Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Новини
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Шестима юристи, завършили специалност „Право“, избраха Окръжен съд – Варна, за да преминат задължителния си професионален стаж за придобиване на юридическа правоспособност.

Трима от тях са възпитаници на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, двама на  Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и един на Нов български университет в София.  

В Окръжен съд – Варна стажантите бяха посрещнати от председателя на институцията – съдия Марин Маринов и административния секретар на съда Румен Вичев. Съдия Маринов запозна юристите със структурата на съда и им благодари, че са избрали именно окръжния съд за финалния етап от своята подготовка. Напомни им за конституционното решение от тази седмица, според което ще имат само три възможности да се явят на изпит за придобиване на юридическа правоспособност и ги призова да бъдат активни, и да използват стажа си, за да научат максимално много за различните институции, за да могат да направят избор за своето по-нататъшно професионално развитие. Призова ги винаги да мислят за хората, да не продължават излишно проблемите, заради които са стигнали до съда и допринасят правото да бъде изкуство на справедливото и доброто.

Половината от юристите споделиха с него, че предпочитат гражданската и търговска материя, а останалите казаха, че са се насочили към наказателната.

Шестмесечния стаж ще бъде разделен на два етапа. В първите два месеца от него те ще трупат знания за дейността и функциите на съд, прокуратура, следствие, адвокатура и нотариат. Останалите четири месеца са предвидени за специализиран стаж, в който, под ръководството на съдии-наставници, ще изготвят проекти за съдебни актове.

Задължителният професионален стаж е финалния обучителен етап, преди юристите да се явят на изпит за придобиване на юридическа правоспособност.

VOS June 1