Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Правила за достъп на журналисти
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Индекс на статията

Според чл. 32. от Конституцията на Република България личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име. Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание, или въпреки неговото изрично несъгласие, освен в предвидените от закона случаи.

Авторското право върху произведение на изобразителното изкуство или произведение на фотографията, представляващо портретно изображение на друго лице, принадлежи на автора на произведението. За създаване на такова произведение се изисква съгласието на изобразеното лице.

Съгласие не се изисква, когато:

- изображението е било направено в хода на обществената дейност на изобразеното лице или на публично или обществено място;

- изображението на лицето е само детайл в произведение, показващо събрание, шествие или пейзаж;

- изобразеното лице е получило възнаграждение, за да позира, освен ако между автора и изобразеното лице е било уговорено друго.

- за използването на произведение между автора и изобразеното лице могат да се уговорят условия.