Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Банкови сметки
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Настоящите банкови сметки са в сила от 01.01.2016 година

Основание

ОБСЛУЖВАЩА БАНКА

Банков код (BIC)

Банкова сметка (IBAN)


ДЪРЖАВНИ ТАКСИ, ГЛОБИ, СЪДЕБНИ РАЗНОСКИ 

Централна кооперативна банка /ЦКБ/ клон Варна

BIC CECBBGSF

 IBAN BG 25 CECB 9790 31C8 7843 00

ДЕПОЗИТИ ВЕЩИ ЛИЦА, ГАРАНЦИИ, ДЕПОЗИТИ

Централна кооперативна банка /ЦКБ/ клон Варна

BIC CECBBGSF

 IBAN BG 32 CECB 9790 33C8 7843 00

 

Набирателна сметка в EURO:

Централна кооперативна банка /ЦКБ/ клон Варна

BG64 CECB 9790 36C8 7843 01


Набирателна сметка в USD:

Централна кооперативна банка /ЦКБ/ клон Варна

BG91 CECB 9790 36C8 7843 00