Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Правна култура
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

european court

Европейската заповед за арест е искане на съдебен орган на една от държавите-членки на ЕС за задържане на лице в друга държава-членка и за предаване на това лице на първата държава-членка с цел наказателно преследване или изпълнение на присъда за лишаване от свобода или на мярка, изискваща задържане. Механизмът се основава на принципа на взаимното признаване на съдебни решения.

С европейската заповед за арест (ЕЗА) дългите процедури по екстрадиране между държавите-членки на ЕС бяха заменени с опростена съдебна процедура за предаване с цел наказателно преследване или изпълнение на присъда за лишаване от свобода или на мярка, изискваща задържане.

Държавите-членки и националните съдилища трябва да спазват разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека. Задържаният с ЕЗА има право да получи съдействие от адвокат, а ако е необходимо и от преводач, според предвиденото в законодателството на страната, в която е задържан.

Държавата, в която е задържано лицето, трябва да го предаде на държавата, в която е издадена ЕЗА, до 90 дни след задържането. Ако лицето даде съгласие за предаването, решението се взема в срок до 10 дни.

За 32 категории тежки престъпления се отменя принципът на двойната наказуемост, който се изразява в това, че деянието, за което се иска предаване, се квалифицира като престъпление както в издаващата държава, така и в държавата, в която издирваното лице е задържано.

Когато ЕЗА се основава на присъда, постановена в отсъствие на издирваното лице, предаване може да се извърши, при условие че лицето има право да иска повторно разглеждане на делото в страната, изискала неговото предаване.

Когато искането засяга провеждане на наказателно производство срещу гражданин или обичайно пребиваващ в държавата, в която е извършено задържането, предаване може да се извърши, при условие че лицето бъде върнато за изпълнение на наложено наказание "лишаване от свобода".

…………………………………………………………………………………………………………

Източник: https://e-justice.europa.eu