Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Новини
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Единадесетокласници от средното училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ участваха във възстановка на наказателен съдебен процес. Учениците от специалност „Съдебна администрация“ бяха гости в Деня на отворените врати на Окръжен съд – Варна. Инициативата се провежда традиционно на 16 април – Деня на българската Конституция и празник на юриста и съдебния служител, под наслов „Съдебната власт отблизо“.

Десетокласници от Първа езикова гимназия във Варна проведоха своеобразен час по правосъдие на тема наркотици със съдия Ралица Райкова от Окръжен съд – Варна. Срещата беше осъществена в рамките на образователната програма на Висшия съдебен съвет и МОН „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

 100% от съдебните актове по същество са били постановени в едномесечен срок

Петима юристи, завършили специалност „Право"“ избраха Окръжен съд – Варна, за да преминат задължителния си професионален стаж за придобиване на юридическа правоспособност.

96% от съдебните актове по граждански дела са били постановени в законоустановените срокове

 98,4% от съдебните актове по дела за престъпления са били постановени в законоустановения срок

Общо 1703 наказателни дела са постъпили в Окръжен съд - Варна през 2023 г., като това е с 156 броя повече в сравнение с 2022 година. Данните съобщи заместник председателят на съда Иваничка Славкова, която представи годишен отчетен доклад за дейността на Наказателно отделение, което ръководи в Окръжен съд - Варна.

От есента на миналата година е забранена съставка в течностите за електронни цигари, аналог на марихуаната

Съдия Ралица Райкова от Окръжен съд – Варна и Добромир Досев  - секретар на Общинския съвет по наркотичните вещества посрещнаха в Съдебната палата седмокласници от основно училище „Петко Славейков“. Срещата беше осъществена в рамките на образователната програма на Висшия съдебен съвет и МОН „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.