ИНФОРМАЦИЯ И ПРИЗОВКИ
Bezirksgericht Varna

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Kontakt

Adresse:
етаж първи, централно фоайе
Telefon:
052 622 062