Указател
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Индекс на статията

РЕГИСТРАТУРА ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

етаж четвърти

тел. 052 617 935

 

РЕГИСТРАТУРА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

етаж четвърти

тел. 052 617 908, в.4080