Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Декларации по ЗПКОНПИ
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

РЕГИСТЪР
на
Декларациите по чл. 35, ал. 1 т.1 и т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Три имена

Декларация по чл. 35, ал.1, т. 1
от ЗПКОНПИ

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ във връзка
с чл. 37, ал. 1, т. 12-14

1 Анелия Иванова Бъчварова 07.06.2018г. 22.05.2018г.
2 Даринка Петрова Иванова 07.06.2018г. 18.05.2018г.
3 Красимир Кирилов Чернев 07.06.2018г. 05.06.2018г.
4 Калинка Вескова Любенова 07.06.2018г. 25.05.2018г.
5 Галина Господинова Славова 07.06.2018г. 05.06.2018г.
6 Христина Здравкова Атанасова 07.06.2018г. 07.06.2018г.
7 Нели Стоянова Йовчева 07.06.2018г. 06.06.2018г.
8 Ивелина Бориславова Симеонова 07.06.2018г. 08.06.2018г.
9 Жулиета Балчева Желева 07.06.2018г. 07.06.2018г.
10 Анка Миланова Дянкова 07.06.2018г. 04.06.2018г.
11 Димитрина Великова Иванова 07.06.2018г. 05.06.2018г.
12 Илияна Ганчева Стоянова
13 Атанаска Недялкова Иванова 07.06.2018г. 06.06.2018г.
14 Велислава Божидарова Петкова 07.06.2018г. 07.06.2018г.
15 Десислава Цанкова Величкова 07.06.2018г. 06.06.2018г.
16 Елка Николова Иванова 08.06.2018г. 04.06.2018г.
17 Елена Янева Петрова 07.06.2018г. 07.06.2018г.
18 Мария Добрева Манолова 07.08.2018г. 04.06.2018г.
19 Капка Александрова Микова 07.06.2018г. 25.05.2018г.
20 Катя Кирилова Апостолова 07.06.2018г. 06.06.2018г.
21 Дарина Баева Баева 07.06.2018г. 05.06.2018г.
22 Христина Славчева Христова 07.06.2018г. 06.06.2018г.
23 Веска Петрова Петрова 07.08.2018г. 06.06.2018г.
24 Родина Борисова Петкова 07.06.2018г. 04.06.2018г.
25 Мая Танчева Иванова 07.06.2018г. 05.06.2018г.
26 Марияна Иванова Иванова 07.06.2018г. 06.06.2018г.
27 Галя Стаматова Иванова 07.06.2018г. 05.06.2018г.
28 Мая Михайлова Петрова 07.06.2018г. 25.05.2018г.
29 Доника Здравкова Христова 07.06.2018г. 05.06.2018г.
30 Теодора Светлозарова Иванова 07.06.2018г. 05.06.2018г.
31 Галина Славова Стефанова 07.06.2018г. 08.06.2018г.
32 Елка Кинева Колева 07.06.2018г. 05.06.2018г.
33 Венета Атанасова Атанасова 07.06.2018г. 05.06.2018г.
34 Славея Начева Янчева 07.06.2018г. 06.06.2018г.
35 Даниела Тихомирова Тодорова 07.06.2018г. 05.06.2018г.
36 Нина Иванова Иванова 07.06.2018г. 05.06.2018г.
37 Габриела Петкова Димитрова 07.06.2018г. 06.06.2018г.
38 Нели Атанасова Ковачева 07.06.2018г. 06.06.2018г.
39 Кристиян Георгиев Торлаков 07.06.2018г. 05.06.2018г.
40 Веселина Бончева Перчева 07.06.2018г. 05.06.2018г.
41 Димитричка Стоянова Йорданова 07.06.2018г. 22.05.2018г.
42 Десислава Тодорова Лазарова 07.06.2018г. 23.05.2018г.
43 Даринка Йонкова Цолова 07.06.2018г. 07.06.2018г.
44 Ирена Йорданова Йорданова 07.06.2018г. 05.06.2018г.
45 Марияна Веселинова Николова 07.06.2018г. 06.06.2018г.
46 Ирина Василева Енчева 07.06.2018г. 04.06.2018г.
47 Кирил Красимиров Дръндарски 07.06.2018г. 04.06.2018г.
48 Кремена Златанова Димитрова 07.06.2018г. 23.05.2018г.
49 Кремена Йовчева Добрева 07.06.2018г. 25.05.2018г.
50 Галина Симеонова Балевска 07.06.2018г. 04.06.2018г.
