Указател
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

Съдии Търговско отделение

Марин Маринов - Административен ръководител - Председател на Варненски окръжен съд

Мария Терзийска - Заместник-председател на Варненски окръжен съд

Галина Чавдарова

Даниела Писарова

Даниела Томова

Диана Митева

Диана Стоянова

Елина Карагьозова

Жана Маркова

Женя Димитрова

Мария Христова

Мила Колева

Пламен Атанасов

Радостин Петров

Светлана Кирякова

Тони Кръстев

Цвета Павлова

Цветелина Хекимова

Десислава Жекова

Насуф Исмал - младши съдия