Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Новини
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Шестима юристи, завършили специалност „Право“ в различни университети избраха Окръжен съд – Варна, за да преминат задължителния си професионален стаж за придобиване на юридическа правоспособност.

По традиция стажантите бяха посрещнати от председателя на Варненския окръжен съд – съдия Марин Маринов. Той им благодари им, че са избрали именно поверената му институция за трупането на практически опит, който е финалния обучителен етап, преди да се явят на изпит и да придобият юридическа правоспособност. Обеща им пълно съдействие през предстоящите шест месеца и сподели, че тъй като периодът е изключително натоварен, ще имат възможност да вземат максимума опит, ако имат желание. Попита ги за предпочитанията им в правната материя. Юристите споделиха, че половината от тях са се насочили към наказателното право, а другата половина към гражданското.

В продължение на 6 месеца стажантите ще разполагат с време да се запознаят със съдебната система. Първите два месеца представляват т.нар. „общ стаж“, в който те ще събират информация за дейността и функциите на съд, прокуратура, следствие, адвокатура и нотариат. Останалите четири месеца са предвидени за специализиран стаж, в който, под ръководството на съдии-наставници, ще изготвят проекти за съдебни актове. Целта на стажа е  по-късно юристите да направят избора си за професионалната реализация.

Stajanti VOS Dec 2023