. Е. Х.

ЦВЕТА ПАВЛОВА ПАВЛОВА

24.11.2020 11:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

49

Търговско дело

1132 / 2012

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД, И. Т. Б., АКБ АКТИВ АД, ПАРТНЪРС АКТИВ ЕООД, НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ПОЛИМЕРИ АД /В НЕСЪСТ/

ЦВЕТА ПАВЛОВА ПАВЛОВА

24.11.2020 11:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

50

НОХД

777 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна, Д. В. К.

А. . М.

Красимир Георгиев Гайдаров

24.11.2020 13:00

№ 109 Наказателно отделение

51

Въззивно гражданско дело

2135 / 2020

ОДМВР - Варна

Д. Д. Д.

Златина Иванова Кавърджикова

24.11.2020 13:30

№ 103 Гражданско отделение

52

Въззивно гражданско дело

2132 / 2020

ГДГП

С. М. К.

Златина Иванова Кавърджикова

24.11.2020 13:30

№ 103 Гражданско отделение

53

Въззивно гражданско дело

2144 / 2020

ГД НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ - МВР

С. Н. Р.

Златина Иванова Кавърджикова

24.11.2020 13:30

№ 103 Гражданско отделение

54

Въззивно гражданско дело

2492 / 2020

ОДМВР - Варна

П. М. Н.

Златина Иванова Кавърджикова

24.11.2020 13:30

№ 103 Гражданско отделение

55

Въззивно гражданско дело

2715 / 2020

ОДМВР - Варна

С. В. М.

Иванка Димитрова Дрингова

24.11.2020 13:30

№ 103 Гражданско отделение

56

Въззивно гражданско дело

2702 / 2020

ОДМВР - Варна

Т. З. Т.

Иванка Димитрова Дрингова

24.11.2020 13:30

№ 103 Гражданско отделение

57

Въззивно гражданско дело

2777 / 2020

ОДМВР - Варна

Д. Д. Д.

Иванка Димитрова Дрингова

24.11.2020 13:30

№ 103 Гражданско отделение

58

Въззивно гражданско дело

2769 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Ж. Т. М., Д. Г. Д., А. Т. Д.

Деспина Георгиева Георгиева

24.11.2020 13:30

№ 103 Гражданско отделение

59

Въззивно гражданско дело

2664 / 2020

Д. Й. Ж., Н. Х. В.

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Деспина Георгиева Георгиева

24.11.2020 13:30

№ 103 Гражданско отделение

60

Търговско дело

1135 / 2020

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

ГОЛДИ 7 ЕООД

Галина Чавдарова

24.11.2020 13:30

№ 105 Търговско отделение

61

Въззивно гражданско дело

2658 / 2020

ОДМВР - Варна

И. Д. И.

Деспина Георгиева Георгиева

24.11.2020 14:00

№ 103 Гражданско отделение

62

Въззивно гражданско дело

2724 / 2020

ОДМВР - Варна

Т. Х. Р.

Деспина Георгиева Георгиева

24.11.2020 14:00

№ 103 Гражданско отделение

63

Въззивно гражданско дело

2837 / 2020

ОДМВР - Варна, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ

М. Г. Г.

Златина Иванова Кавърджикова

24.11.2020 14:00

№ 103 Гражданско отделение

64

Въззивно гражданско дело

3016 / 2020

Главна дирекция " Гранична Полиция"

П. А. М.

Иванка Димитрова Дрингова

24.11.2020 14:00

№ 103 Гражданско отделение

65

Търговско дело

1271 / 2020

ШИПКОВАТА КЪЩА ЕООД

ГАБИ-8888 ЕООД

Даниела Димова Томова

24.11.2020 14:00

№ 105 Търговско отделение

66

Въззивно гражданско дело

755 / 2020

Р. А. Н.

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, И. И. И., Г. И. И., В. Е. К.

ЗЛАТИНА ИВАНОВА КАВЪРДЖИКОВА

24.11.2020 14:30

 

67

Въззивно гражданско дело

2197 / 2020

Д. В. Д.

М. М. М.

Златина Иванова Кавърджикова

24.11.2020 14:30

№ 103 Гражданско отделение

68

Въззивно гражданско дело

1807 / 2020

К. Я. Б., Л. А. Б.

