Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Указател
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Индекс на статията

Съдии Гражданско отделение

Ирена Петкова - заместник-председател на Варненски окръжен съд

Атанас Славов

Геновева Илиева

Деница Славова

Даниела Христова

Деспина Георгиева

Златина Кавърджикова

Иванка Дрингова

Ивелина Владова

Ивелина Събева

Константин Иванов

Красимир Василев

Мая Недкова

Мирела Кацарска

Михаил Михайлов

Наталия Неделчева

Невин Шакирова

Нейко Димитров

Николай Стоянов

Светла Пенева

Светлана Цанкова

Юлия Бажлекова

Росица Станчева