Указател
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

Съдии Гражданско отделение

Ирена Петкова - заместник-председател на Варненски окръжен съд

Атанас Славов

Даниела Христова

Деспина Георгиева

Златина Кавърджикова

Иванка Дрингова

Ивелина Владова

Ивелина Събева

Константин Иванов

Красимир Василев

Мая Недкова

Мирела Кацарска

Наталия Неделчева

Невин Шакирова

Нейко Димитров

Светла Пенева

Светлана Цанкова

Юлия Бажлекова

Росица Станчева