Отчетни доклади
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Тук можете да намерите отчетни доклади и презентации за дейността на съда:

2022 г.

 

2021 г.

 

2020 г.

 

2019 г.

 

2018 г.

 

2017 г.

 

2016 г.

 

2015 г.