51 Надя Недялкова Иванова 07.06.2018г. 04.06.2018г.
52 Ценка Димчева Нейкова 07.06.2018г. 05.06.2018г.
53 Петя Драгнева Панайотова 07.06.2018г. 06.06.2018г.
54 Радостина Георгиева Димитрова 07.06.2018г. 07.06.2018г.
55 Пламена Христова Димитрова 07.06.2018г. 22.05.2018г.
56 Благовеста Борисова Борисова- 07.06.2018г. 25.05.2018г.
57 Елица Божидарова Тодорова- 07.06.2018г. 31.05.2018г.
58 Светла Иванова Пенкова 07.06.2018г. 06.06.2018г.
59 Таня Живкова Добрева 07.06.2018г. 04.06.2018г.
60 Анна Георгиева Георгиева 07.06.2018г. 06.06.2018г.
61 Ивелина Янчева Пенкова 11.06.2018г. 07.06.2018г.
62 Гинка Тодорова Иванова 07.06.2018г. 05.06.2018г.
63 Мирослава Вас.Георгиева-Люцканова 07.06.2018г. 05.06.2018г.
64 Марийка Недялкова Данова 07.06.2018г. 06.06.2018г.
65 Меглена Петрова Георгиева 07.06.2018г. 04.06.2018г.
66 Димитричка Димитрова Георгиева 07.06.2018г. 22.05.2018г.
67 Петя Лилова Петкова 07.06.2018г. 06.06.2018г.
68 Дечка Николова Петрова 07.06.2018г. 05.06.2018г.
69 Татяна Галенова Петкова 07.06.2018г. 05.06.2018г.
70 Невена Иванова Маринова 07.06.2018г. 05.06.2018г.
71 Николай Васков Андонов 07.06.2018г. 04.06.2018г.
72 Даниела Петрова Жекова 07.06.2018г. 06.06.2018г.
73 Зорница Колева Стефанова 07.06.2018г. 07.06.2018г.
74 Капка Михайлова Георгиева 07.06.2018г. 07.06.2018г.
75 Зорница Кирилова Константинова 07.06.2018г. 07.06.2018г.
76 Татяна Димитрова Тодорова 07.06.2018г. 08.06.2018г.
77 Светлана Симеонова Атанасова 07.06.2018г. 06.06.2018г.
78 Анета Георгиева Георгиева 07.06.2018г. 07.06.2018г.
79 Евгения Иванова Илиева 07.06.2018г. 06.06.2018г.
80 Веселка Маринова Кузманова 07.06.2018г. 08.06.2018г.
81 Миглена Атанасова Кирилова 07.06.2018г. 07.06.2018г.
82 Милена Красимирова Кръстева 07.06.2018г. 07.06.2018г.
83 Марияна Георгиева Йорданова 07.06.2018г. 01.06.2018г.
84 Диана Петева Димитрова 07.06.2018г. 04.06.2018г.
85 Мирослава Веселинова Славчева 07.06.2018г. 23.05.2018г.
86 Александър Валентинов Цветков 07.06.2018г. 28.05.2018г.
87 Елена Симеонова Геренска 07.06.2018г. 06.06.2018г.
88 Иван Стойнов Иванов 07.06.2018г. 28.05.2018г.
89 Златка Христова Попова 07.06.2018г. 06.06.2018г.
90 Радостина Тодорова Костова 07.06.2018г 06.06.2018г.
91 Теодора Козарева 07.06.2018г. 28.05.2018г.
92 Дмитрий Танурков
93 Радослав Веселинов Петков 07.06.2018г. 04.06.2018г.
94 Надежда Аргирова Стратиева 07.06.2018г. 05.06.2018г.
95 Диана Атанасова Иванова 07.06.2018г. 08.06.2018г.
96 Петя Пенова Петрова 07.06.2018г. 06.06.2018г.
97 Нора Йорданова Великова 07.06.2018г. 29.05.2018г.
98 Венелин Пенков Владимиров 07.06.2018г. 07.06.2018г.
99 Милена Христова Манева 07.06.2018г. 22.05.2018г.
100 Велико Димитров Ковачев 07.06.2018г.
101 Ивелина Костова Хараламбиева 07.06.2018г. 05.06.2018г.
102 Красимира Янчева Димитрова 07.06.2018г. 05.06.2018г.
103 Бонка Иванова Калчева 07.06.2018г. 06.06.2018г.
104 Виолета Ганчева Максимова 07.06.2018г. 06.06.2018г.
105 Мария Петкова Стоилова 07.06.2018г. 04.06.2018г.
106 Тодорка Лефтерова Русева 07.06.2018г. 05.06.2018г.
107 Пенка Йорданова Славова 07.06.2018г.
108 Иван Стефанов Бенев 07.06.2018г.