ИНФОРМАЦИЯ И ПРИЗОВКИ
Varna District Court

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Contact

Address:
етаж първи, централно фоайе
Phone:
052 622 062