Указател
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Индекс на статията

Съдии Наказателно отделение

Иваничка Славкова - заместник - председател на Окръжен съд Варна

Асен Попов

Деян Денев

Жулиета Шопова

Марин Атанасов

Мая Нанкинска

Петър Митев

Румяна Петрова

Светла Даскалова

Светлозар Георгиев

Станчо Савов

Стоян Попов

Трайчо Атанасов

Яна Панева