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, ТД на НАП Варна, ОБЩИНА ВАРНА - ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Деспина Георгиева Георгиева

24.11.2020 14:30

№ 103 Гражданско отделение

69

Въззивно гражданско дело

1608 / 2018

Т. А. Ф., Г. Н. Ф., А. Г. Ф., В. Г. Ф.

В. С. Ж., П. И. Т., Д. Г. Д., К. Г. Т., Н. Г. Т., Д. Н. П., Г. Н. А., В. Я. Т., М. К. С., П. Д. П., З. П. Д., Д. П. Г., Ц. Д. Д., М. И. М., Д. И. Л., С. А. В., С. А. Л., Г. Н. Т., П. Н. Г.

ИВАНКА ДИМИТРОВА ДРИНГОВА

24.11.2020 15:00

 

70

Въззивно гражданско дело

2138 / 2020

Н. П. М.

Ц. И. М.

Златина Иванова Кавърджикова

24.11.2020 15:00

№ 103 Гражданско отделение

71

НОХД

225 / 2020

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

С. Д. Д.

ПЕТЪР МИТЕВ

25.11.2020 09:00

НЗ - 1

72

Въззивно гражданско дело

2428 / 2020

ОДМВР - Варна

С. Р. М.

Ирена Николова Петкова

25.11.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

73

Въззивно гражданско дело

2561 / 2020

ОДМВР - Варна

И. К. А.

Ирена Николова Петкова

25.11.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

74

Въззивно гражданско дело

2661 / 2020

ОДМВР - Варна, ГДГП

К. К. К.

Ирена Николова Петкова

25.11.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

75

Въззивно гражданско дело

2932 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

М. Т. М., А. Т. В.

Лазар Кирилов Василев

25.11.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

76

Въззивно гражданско дело

3186 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Д. М. К.

Наталия Панайотова Неделчева

25.11.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

77

Въззивно гражданско дело

3056 / 2020

Г. М. Д., М. М. К., И. А. Д.

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Ирена Николова Петкова

25.11.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

78

Въззивно гражданско дело

3222 / 2020

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

И. Х. Ш.

Наталия Панайотова Неделчева

25.11.2020 09:00

№ 103 Гражданско отделение

79

Въззивно гражданско дело

2530 / 2020

Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП)

И. Д. И.

Лазар Кирилов Василев

25.11.2020 09:30

№ 103 Гражданско отделение

80

Въззивно гражданско дело

2548 / 2020

Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП)

Т. Т. Т.

Лазар Кирилов Василев

25.11.2020 09:30

№ 103 Гражданско отделение

81

Въззивно гражданско дело

2506 / 2020

ГДГП

С. К. Д.

Наталия Панайотова Неделчева

25.11.2020 09:30

№ 103 Гражданско отделение

82

Въззивно гражданско дело

2616 / 2020

ОДМВР - Варна

Г. П. Т.

Наталия Панайотова Неделчева

25.11.2020 09:30

№ 103 Гражданско отделение

83

Въззивно гражданско дело

2578 / 2020

ОДМВР - Варна

Д. И. Д.

Наталия Панайотова Неделчева

25.11.2020 09:30

 

84

Въззивно гражданско дело

2421 / 2020

ГДГП

Н. Б. Д.

Лазар Кирилов Василев

25.11.2020 09:30

№ 103 Гражданско отделение

85

Въззивно гражданско дело

2370 / 2020

Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП)

В. Т. М.

Лазар Кирилов Василев

25.11.2020 09:30

№ 103 Гражданско отделение

86

Въззивно гражданско дело

3073 / 2020

ОДМВР - Варна

Н. А. А.

Наталия Панайотова Неделчева

25.11.2020 09:30

№ 103 Гражданско отделение

87

ЧНД

1262 / 2020

Окръжен съд – Бургас

 

Яна Панева

25.11.2020 09:30

№ 002 Наказателно отделение

88

Въззивно гражданско дело

2475 / 2018

А. К. П.

М. К. П., Н. Г. П.

ЛАЗАР КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ

25.11.2020 10:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

89

Въззивно гражданско дело

3014 / 2020

С. И. Д.

