Указател
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

Съдии Наказателно отделение

Иваничка Славкова - заместник - председател на Окръжен съд Варна

Асен Попов

Деян Денев

Димо Димов

Жулиета Шопова

Красимир Гайдаров

Марин Атанасов

Мая Нанкинска

Петър Митев

Румяна Петрова

Светла Даскалова

Светлозар Георгиев

Светослава Колева

Станчо Савов

Стоян Попов

Трайчо Атанасов

Уляна Савакова

Яна Панева