Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Архив
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

О Б Я В А

            Варненски окръжен съд на основание заповед № РД – 1335/16.11.2016г.  открива процедура за закупуване на 3 броя еднакви мултифункционални устройства висок клас,  със следните параметри:

 Мултифункционално устройство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ПАРАМЕТЪР МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И/ИЛИ СТОЙНОСТ
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
Функции

цифрово черно-бяло копиране;

мрежово черно-бяло принтиране;

мрежово черно-бяло и цветно сканиране;

Двустранно копиране/принтиране/сканиране

наличие на устройство за автоматично подаване и обръщане на оригиналите;

наличие на устройство за автоматично обръщане на копията;

Скорост на копиране/принтиране A4 не по-малко от 35 стр./мин.
Скорост на копиране/принтиране A3 моно (копия/мин) не по-малко от 17 стр./мин.
Първо копиране не повече от 5 сек.
Първо принтиране не повече от 15 сек.
Интерфейси USB 2.0; Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX
Максимално месечно натоварване не по-малко от 150 000 стр.
Нормално месечно натоварване не по-малко от 7 000 стр.
Захранване 220–240 V, 50/60 Hz
Ниво на шум при работа не повече от 50 dB
Инсталационен софтуер (драйвери) за 32 и 64 битови операционни системи: Windows ХР/Windows 7/Windows Server 2008
УСТРОЙСТВО ЗА АВТОМАТИЧНО ПОДАВАНЕ И ОБРЪЩАНЕ НА ОРИГИНАЛИТЕ (ADF)
Капацитет капацитет да не е по-малък от 100 листа (80 g/m²)
Размер на носителя от А5 до А3
Тежест на носителя

от 38 до 128 g/m² едностранно

от 50 до 128 g/m² двустранно

ТАВИ
Брой тави минимум 2 бр.
Капацитет на тавите капацитет да не е по-малък от 400 листа
Размер на носителя от А5 до А3
Тежест на носителя

Тава 1: от 60 до 105 g/m²

Тава 2: от 60 до 215 g/m²

Поддържани носители plain, bond, recycled, heavy, extra heavy, punched, letterhead, preprinted
БАЙПАС (ТАВА ЗА РЪЧНО ПОДАВАНЕ)
Капацитет капацитет да не е по-малък от 40 листа (80 g/m²)
Тежест на носителя от 60 до 215 g/m²
ИЗХОДНА ТАВА
Капацитет капацитет да не е по-малък от 150 листа
Тежест на носителя от 60 до 215 g/m²
КОПИРАНЕ
Оптична резолюция максималната резолюция да не е по-малка от 600 x 600 dpi
Многократно копиране от 1 до 100 копия или повече
Намаляване/увеличаване от 25% до 400% със стъпка на увеличаване/намаляване не по-голяма от 5%
Функции на изображението автоматично завъртане, затъмняване/изсветляване, автоматичен и ръчен контраст, яркост, потискане на фона, автоматично центриране, изрязване на ъгли и др.
Функции копиране и печат: анотация, автоматично избиране на тава, автоматично създаване на книги, копиране на книги, копиране на документи за самоличност, изрязване отвътре/изрязване отвън и др.
МРЕЖОВО ПРИНТИРАНЕ
Резолюция резолюция да не е по-малка от 1200 х 1200 dpi без интерполация
Поддържани езици PCL
Функции едностранно принтиране; автоматично двустранно принтиране; създаване на книги; защитено принтиране автоматично и ръчно избиране на формат на хартията и др.
Поддържани протоколи TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, DHCP, SNMP, HTTP, SSL
МРЕЖОВО СКАНИРАНЕ
Резолюция резолюция да не е по-малка от 600 x 600 dpi
Размер да поддържа формати до А3
Цвят черно-бяло (1bit), сиво (8 bit ) и цветно сканиране (8 bit RGB)
Скорост на сканиране не по-малко от 50 изобр./ мин  - цветно, размер А4
Местоназначение сканиране към електронна поща, сканиране към сървър (Windows SMB), сканиране към папка, сканиране в PDF; профили за сканиране
Функции профили за сканиране с възможност за запаметяване на настройки за сканиране и местоназначение – минимум 25 бр.
Информационно осигуряване заключване за печат и копиране; работа след въвеждане на персонален код
СТАРТОВ ПАКЕТ – ТОНЕР И БАРАБАН ( toner and drum)
Тонер Минимум за 25 000 копия
Барабан Минимум за 75 000 копия
Гаранционен срок и гаранционно обслужване
Гаранционен срок Минимум 12 месеца
Време за реакция до 2 часа в работните дни от 08:30 до 17:00 часа
Оборотна машина При повреда, която не може да бъде отстранена в рамките на 2 работни дни.

Стойност на 3 броя мултифункционални машини висок клас -  до  14 214 /четиринадесет хиляди двеста и четиринадесет / лева с ДДС.

Да се публикува на интернет страницата на Окръжен съд Варна покана за участие в процедурата за закупуване на мултифункционални машини висок клас с посочените параметри в техническата спецификация.

Участниците следва да представят ценови предложения по образеца предоставен им от ОС-Варна под формата на техническа спецификация със срок на валидност петнадесет работни дни  от датата на подаване.

Офертите трябва да включват:

 • Ценово предложение за МФУ
  • Информация за видовете и цените на препоръчаните от производителя консумативите (тонер и барабан).
   • Име, цена и брой копия за тонер касета
   • Име, цена и брой копия на барабанна касета
 • Информация за броя копия на стартовия пакет консумативи –тонер и барабан.
 • Всички цени трябва са в български лева с ДДС.
 • Доставката и монтажът на устройството от оторизиран техник са включени в цената.
 • Комисията има право да провери и коригира цената на консумативите в случай, че стойността им се различава с повече от 10% за същия консуматив предлагани в интернет магазини.

Формула за оценка на офертите

 formula mfu

Където:

ТЦП – сумата от цената на МФУ и стойността на консумативите за 150 000 копия. Стартовия пакет се приспада.

ЦТ – брой копия тонер в стартовия пакет

ЦБ – брой копия на барабанния модул в стартовия пакет

Индексите означават:

max – максималната стойност от всички оферти на съответния показател

min – минималната стойност от всички оферти на съответния показател

Срок на доставка – 15 дни от датата на подписване на договора.

Срок на плащане –   до 3 работни дни след сключване на договор по банков път.

 Краен срок за представяне на офертите – до 16.00 часа на 23.11.2016 г. в стая 407, ет.4  - счетоводство.

След разглеждане на представените оферти от назначената комисия и избор на фирма доставчик на 3 еднакви броя мултифункционални машини висок клас, участниците ще бъдат уведомени от ОС-Варна.

 

МАРИН МАРИНОВ
Административен ръководител - 
Председател на Окръжен съд Варна:

 

Приложения:

Техническа спецификация

Протокол на комисията