В. С. И., И. В. И.

Наталия Панайотова Неделчева

25.11.2020 10:00

№ 103 Гражданско отделение

90

Въззивно гражданско дело

3089 / 2020

Е. . Д.

НИШИКЛИ ТРАВЕЛ ЕООД

Наталия Панайотова Неделчева

25.11.2020 10:00

№ 103 Гражданско отделение

91

Търговско дело

993 / 2020

АГРОХОЛ ООД

ЕТ БОЯН АНГЕЛОВ БОНЧЕВ

Цветелина Георгиева Хекимова

25.11.2020 10:00

№ 105 Търговско отделение

92

Въззивно гражданско дело

2938 / 2020

А. Т. А.

С. П. Д.

Ирена Николова Петкова

25.11.2020 10:00

№ 103 Гражданско отделение

93

Търговско дело

1184 / 2020

РОДИ 78 ЕООД, К. К. К.

 

Цветелина Георгиева Хекимова

25.11.2020 10:00

№ 105 Търговско отделение

94

Въззивно гражданско дело

3127 / 2020

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

МОРСКИ ДЮНЕР ЕООД

Ирена Николова Петкова

25.11.2020 10:00

№ 103 Гражданско отделение

95

Търговско дело

1939 / 2019

Н. Ш. Й.

Д. Г. М.

ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ХЕКИМОВА

25.11.2020 10:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

96

Въззивно гражданско дело

2914 / 2020

Б. М. М.

С. А. М.

Лазар Кирилов Василев

25.11.2020 10:30

№ 103 Гражданско отделение

97

Въззивно гражданско дело

2308 / 2020

К. К. Д.

К. Д. Д., ПРОБИЛД ЕООД

Наталия Панайотова Неделчева

25.11.2020 10:30

№ 103 Гражданско отделение

98

Търговско дело

1962 / 2019

И. Г. П.

НАЦИОНАЛНО БЮРО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ СДРУЖЕНИЕ

ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ХЕКИМОВА

25.11.2020 11:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

99

Търговско дело

1962 / 2019

И. Г. П.

НАЦИОНАЛНО БЮРО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ СДРУЖЕНИЕ

ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ХЕКИМОВА

25.11.2020 11:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

100

Въззивно гражданско дело

2646 / 2020

И. М. И., И. И. И.

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

Марин Георгиев Маринов

25.11.2020 13:30

№ 105 Търговско отделение

101

Въззивно гражданско дело

3064 / 2020

В. Х. М., Д. В. Х.

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

Марин Георгиев Маринов

25.11.2020 13:30

№ 105 Търговско отделение

102

Въззивно гражданско дело

2986 / 2020

М. Р. Р., А. К. Г.

АМИГО ЛИЗИНГ ЕАД

Елина Пламенова Карагьозова

25.11.2020 14:00

№ 105 Търговско отделение

103

Въззивно гражданско дело

3007 / 2020

Д. П. П.

ЕОС МАТРИКС ЕООД

Елина Пламенова Карагьозова

25.11.2020 14:00

№ 105 Търговско отделение

104

Гражданско дело

2447 / 2020

Д. Ж. Л.

М. . Л., В. М. Л., В. П. С.

Атанас Василев Славов

25.11.2020 14:00

 

105

Въззивно гражданско дело

2893 / 2020

Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве АД

С. Х. С.

Ралица Цанкова Костадинова

25.11.2020 14:00

№ 105 Търговско отделение

106

Гражданско дело

1823 / 2020

К. С. А.

Х. И. Х.

Атанас Василев Славов

25.11.2020 14:00

№ 103 Гражданско отделение

107

Въззивно гражданско дело

3109 / 2020

ПАРКЪР ЕООД

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

Ралица Цанкова Костадинова

25.11.2020 14:00

№ 105 Търговско отделение

108

ЧНД

1280 / 2020

Затвор - Варна

Д. Т. В.

Марин Цвятков Атанасов

25.11.2020 14:00

№ 109 Наказателно отделение

109

ЧНД

1281 / 2020

Затвор - Варна

М. К. А.

