Указател
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

Съдии Гражданско отделение

Ирена Петкова - заместник-председател на Варненски окръжен съд

Атанас Славов

Даниела Христова

Деспина Георгиева

Златина Кавърджикова

Иванка Дрингова

Ивелина Владова

Ивелина Събева

Ирена Петкова

Константин Иванов

Красимир Василев

Мая Недкова

Мирела Кацарска

Наталия Неделчева

Невин Шакирова

Нейко Димитров

Ралица Костадинова

Светла Пенева

Светлана Цанкова

Татяна Макариева

Юлия Бажлекова

Росица Станчева

Филип Радинов - младши съдия

Иван Стойнов – младши съдия