Указател
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Индекс на статията

Информация и призовки

етаж  първи, централно фоайе

тел. 052 622 062

 

Работно време администрация: от понеделник до петък, от 9.00 до 17 часа.