Трайчо Георгиев Атанасов

25.11.2020 14:15

№ 109 Наказателно отделение

110

Въззивно гражданско дело

2983 / 2020

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Д. П. Н.

Мария Кирилова Терзийска

25.11.2020 14:30

№ 105 Търговско отделение

111

Гражданско дело

2130 / 2020

М. В. К.

ЛИНА 09 ЕООД

Атанас Василев Славов

25.11.2020 14:30

№ 103 Гражданско отделение

112

Въззивно гражданско дело

3137 / 2020

Н. М. С.

Т. М. Р., РОЛМАКС ЕООД

Ралица Цанкова Костадинова

25.11.2020 14:30

№ 105 Търговско отделение

113

Въззивно гражданско дело

3117 / 2020

ЕТ ТЕРРА-ЛЕКС - ГАЛИНА СТЕФАНОВА

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД

Елина Пламенова Карагьозова

25.11.2020 14:30

№ 105 Търговско отделение

114

Гражданско дело

1430 / 2020

П. Х. П.

Д. С. Л.

АТАНАС ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

25.11.2020 15:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

115

НОХД

1207 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна

Х. Н. Х.

Петър Митев

25.11.2020 15:00

№ 109 Наказателно отделение

116

НОХД

847 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна, Д. Р. Н.

Н. С. С.

Уляна Куманова Савакова

26.11.2020 09:00

№ 109 Наказателно отделение

117

Търговско дело

1887 / 2019

Х. Н. С., Й. К. М.

ЗД БУЛ ИНС АД

ДИАНА ДИМИТРОВА МИТЕВА

26.11.2020 10:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

118

Гражданско дело

728 / 2020

В. М. Д., М. Т. Т.

В. Е. Т., Е. Д. Т.

НИКОЛАЙ СВИЛЕНОВ СТОЯНОВ

26.11.2020 10:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

119

Гражданско дело

135 / 2020

М. Б. Б.

М. Д. В., Д. К. К., Д. К. Б., С. А. Д., М. Х. Б., В. Д. В.

НИКОЛАЙ СВИЛЕНОВ СТОЯНОВ

26.11.2020 10:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

120

Гражданско дело

1531 / 2020

С. А. С., В. Н. Б.

П. Д. С., Т. С. С.

Мирела Огнянова Кацарска

26.11.2020 13:00

№ 103 Гражданско отделение

121

Гражданско дело

927 / 2020

Й. К. М.

Я. В. Т., К. И. Ш., Я. Г. Т.

МИРЕЛА ОГНЯНОВА КАЦАРСКА

26.11.2020 13:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

122

Търговско дело

1617 / 2019

Р. Т. П.

НАЦИОНАЛНО БЮРО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ СДРУЖЕНИЕ

ПЛАМЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

26.11.2020 13:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

123

Търговско дело

382 / 2020

ТРЕЙДНЕТ СОФИЯ ООД

ЗД БУЛ ИНС АД

ПЛАМЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

26.11.2020 13:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

124

НОХД

1001 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна, С. И. С.

С. К. И.

Иваничка Димитрова Славкова

26.11.2020 13:30

№ 109 Наказателно отделение

125

Гражданско дело

355 / 2019

С. С. С., С. К. Д.

МБАЛ "СВЕТА АННА-ВАРНА" АД, ЗАД АРМЕЕЦ АД

МИРЕЛА ОГНЯНОВА КАЦАРСКА

26.11.2020 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

126

Търговско дело

865 / 2020

П. Д. И.

ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

ПЛАМЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

26.11.2020 14:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

127

Търговско дело

56 / 2020

Г. С. Н.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ" АД

ПЛАМЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

26.11.2020 14:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

128

ЧНД

1248 / 2020

Пробационна служба - Варна

М. Д. Г.

Станчо Радев Савов

26.11.2020 14:00

№ 109 Наказателно отделение

129

Гражданско дело

1050 / 2020

В. Г. В., М. А. В.

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

МИРЕЛА ОГНЯНОВА КАЦАРСКА

26.11.2020 14:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

130

Търговско дело

1558 / 2019

К. А. П.

БИЗНЕСКОНСУЛТ ООД

ПЛАМЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

26.11.2020 14:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

131

НОХД

950 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна, Р. Ю. Ч., А. К. А.

А. В. А., Б. В. А.

Станчо Радев Савов

26.11.2020 14:30

№ 109 Наказателно отделение

132

Търговско дело

2024 / 2019

С. И. А., Ю. И. А.

ЗК ЛЕВ ИНС АД

ПЛАМЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

26.11.2020 15:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

133

Търговско дело

166 / 2020

Н. В. С.

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД

ПЛАМЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

26.11.2020 15:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

134

Гражданско дело

1908 / 2020

С. Г. Т., М. Д. Ц.

М. А. С., К. С. Т.

Мирела Огнянова Кацарска

26.11.2020 15:30

№ 103 Гражданско отделение

135

Търговско дело

376 / 2020

ЦЕНТРАЛНА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ЕООД

БУЛ АКВА ФИШ ООД, ЖЕРАР ЕООД

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА

27.11.2020 09:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

136

НОХД

792 / 2020

Окръжна прокуратура - Варна, К. М. К.

П. Ц. Й.

Асен Владимиров Попов

27.11.2020 09:30

№ 109 Наказателно отделение

137

Гражданско дело

2566 / 2020

Е. В. Р.

К. Г. Г.

Ивелина Владова

27.11.2020 09:30

№ 103 Гражданско отделение

138

Гражданско дело

991 / 2020

П. П. К.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ.Д-Р Д.СТАМАТОВ

ИВЕЛИНА ЗЛАТКОВА ВЛАДОВА

27.11.2020 10:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

139

Търговско дело

676 / 2020

Б. А. Ш.

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА

27.11.2020 10:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

140

Гражданско дело

1647 / 2020

Г. П. З., М. Г. З.

Р. Г. С.

Ивелина Владова

27.11.2020 10:30

№ 103 Гражданско отделение

141

Търговско дело

1539 / 2013

ОРКИД СОФИЯ ХИЛС ЕООД, ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА КОМПЛЕКС "ОРКИД ХИЛС"

 

ДИАНА СТОЯНОВА

27.11.2020 11:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

142

Гражданско дело

3239 / 2020

В. Л. Г.

 

Ивелина Владова

27.11.2020 11:00

№ 103 Гражданско отделение

143

Гражданско дело

3344 / 2020

К. Х. Х.

 

Ивелина Владова

27.11.2020 11:30

№ 103 Гражданско отделение

144

Търговско дело

50 / 2020

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

СТОЯНОВ-06 ЕООД, ДЕКУМАНУС ООД

ЕЛИНА ПЛАМЕНОВА КАРАГЬОЗОВА

27.11.2020 13:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

145

Гражданско дело

2648 / 2020

П. М. В.

Г. П. М.

Нейко Симеонов Димитров

27.11.2020 13:30

№ 103 Гражданско отделение

146

Гражданско дело

2943 / 2020

Б. Д. Б., Д. В. К.

Д. Б. Я.

Нейко Симеонов Димитров

27.11.2020 13:30

№ 103 Гражданско отделение

147

Търговско дело

1458 / 2019

ПРОКРЕДИТ БАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД, Г. И. Г.

В. Й. И.

ЕЛИНА ПЛАМЕНОВА КАРАГЬОЗОВА

27.11.2020 14:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

148

Гражданско дело

1687 / 2019

М. И. Ч.

И. К. Г.

НЕЙКО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

27.11.2020 14:00

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

149

Търговско дело

394 / 2020

Л. К. Ч., Н. . К.

ЗД БУЛ ИНС АД

ЕЛИНА ПЛАМЕНОВА КАРАГЬОЗОВА

27.11.2020 14:30

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

150

Търговско дело

263 / 2020

Е. Е. Н.

ЗК ЛЕВ ИНС АД

ЕЛИНА ПЛАМЕНОВА КАРАГЬОЗОВА

27.11.2020 15:00

ТЪРГОВСКА ЗАЛА

151

Гражданско дело

1358 / 2020

ХЕЛЛЕНИКА ООД

ТЕРЕМ КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ ВАРНА ЕООД

НЕЙКО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

27.11.2020 15:30

ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

 

 

 

 

  Съдът си запазва правото да прави промени в графика.